Home

Schliemann mykény

Město Mykény bylo centrem první řecké civilizace, která vznikla po mínojské kultuře na Krétě. První archeologické výzkumy začaly v roce 1841 a s přestávkami probíhají dodnes (2020). V Mykénách působil také proslulý amatérský archeolog Heinrich Schliemann Heinrich Schliemann, celým jménem Johan Ludvik Heinrich Julius Schliemann byl německý podnikatel, obchodník a archeolog. Pátral na severozápadě Malé Asie a podle popisů krajiny v Homérově eposu Ilias (Iliada) nalezl legedární město Trója a později i Mykény Mykény pro dnešní svět objevil Heinrich Schliemann, proslavený objevením Tróje. Mykény objevil vlastně stejným způsobem, podle popisů básníka Homéra. Roku 1876 tady prováděl vykopávky a objevil bohatá naleziště v šachtových hrobech a zasypaných palácových komplexech

Kréta, Mykény, Trója

Mykény - Wikipedi

Heinrich Schliemann, celým jménem Johan Ludvik Heinrich Julius Schliemann byl německý podnikatel, obchodník a archeolog. Pátral na severozápadě Malé Asie a podle popisů krajiny v Homérově eposu Ilias (Iliada) nalezl legedární město Trója a později i Mykény. Dětstv Schliemann se narodil 6.ledna 1822 v Neubukovu, jako syn chudého Pastora Ernsta Schliemanna a jeho ženy Luisy. Obrázek Tróje v plamenech v knize, kterou mu jeho otec dal, když mu bylo 7 let, se mu zapsal do paměti a nakonec se z ní podle jeho slov zrodila víra v Homérovu pravdomluvnost Heinrich Schliemann (German: [ˈʃliːman]; 6 January 1822 - 26 December 1890) was a German businessman and a pioneer in the field of archaeology.He was an advocate of the historicity of places mentioned in the works of Homer and an archaeological excavator of Hisarlik, now presumed to be the site of Troy, along with the Mycenaean sites Mycenae and Tiryns

Mykény leží na Severových poloostrova Peloponés a jsou jednou z nejznámějších a nejdůležitějších archeologických lokalit v Řecku, proto jsou zapsány také do seznamů UNESCO.Jde o trosky snad nejstaršího řeckého města a hradu krále Agamemnona, který podle Homéra bojoval v trojské válce.Tato historií prostoupená vesnice leží na severu od města Argos Německý podnikatel a historik Heinrich Schliemann (6. 1. 1822 - 26. 12. 1890) proslul objevením města Trója a později i Mykén Archeologické vykopávky. Další známé jméno spjaté s Mykénami je Heinrich Schliemann, německý amatérský archeolog, který už jako malý kluk snil o tom, že jednou bájnou Tróju objeví.To (a nejen to) se mu splnilo. Kromě Tróji, čímž dal v podstatě Homérovým eposům pravdivý základ, objevil v roce 1874 právě i Mykény Samotné město Mykény zastávalo vůdčí pozici. Podobně jako v případě Kréty se o místních zajímavostech dozvídáme především z archeologických nálezů. Místo Evanse však převzal úlohu velkého objevitele ještě mnohem slavnější archeolog, Němec Heinrich Schliemann, který objevil i zbytky Tróje. Tento muž se po.

Starověké Mykény, které leží necelých sto kilometrů od Athén, měly společný osud s Trójou. I o jejich existenci se pochybovalo a objevil je stejný archeolog - Heinrich Schliemann. Podobně jako předtím na Homéra se spolehl na starověké texty Aischyla a Euripida a podle nich je hledal Heinrich Schliemann, celým jménem Johan Ludvik Heinrich Julius Schliemann * 6. ledna 1822 Neubukov, Německo + 26. prosince 1890 Neapol, Itálie Schliemannův otec Ernest byl chudý, ale velmi vzdělaný evangelický pastor, který svým dětem vyprávěl pohádky inspirované homérskými eposy Na nálezu slavného města Mykény má největší podíl německý obchodník a známý archeolog Heinrich Schliemann. Ten se proslavil tím, že podle popisů krajiny v Homérově eposu Illiada nalezl nejprve legendární město Tróju a poté i zlatem bohaté Mykény

