Home

Fenofáze révy vinné

O fenologii Fenologické Fáz

 1. Počátek jarní mízy - sleduje se pouze u révy vinné. Fenofáze počátek jarní mízy nastupuje, když na sledovaných keřích dojde k obnovení mízotoku po zimním období. V průběhu první poloviny jarního období (konec března, duben) dochází u révy k obnovení vegetační aktivity
 2. Začátkem března a v jeho průběhu nastává první z mnoha fenofází révy vinné, a to slzení. Fenofáze slzení začíná v období, kdy teplota půdy dosáhne 8-10 °C, a to v hloubce asi 60 cm. Tam totiž leží hlavní kořenový bal. Někdy začíná réva slzet, to znamená proudit míza již při teplotě půdy kolem 5 °C
 3. Po březnovém slzení a dubnovém rašení nastává v květnu další důležitá fenofáze vegetačního cyklu révy vinné, a to prodlužovací růst. Začíná sice již po vyrašení oček, ale hlavní růstové děje probíhají v květnu. Jsou spojeny s růstem listů, růstem a tvorbou zálistků a celkovým olistěním keře
 4. 05 fenofáze u vinné révy stanovená podle K. W. Eichhorna a D. H. Lorenze je okamžik, kdy se pupeny otvírají, lze vidět první zeleň letorostu. T. č. 7150 01/2014 MHA Česká pojišťovna a.s.. Mistrovství ČR v řezu révy vinné se v pátek stal Ondřej Vachek z víno Bartoník z Mikulčic
 5. 2. Biologické vlastnosti révy vinné 2.1 Způsob růstu a jednotlivé části rostliny 3. Vegetační cyklus a fenofáze růstu 3.1 Fenofáze slzení a rašení 3.2 Fenofáze prodlužovacího růstu 3.3 Fenofáze kvetení 3.4 Fenofáze vyzrávání plodů a dřeva 3.5 Fenofáze vyzrávání zelených letorost
 6. U vinné révy se sledují jednotlivé fenofáze v závislosti na povětrnostních podmínkách: počátek jarní mízy, rašení listových pupenů, první listy, počátek kvetení, plný rozkvět, konec kvetení, zavěšování hroznů, měknutí bobulí a počátek sklizně. Samozřejmě také záleží na odrůdách

Hlavní stránka Fenologické fáze (fenofáze) podle BBCH mezinárodně používaná stupnice vývojových a růstových stádií rostlin. Zkratka BBCH označuje mezinárodně používanou stupnici vývojových a růstových stádií rostlin (fenologických fází, fenofází).. Stupnice fenologických fází se používají pro stanovení přesných termínů aplikace hnojiv a postřiků k. Právě nyní nastal čas pro namnožení révy vinné: ať už z vlastní zahrady, od známých, či od souseda. V tomto období, tedy na přelomu února a března, se réva řeže a tvaruje, proto můžete odřezané réví použít jako řízky k množení V článku Příprava na pěstování vinné révy pro začátečníky jsme se věnovali výběru vhodné odrůdy, nejlepšího místa pro její pěstování, přípravě půdy, opor a výsadbě samotné rostliny. Největší práce vás ale čeká poté, co se vám réva ujme a začne růst. Následujíc Zejména v letním období se provádí u révy vinné tzv. zelené práce. Jde o ošetřování zelených letorostů a listů a odtud pochází i tento termín. Zelené práce významně ovlivní kvalitu a také zdravotní stav hroznů Morfologie révy (Základní morfologické popisy jednotlivých částí révy vinné, ampelografie). Fenologická stádia (fenofáze) révy vinné (Vývojový cyklus révy během roku). Zelené práce u révy vinné (Význam těchto pracovních operací pro růst a zrání hroznů). Pěstitelské tvary a řez révy vinné (Dělení a různé.