Ze žalu dal prý Perseus pak postavit v okolí Argu několik hradů, mezi nimi i Mykény. Stal se zakladatelem zde vládnoucí dynastie, kterou později vystřídali Atreovci. Poloha Mykén byla dobře známá již dříve. Staří Řekové velmi přesně popsali jejich zdi a hradby, které ještě stály, když Schliemann zahájil vykopávky Mykény. Kdo by nechtěl vidět zlatem oplývající Mykény krále králů, jak píše už Homér. Heinrich Schliemann, úspěšný objevitel Tróje, rozhodně chtěl. A ještěže tak, kdoví, zda bychom je jinak dnes mohli navštívit. Rozlehlé ruiny dávného města mají krásnou polohu na horském úbočí

Další lokalitou k prozkoumání byl Agamemnónův palác v Mykénách. Zlatem bohaté Mykény podle Homéra, rozvaliny zasypané pískem pro současníky. Získat povolení k vykopávkám bylo snad ještě horší než v Turecku. Přesto Schliemann opět dosáhl svého - pohleděl do tváře samotnému Agamemnónovi Mykény objevil slavný německý archeolog Heinrich Schliemann, který se mimoto postaral také o objevení Tróje. Při vykopávkách v Mykénách se řídil díly dramatiků Aischyla a Euripida. V listopadu 1876 objevil pět šachtových hrobů, v nichž ležely kostry, které byly celé pokryté zlatem a klenoty Heinrich Schliemann, in full Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann, (born January 6, 1822, Neubukow, Mecklenburg-Schwerin [Germany]—died December 26, 1890, Naples, Italy), German archaeologist and excavator of Troy, Mycenae, and Tiryns.He is sometimes considered to be the modern discoverer of prehistoric Greece, though scholarship in the late 20th and early 21st centuries revealed that. archeologie mykény Schliemann troja vykopávky Helena Stejskalová 28.2.2016 Přiznávám, že jsem byl schopen jen stěží ovládnout pohnutí, když jsem před sebou spatřil rozlehlou trojskou pláň, jejíž obraz se mi zjevil už v dětských snech, vzpomíná Heinrich Schliemann na okamžik, kdy poprvé uvidí místo svých.

Heinrich Schliemann OSOBNOSTI

 1. Leží asi uprostřed mezi obcí Mykény a vykopávkami. Když Schliemann místo objevil, bylo už vykradené. Asi pětatřicet metrů dlouhou chodbou zaříznutou do pahorku se návštěvníci dostanou do místnosti podobné pletenému úlu. Její kupoli tvoří soustředné kružnice kamenů. Vnitřek byl původně pokryt ozdobným bronzovým.
 2. Mykény byly významným centrem ranné řecké kultury, která zde vzkvétala po pět staletí mezi roky 1600 a 1150 př. n.l., kdy náhle z dosud neznámých příčin zanikla. Obdivovat tu může zbytky obvodových zdí tehdejšího masivního opevnění známého jako kyklóé hradby, do města se vstupuje slavnou Lví bránou cca.
 3. Heinrich Schliemann, celým jménem Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann byl německý podnikatel, obchodník a archeolog. Pátral na severozápadě Malé Asie a podle popisů krajiny v Homérově eposu Ilias nalezl legendární město Trója a později i Mykény
 4. 2.5.2019 - Just like many true archaeologists, you may not be delighted with the methods of Heinrich Schliemann, but you will not fail to take off your hat before such a strong belief in oneself and o
 5. Mykénská civilizace dosáhla největšího rozkvětu v období od 16. do konce 13. století př.Kr. Mykény leží na Peloponézském polostrově a o jejich objevení se zasloužil Heinrich Schliemann roku 1876