Vinařův březen: slzení révy a vytyčování vinice iReceptář

 1. fenofáze. Počátek kvetení Květy vinné révy jsou uspořádány v hroznovitá květenství (laty). Před rozkvětem jsou vnitřní orgány květu (tyčinky, pestík a žlázky) zakryty korunou; tato se skládá z pěti korunních plátků, které jsou svými okraji v horní části navzájem srostlé, takže tvoři tzv. čepičku. Na počátk
 2. Žlutobíle až růžově zbarvený roztoč, s válcovitým, mírně k zádi zúženým tělem, se dvěma páry noh. Samička je 0,16 mm dlouhá, sameček je menší. Původce plstnatosti (erinózy) révy vinné. Na horní straně čepelí listů nápadně vypouklé, různě velké a utvářené, zeleně nebo červeně zbarvené puchýře
 3. Řez révy vinné a chmele aneb Jak na popínavé plodiny. Vinná réva a chmel se stále častěji pěstují i na zahradách jako okrasné plodiny, které místu dodají zajímavé venkovské kouzlo. Schizandra neboli klanopraška
 4. Obr. 3. První listy různých odrůd révy vinné a lineární trend pro odrůdu Frankovka za období 1984-2007 Průběh fenofáze první listy je pro všechny zkoumané odrůdy opět velmi po-dobný. Od roku 1999 je u odrůdy Veltlín tato fenofáze zhruba o tři dny zpožděna. Průměrný výskyt za období 1984-2007 je 28.4
 5. Mezi nejčastější houbové choroby révy vinné patří padlí révy, plíseň šedá, plíseň révová a další, jako je červená skvrnitost révy či červená spála révy vinné. Bobule jsou na tyto choroby nejvíce náchylné v srpnu, kdy je potřeba nezanedbat často už poslední ošetření vinice proti těmto houbovým chorobám
 6. Vinařství Biochemické změny během zrání hroznů Fenofáze révy vinné. Réva vinná každý rok opakuje svůj vegetační cyklus. Jednotlivé fáze závisí na stanovištích, klimatických podmínkách, živinách v půdě a agrotechnickém zásahu pěstitele
 7. Pro pěstování vinné révy u nás na kopci jsem se rozhodla už v zimě. A trochu mne při pohledu na moje sazeničky pobavila informace z knih o tom, jak mám hned první rok prý vyvést a vyvázat révu do výšky 1 metru. To se ale těžko dělá, když moje sazeničky mají maximálně 30 cm

Důkazem jsou nálezy pozůstatků pěstování révy vinné již ve starověkých civilizacích a následně ve starém Řecku a Římě. Na rozšiřování pěstování révy vinné na českém území měl velký podíl Karel IV. a v pozdějších dobách zejména kláštery, které se staraly o rozvoj vinohradnictví a vinařství Řez vinné révy — Polopatě, Proč je tolik důležitý každoroční řez. Jak vypadá důkladné ošetření vinné révy

Vinařův květen: vylamování letorostů, zálistky, padlí

Fenofáze révy vinné — fenologická stádia (fenofáze) révy

 1. Jelikož vývoj révy vinné postupuje velmi rychle, blíží se fenofáze uzavírání hroznů a tím pádem také jedná z možností ochrany proti hnilobám hroznů. Dosavadní vývoj vegetace naznačuje dřívější zrání hroznů, v teplém až velmi teplém období, a tím pádem také vyšší citlivost na rozvoj hnilob
 2. 1.2 Odrůdy hroznů révy vinné V práci popisujeme jen tří odrůdy révy vinné, protože jsou použity jejich extrakty z hroznů do praktické části k analýzám. Jsou zde popsány z červených odrůd Burgunda modrá a Frankovka a z bílých odrůd Muškát moravský. 1.2.1 Burgundské modr
 3. Ampelografie - Nauka popisující jednotlivé odrůdy révy vinné. Ampelografické znaky jsou takové, které jednotlivé druhy od sebe odlišují. Fenofáze - Je část vegetačního období révy. Rozlišuejem rašení, kvetení, zaměkání bobulí a zralost hroznů
 4. 1.2 Fenofáze révy 71 počátek vývoje plodů, bobule se začínají zvětšovat, opad květních zbytků dokončen 73 bobule velikosti broku, hrozny se začínají převažovat k zemi V tomto období, podle lokalit a odrůd, probíhají nebo nastanou fáze 71-73 BBCH (vývoj bobulí

Pěstujeme révu vinnou - Kraus Jr

 1. Oreve.cz - fórum pro pěstitele Révy vinné Réva vinná provázela člověka od nepaměti. Toho, kdo se stal jejím dobrým přítelem, dokázala vždy štědře obdarovat. Pre informáciu vinič v tejto fenofáze podľa Eichhorna a Loreza dosahuje štádiá 02 až 03 čo je štádium vatičky(bavlnky)keď je hnedá vatička jasne.
 2. U vinné révy se anorganická analýza listů používá v případě výskytu fyziologických poruch nebo k posouzení výživného stavu hlavními živinami a korekci dávky dusíku. Za tímto účelem se odebírají listy bez řapíku v době kvetení ve stadiu měknutí hroznů, které rostou proti květenství nebo hroznům
 3. Tato fenofáze se označuje jako slzení. Slzení révy; Podmínky pro pěstování Příprava na pěstování vinné révy pro začátečníky. Podzimní řez vinné révy. Choroby a škůdci vinné révy. Kalendář pro vinaře - leden. Druhy a odrůdy vinné révy. Postřiky na vinnou révu