MYKÉNY - ( 2000 - 1200 př.n.l. ) Snad nejslavnější z mykénských památek je zlatá maska kterou nalezl archeolog Heinrich Schliemann. Domníval se, že patřila Agamemnonovi. Dnes se však vědci shodují na faktu, že pochází z doby asi o tři století starší Mykény. Tzv. Atreiova kupolová hrobka v Mykénách. Za zmínku určitě stojí šachtové hroby (tam našel Schliemann i údajnou Agamemnónovu masku), palác nazvaný podle téhož krále nebo tajná cisterna, do níž se můžete vydat jen s baterkou. Mimo areál citadely potom stojí tzv. Atreiova hrobka, nejlépe zachovalá kupolová. Heinrich Schliemann - objevil Tróju a Mykény hornatý povrch zabraňoval sjednocení Řecka (byly jen městské státy), sjednocení bránila take individualita měst Obyvatelstvo Helénové = Řekové; přišli ve třech vlnách 2000 př. n. l. - Achátové - obsadili (Střední Řecko) a Peloponé Heinrich Schliemann (1822-1890) už jako malý kluk se zatajeným dechem čte eposy Ílias a Oddysea řeckého básníka Homéra (asi 8. stol. př. n. l.). Touží objevit město Troja, o kterém se v nich píše. Na vysněnou výpravu za pozůstatky dávné civilizace si musí nejdříve našetřit, což se mu také podaří Krétská mytologie a příběhy. Zeus a jeho dětství - Neúspěšný Schliemann - Mínos, Mínotaurus, Labyrint - Daidalos a Ikaros - Archeolog Evans - Theseus, Ariadna, Aegeus - Rozluštění lineárního písma β. S Krétou se pojí základy nejstarších evroých příběhů. Ne náhodou se Diem unesená foenická princezna jmenovala Európa

Mykény objevil slavný archeolog Heinrich Schliemann, který se mimochodem postaral i o objevení Tróji. Mykény byly v 2. tisíciletí př. n. l. jedním z hlavních center řecké civilizace a vojenskou pevností, která dominovala velké části jižního Řecka Schliemann se však nezajímal jen o Tróju, ale našel i zbytky jiného města, které mělo v trojské válce rozhodující úlohu. Byly jím Mykény, ležící v Argolidě, tedy v severovýchodní části Peloponéského poloostrova

Mykény (na poloostrově Peloponés) vykopal Němec Heinrich Schliemann v roce 1876 (nejznámějším jeho nálezem je tzv. zlatá maska krále Agamemnona). Atreova pokladnice je hrobka neznámého panovníka mykénské kultury, v Právě zde našel Schliemann zlatou pohřební masku a pojmenoval ji po bájném Agamemnonovi. Maska sice téměř jistě Agamemnonovi nepatřila, což však nic nemění na tom, že archeologické nálezy z těchto hrobů patří dodnes mezi přelomové v dějinách moderní archeologie (k vidění jsou převážně v Národním. Právě Mykény a podobná města pak přebírají většinu vynálezů krétské civilizace a samotná Kréta se už nikdy samostatně nevzepjala. Objevitel Tróje Heinrich Schliemann začal po svém úspěchu v Malé Asii kopat na Krétě, ale brzy usoudil , že zde nic zajímavého nenajde a přesunul se do Mykén, kde skutečně něco.

Předně hlavně díky Homérovi proslulé pověsti, opěvující mocné, pevné a bohaté město (polychrysos Mykéné - Mykény bohaté zlatem; Mykéné, euktymenon ptoliethron - Mykény, výstavné město). A když Schliemann koncem minulého století odkryl pozůstatky Tróje i Mykén, ukázalo se, že nešlo jen o pověsti Mykény (řec. Μυκῆναι) jsou archeologická lokalita v Řecku, zhruba 90 km jihozápadně od Athén na severovýchodě Peloponésu.Mykény objevil proslulý amatérský archeolog Heinrich Schliemann, který se postaral i o objevení Tróji.Mykény byly v 2. tisíciletí př. n. l. jedním z hlavních center řecké civilizace a vojenskou pevností, která dominovala velké části. Schliemann potom začal pracovat jako poslíček a později referent a účetní v Amsterodamu u firmy BH Schröder & Co. V roce 1846 ho poslala firma jako svého generálního zástupce do Petrohradu. Tam se Schliemann naučil rusky a řecky pomocí svého vlastního systému učení. Pak si osvojil i další jazyky Zlaté Mykény kniha od: Antonín Bartoněk. 97 % v Tyrinthu, rozvíjí se kykladská kultura a v Tróji je tou dobou datována vrstva troja II s pokladem, kterou Schliemann mylně považoval za vrstvu z Trojské války. Mezi lety 2000 a 2200 jsou ale všechny tyto kultury ve dvou vlnách zničeny , a přes svou vyspělost nahrazeny mnohem. minojské období, Mykény, Homér, Illias, Odyssea, Trója, Schliemann, historikové) počátek 2. tisíciletí př. n. l. Heinrich Schliemann - podle popisu v Homérově Iliadě objevil Troju na tureckém pahorku Hisarlik - řídil vykopávky v Mykénác

Mykény: centrum nejstarší civilizace | Magazín Radynacestu

Starověké Mykény budily úctu i hrůzu v celém pevninském

Arial Výchozí návrh Řecko - balkánský poloostrov Řecko - Balkán a Peloponés Příchod Řeků mykénské stavby Paláce - Mykény, Tíryns, Pylos počítačová vizualizace Mykén pohled na pahorek v Mykénách dnes Mykénské Řecko - první Řekové slavná lví brána v Mykénách detail nad vchodem - lvi hrobky. Mykény pro dnešní svět objevil Heinrich Schliemann, proslavený objevením Tróje. Mykény objevil vlastně stejným způsobem - podle popisů básníka Homéra. Roku 1876 tady prováděl vykopávky a objevil bohatá naleziště v šachtových hrobech a zasypaných palácových komplexech.. Mykény Podle Mykén se nazývá celá vyspělá civilizace pozdní doby bronzové (1.600 -1.100 p.n.l.), která dosáhla svého vrcholu v letech 1.400-1.200 p.n.l. V období rozmachu mykénské civilizace Mykéňany nacházíme na ostrovech Egejského moře, na Kypru, Krétě a pobřeží Středozemního moře až k jižní Itálii Kréta a Mykény. Písemné podklady: Starověké Řecko; Starověké Mykény a Kréta. Přírodní podmínky: Dějiny starověkého Řecka se odehrávaly v části Evropy, kterou nazýváme egejskou oblastí, podle Egejského moře.Jedná se o ostrovy v Egejském moři,1 přilehlé pobřeží pevninského Řecka a Malé Asie a ostrov Kréta, kde vznikla jedna z nejstarších civilizací této.

Heinrich Schliemann - životopis OSOBNOSTI

 1. Mykény, první pupek antického světa. K místům, která během dovolené na Peloponésu musíte navštívit, rozhodně patří Mykény. Období od 16. do 12. století př. n. l. se podle tohoto centra první řecké civilizace (po mínojské kultuře na Krétě) označuje jako mykénská kultura
 2. Když se řekne Mykény, většinou se vybaví mohutné hradby z kykloého zdiva a hroby, v nichž jsou pohřbeni domnělí králové Homérových eposů. Od doby, kdy prováděl v Mykénách své vykopávky amatérský archeolog Heinrich Schliemann, je mykénská kultura opředena řadou mýtů, které jsou často propojeny se skutečnými.
 3. Mykény Na vrcholu Agamemnonova maska, díky které objevil Heinrich Schliemann bájnou Tróju). 10) Vchod do Mykén, který je podle reliéfu pojmenován Lví brána. Lví brána v Mykénách. 11) Pohřební maska krále Agamemnona, která dala impuls k hledání měst
 4. MYKÉNSKÁ KULTURA (modré odkazy samozřejmě nepřepisujte) (1600 - 1100 př. Kr. = doba bronzová) - rozvíjí se na řecké pevnině = Peloponéský poloostro