Vinná réva coby věštec počasí a klimatických změn

Vinice, kde zrají hrozny pro BZENECKÝ PATRIOT Viniční trať Kněží Hora Bujný keř odrůdy Rulandské modré Odrůda Rulandské modré Keř révy vinné bez květenství Fenofáze kvetení Začátek vývoje plodů révy vinné Obrůstání keře révy vinné po zasažení mrazem bez květenství Keř poškozený mraze Kyselina jablečná se zúčastňuje kromě dýchacího metabolismu révy vinné i tvorby cukrů a jiných organických kyselin a aminokyselin (OUGH, 1992). Obsah kyselin přímo i nepřímo ovlivňuje postup výroby vína a určuj ochrana a výživa révy vinné - Biocont Laboratory OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ KTY 2016 DU NOVÉ PRO Myco-Sin VIN Free N, Free PK POLISENIO FEROSOL Hrách ozimý Green Manager Vážení vinaři a vinohradníci, Každoročně zaznamenáváme Váš vzrůstající zájem o ekologické metody ochrany vinic a velmi si toho vážíme V současném období u révy vinné dosahuje velikost bobulí velikosti hrášku, tedy fenofáze velmi citlivá na houbové choroby. Na feromonových lapácích je stále zaznamenána vysoká letová aktivita obaleče jablečného a přetrvává vysoký výskyt mšic Úrodu ve vinicích ohrožuje plíseň révy, padlí i obaleči Plíseň révy je mimořádně škodlivé onemocnění révy vinné, které se šíří především za vlhkého deštivého a teplejšího počasí - alespoň deset milimetrů srážek za čtyřiadvacet hodin, minimální teplota nad 7 °C a průměrná teplota nad 12 °C

BBCH, fenologické fáze, fenofáze, stupnice vývojových a

révy vinné vypracoval samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona þ. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platno Jelikož vývoj révy vinné postupuje velmi rychle, blíží se fenofáze uzavírání hroznů a tím pádem také jedná z možností ochrany proti hnilobám hroznů. BS vinařské potřeby s.r.o. BS Vinařské potřeby Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava Zpráva č.: 11 Týden: 29 Období: 13.7.2020 - 19.7.2020 Tomanova 18, 61300 Brno www.ekovin.cz Partneři 3 1.2. Fenofáze révy Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava Zpráva č.: 12 Týden: 30 Období: 20.7.2020 - 26.7.2020 Partneři . 2. 1. Aktuální situace . 1.1. Meteorologie 1.2. Fenofáze révy . 77 . počátek uzavírání hroznů . 79 . konec uzavírání hroznů . V tomto období, podle lokalit a odrůd. Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava Zpráva č.:7 Týden: 25 Období: 17.6.2019 - 23.6.2019 Partneři . 3 1.2. Fenofáze révy 65 . plné kvetení, 50 % čepiček opadlo . 71 . počátek vývoje plodů, bobule se začínají zvětšovat, opad květních zbytků dokonče

PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ. Kvetení révy vinné startuje v klimatických podmínkách ČR obvykle v 1. dekádě června. Kvetení jedné odrůdy révy vinné trvá průměrně 8-14 dní s. Fenofáze révy 14 4 listy rozvinuty 16 6 listů rozvinuto 53 květenství zřetelně viditelné V tomto období, podle lokalit a odrůd, probíhají nebo nastanou fáze 14-16/53 BBCH. Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morav c) u vinné révy od 05 fenofáze, d) u ozimých plodin a ostatních víceletých plodin od 1 dubna, e) u ostatních plodin po vysázení sadby nebo sazenic na definitivní místo nebo od 30 dne po zasetí do termínu obvyklého ukončení sklizně příslušné plodiny v dané oblast Vlastnosti révy vinné a její vegetační cyklus . Fenofáze prodlužovacího růstu . Fenofáze kvetení . Fenofáze vyzrávání plodů a dřeva . Dormance zimních oček a období klidu . Podnože a odrůdy révy vinné pro naše oblasti . Původní americké druhy užívané jako podnože