Trvalo 400 let, než byl příběh o Tróji sepsán v knihách Iliada a Odysea. Nešlo ani tak o záznam historických událostí, jako spíš o zábavnou bajku z jiné doby, smyšlenku s kapkou historických fakt od muže jménem Homér Mykény objevil Heinrich Schliemann (ano - tentýž muž, který našel legendami opředenou Tróju) a dokázal tak, že většina řeckých bájí a pověstí je postavena na skutečném základě. Homér prostě nekecal. Ostatně za vidění stojí i takzvaná kupolovitá hrobka, kterých na světě moc nenajdete.. Na řecké pevnině se okolo r. 1600 př. n. l. začala vyvíjet mykénská kultura. Mykény na poloostrově Peloponés byly pravděpodobně nejvýznamnějším z království v Řecku. I jejich panovníci žili v palácích, které chránily tak mohutné hradby, že Řekové později mysleli, že je nemohli postavit obyčejní smrtelníci Archeolog Heinrich Schliemann se vzepřel všeobecnému mínění, že Trója nebo Mykény jsou pouhými legendami. Když začal z hlubin země odkrývat jeden poklad za druhým, celý svět oněměl úžasem. Vydejte se s námi po stopách dobrodruha, jehož dovedly odhodlání a nezkrotná touha po uznání až k největším objevům. Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}

Mykény s kykloými hradbami, Lví bránou a hradem byly jedním z center řeckého starověku. Právě zde objevil H. Schliemann slavný Agamemnonův hrob se zlatou maskou a dalšími poklady. Olympie Olympie na severozápadě Peloponésu je místem vzniku starověkých olympijských her. Obdivuhodné jsou nejen základy Diova chrámu. Heinrich Schliemann, celým jménem Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann (6. ledna 1822, Neubukow - 26. prosince 1890, Neapol), byl německý podnikatel, obchodník a archeolog.Pátral na severozápadě Malé Asie a podle popisů krajiny v Homérově eposu Ilias (Iliada) nalezl legendární město Trója a později i Mykény.. Dětství. Jeho otec, chudý evangelický pastor, v něm. ALB 400 - Mykény jsou archeologická lokalita v Řecku, zhruba 90 km jihozápadně od Athén na severovýchodě Peloponésu. Mykény objevil proslulý amatérský archeolog Heinrich Schliemann, který se postaral i o objevení Tróji. Mykény byly v 2. tisíciletí př. n. l. jedním z hlavních center řecké civilizace a vojenskou pevností, která dominovala velké části jižního Řecka.

1. Archeolog Heinrich Schliemann objevil: A) Knóssos B) Théby C) Mykény 2. Chichén Itzá v dnešním Mexiku bylo součástí říše: A) Aztéků B) Mayů C) Olméků 3. Na severu Tuniska leží Trosky města: A) Kartága B) Korintu C) Persepole 4. Ve které zemi najdete Starověké město Efesos (Efez)? A) Řecku.. Mykény - Řecko. Archeologické naleziště starověkých Mykén se nachází na Peloponéském poloostrově, asi 90 kilometrů daleko od hlavního města Athén.Mykény byly v letech 1.600 - 1.100 př.n.l. nejvýznamnějším řeckým městem a tak je na jejich počest toto období řeckých dějin pojmenované jako Mykénské Starobylé Mykény (UNESCO) - významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku

SCHLIEMANN - Heinrich Schliemann - referát, životopis

Řecko - Mykény. Popis. ALB 1329 Toto místo mám ve svém podvědomí spojeno s názvem Lví brána a nikdy jsem si nemyslel, že se tu osobně pod ní projdu. Mykény jsou archeologická lokalita v Řecku, zhruba 90 km jihozápadně od Athén na severovýchodě Peloponésu, kterou objevil proslulý amatérský archeolog Heinrich Schliemann MYKÉNY - archeologické muzem poměrně nové, moderní, menší muzeum, ve kterém jsou převážně předměty, které zde v Mykénách objevil H.Schliemann - především různé předměty pro domácnost, keramika, sochy a sošky, šperky, mince, různé nástroje a zbraně.. Mykény byly zničeny obrovským požárem kolem roku 1100 př. n. l. Do dnešních dnů není známé, kdo stál za jejich likvidací. Pozůstatky tohoto starověkého města objevil v roce 1876 archeolog Heinrich Schliemann,legendární otec Mykénské archeologie který se proslavil především objevením Tróji. Akropole a královské hrobk

Zapomenutá Hellas - Znovuobjevování starověkého Řecka - Vandenberg Philipp - Historická místa jako Trója, Mykény a Pergamon byla dlouhá století považována za dávno zaniklá a nezvěstná, dokud muži jako Ernst Curtius a Heinrich Schliemann znovu neobje Mykény jsou jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších míst v Řecku a jde o archeologický nález řeckého města mykénské civilizace z 2. tisíciletí př. n. l., které objevil v 19. století německý archeolog Heinrich Schliemann. Dle Homérových eposů Illias a Odysseus zde pobýval na hradě král Agamemnon, který bojoval v trojské válce Mykény, Átreova pokladnice, ve skutečnosti hrobka Átreova pokladnice, kterou takhle pojmenoval Schliemann, je ovšem hrobka ze starší doby než Átreova, byť taky z bronzu. Základem omylu je možná Pausaniás II, 16: Podzemní cely Átrea a jeho potomků, kde byly jejich poklady Mykény, Kykloé zdivo, H. Schliemann Použitá hudba: 3 Fantastic Greek songs in 1 video https://www.youtube.com/watch?v=mzMw2LkPy2 Heinrich Schliemann a Mykénská civilizace · Vidět víc » Mykény. Mykény (řec. Μυκῆναι) jsou archeologická lokalita v Řecku, zhruba 90 km jihozápadně od Athén na severovýchodě Peloponésu. Nový!!: Heinrich Schliemann a Mykény · Vidět víc » Němc

Video:

Mykény Peloponés Řecko MAHALO

Heinrich Schliemann řídil v 19.století vykopávky . První obyvatelé Kréty pocházeli nejspíš z Achájské kmeny Dórové egejská kultura Hérodotos heilóty Helénové Hellas Ilias a Odyssea knósský plác latinského původu mínójská městské státy Malé Asie Mykén a Tróje Mykény Plútarchos polis Spartu Thúkydidés. Heinrich Schliemann - Němec a zároveň ruský i americký občan, vášnivý student jazyků, podnikatel a archeolog. Vydal se do Turecka, protože snil o tom, že objeví bájnou Tróju. Podle popisů z Homérových eposů se mu to roku 1873 skutečně povedlo a navíc pak v Řecku objevil i město Mykény a zlatou masku, která podle něj. Následovaly objevy i v ostatních mykénských centrech pevninského Řecka (Théby, Tíryns, Mykény, Orchomenos). I současné výzkumy stále přinášejí nové doklady lineárních písem a prohlubují a zpřesňují naše vědomosti jak o souvislostech mezi Krétou a pevninským Řeckem, tak o kontaktech těchto center s velkou. Mykény, starověké řec. m. v Argolidě na sv. Peloponésu; středisko mykénské kultury. Vzniklo ve 2.pol. 2.tis. př.n.l., ve 2.pol. 14.st. obehnáno hradbami. MYKÉNY (1 600 - 1 200 př. n. l.) nejprve neindoevroé obyvatelstvo, pak příchod Iónů, Achájů; lineární písmo B (rozluštěné ) hradby a paláce: kyklóé hradby - Lví brána, Áreova pokladnice (hrobka), šachtové hroby - zlatá maska Agamemnónova; objevil je archeolog Heinrich Schliemann

Heinrich Schliemann - iDNES

Mykény: centrum nejstarší civilizace Magazín Radynacestu

ANTIKA - Mykény

Starověké město, jež zřejmě postavili Kyklopové? Mykény

Mykény. Mykény - na _____ poloostrově. palác v Mykénách - Kykloé hradby a Lví brána (vykopávky Němec Heinrich Schliemann) - menší paláce než na Krétě, ale lépe _____ kykloé zdivo = zdi postavené z velkých balvanů naskládaných těsně na sebe bez použití malty; název vznikl podle toho, že Řekové. Svědkové času je cyklus dokumentů o vybraných architektonických lokalitách našeho světa. Jako návštěvníci zavítáme především do kulturních center dávných civilizací - do starověkého Řecka a Říma, na Blízký východ, do Severní i Jižní Ameriky nebo na Srí Lanku Mykény (na poloostrově Peloponés) vykopal Němec Heinrich Schliemann v roce 1876 (nejznámějším jeho nálezem je tzv. zlatá maska krále Agamemnona). Atreova pokladnice je hrobka neznámého panovníka mykénské kultury, v Opevněného kopce řecké město s paláci a opulentní královské hrobky na Peloponésu, obsazené od 16. do 12. století př. Jeho nejslavnější rysy jsou slavné Lví brána a 'Ministerstvo financí Atreus', ve skutečnosti velkolepý tholos hrobky. Mykény vyhloubil německý archeolog Heinrich Schliemann, v.

Láska v ruinách aneb manželské páry v archeologii (díl I

Heinrich Schliemann

Klíčová slova. Mykény, mykénská civilizace, pevnost, Lví brána, Světové Dědictví, Řecko, Peloponés, Heinrich Schliemann, Acropolis, archeologie, tholos. Inzerát ¨Téma: Archeologie - rok: 1961 v okrese Jihlava, cena 80Kč, od Tomáš na Sbazar.cz. Popis: Název: Bohové, hroby a učenci. Román o archeologii Autor: C. W. Ceram Ilustrace: 58 kreseb v textu, 31 obrazů na křídovém papíře Rok: 1961 Nakladatel: SNKLHU Stran: 354 Vazba: tvrdá Kategorie: Historie, Dějiny Něco z obsahu: Stopaři dějin - (Sběratelská vášeň, Koloseum. Ze žalu dal prý Perseus pak postavit v okolí Argu nekolik hradu, mezi nimi i Mykény. Stal se zakladatelem zde vládnoucí dynastie, kterou pozdeji vystrídali Atreovci. Poloha Mykén byla dobre známá již dríve. Starí Rekové velmi presne popsali jejich zdi a hradby, které ješte stály, když Schliemann zahájil vykopávky Mykény. Penzion Bekas se nám stal základnou pro výlety do historie antického Řecka, nedaleko od Nafplia jsou proslulé Mykény a Epidauros. Stará mykénská civilizace zde vzkvétala před 3500 lety, její ruiny objevil Heinrich Schliemann, německý archeolog amatér, který je více známý svým objevem Tróji

Archeologické naleziště Mykény - Peloponé

So Sokratom po Grécku XIIStarověké město, jež zřejmě postavili Kyklopové? Mykény
 • Roman skamene mlady.
 • Eminent granule 15 3.
 • Horoskop femina.
 • Mast na opar v nose.
 • My tři králové youtube.
 • Krajková košilka.
 • Házená tábor.
 • Dřevo do krbu cena.
 • Pc hry 2004.
 • Litinová pánev 30 cm.
 • Diář 2019 ke stažení.
 • Hme glasgow vysledky.
 • Co umí dítě ve 23 měsících.
 • Narozeniny kalendář.
 • Asos kidswear.
 • Kožní ambulance praha bez objednání.
 • Elektrofil nukleofil radikal.
 • Nejvyšší hora kosova.
 • Jak udělat vlny na mikádu.
 • Speedio bazar.
 • Iq testy prostorová představivost.
 • Tření fyzika 7. třída.
 • Toyota hybrid 2017.
 • Fotbalový dres real madrid s vlastním jménem.
 • Machani v octu.
 • Idet 2019 otevírací doba.
 • Zahradní a krajinářská architektura sro.
 • Vanocni tucny.
 • Messi goly.
 • Dejiny vytvarneho umeni egypt.
 • Pánské sportovní košile krátký rukáv.
 • Grafen prodej.
 • Wordpress galerie.
 • Jenna fischer instagram.
 • Termo barva na auto.
 • Europass resume english.
 • Srážka letadel praha.
 • Aromaterapie účinky vůní.
 • Montáž kuchyňské linky cena.
 • Tereziiny lázničky.
 • Otok nad okem.