Réva vinná: vypěstujte si vlastní sazenice - Abecedazahrady

Pěstování vinné révy pro začátečník

 1. ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ýINITELŮ A DOPORUýENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 30 Období: 22.7.2013 - 28.7.2013 b) Fenofáze révy 75 Bobule velikosti hrachu; hrozny visí 77 Zaþátek uzavírání hroznů V tomto období, podle lokalit a odrůd, bude končit fáze bobule velikosti hrachu
 2. Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava Zpráva č.: 3 Týden: 22 Období: 29.5.2017 - 4.6.2017 Partneři 1 1. Aktuální situace Doporučení Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Povolené přípravky na ochranu révy vinné Aktuální seznam povolených přípravků proti plísni a padlí révy
 3. Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava Zpráva č.: 7 Týden: 24 . Období: 11.6.2018 - 17.6.2018 . Partneři. 8. 4. Povolené přípravky na ochranu révy proti chorobám (fungicidy) Aktuální seznam povolených přípravků proti plísni a padlí révy a šedé hnilobě hroznů . Skupina.
 4. Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2018. 20. 03. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 4372x. V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a.
 5. z předchozího týdne a předpokládané fenofáze. Program zohledňuje citlivost odrůd, klima a citlivost polohy vinohradu. (VANEK 1996) Alternativou systému Galati je německá verze s názvem Vitimeteo. Vitimeteo je prognostický systém pro ochranu révy vinné proti houbovým chorobám. Mapuje údaj
 6. Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava Zpráva č.: 2 Týden: 21 Období: 23.5.2016 - 29.5.2016 Partneři 1 Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie 1.2. Fenofáze révy 16 6 listů rozvinut

2 Biologické vlastnosti révy vinné 9 2 Biologické vlastnosti révy vinné Předpokládá se, že evroá réva, podobně jako ostatní révovité rostliny, byla původně vytrvalou keřovitou rostlinou, která vyrůstala na slunných místech lesostepi. Jak les pozvolna pohlcoval slunná místa lesostepi, hrozi 1.2 Fenofáze révy 85 zrání bobulí V tomto období, podle lokalit a odrůd, začíná nebo probíhá zrání hroznů, fáze 85 BBCH. Břeclav. Brno. Hodonín. Znojmo. Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava Zpráva č.: 16. Týde Strupovitost hrušně je houbová choroba hrušně a jalovce [zdroj?] způsobená houbou Venturia pirina.Cyklus i postižení je podobné strupovitosti jabloně u některých druhů jádrovin způsobované houbou Venturia inaequalis.Choroba poškozuje listy, plody, květy a velmi často i letorosty. Choroba ovlivňuje kvalitu plodů a velikost sklizně

Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava Zpráva č.:9 Týden: 27 Období: 1.7.2019 - 7.7.2019 Partneři 2 1.2 Fenofáze révy 73 bobule velikosti broku, hrozny se začínají převažovat k zem Strupovitost jabloně je houbová choroba některých druhů jádrovin způsobená houbou Venturia inaequalis (synonymum Spilocaea pomi, Fusicladium dendriticum, Didymosphaeria inaequalis, Endostigme inaequalis, Sphaerella inaequalis, Spilosticta inaequalis).Houba parazituje na rostlinách rodu jabloň, jeřáb, hloh, hlohyně a lokvát Eriobotrya japonica Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava Zpráva č.: 8 Týden: 27 Období: 4.7.2016 - 10.7.2016 Partneři 7 3. Přípravky - Aktuální seznam povolených přípravků proti chorobám révy skupina Riziko rezistence Choroba použitelný pro Plíseň révy IP EZ Dostupnost Amidy kyseliny. révy, ale neznali ještě kvasný proces a tudíž ani víno. Kavkaz a Írán, v minulosti území s velmi vyspělým zemědělstvím, jsou považována i za oblast vzniku kulturní evroé révy vinné (Vitis vinifera subspecies sativa). První nálezy o záměrném pěstování révy vinné a výrobě ví

Jak v létě ošetřovat vinnou révu, aby byla kvalita hroznů

Pod kování Děkuji vedoucímu své bakalářské práce panu prof. Ing. Stanislavu Kráčmarovi, DrSc. za odbornou pomoc, za vzorné vedení bakalářské práce, za věnovaný čas a připo révy vinné proti padlí. Účinná látka: myclobutanil 200 g/l Formulace: emulze typu olej/voda (EW) Balení: 1 l Misha 20 EW - mechanismus účinku Misha 20 EW je systémový fungicid s preventivním a kurativním účinkem na ochranu révy vinné proti padlí (Uncinula necator) - u vinné révy od 05 fenofáze, - u ozimých plodin a ostatních víceletých plodin od 1. dubna, - u ostatních plodin po vysázení sadby nebo sazenic na definitivní místo nebo od 30. dne po zasetí do termínu obvyklého ukončení sklizně příslušné plodiny v dané oblasti. 2 minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné. Její nedílnou součástí je dokument Metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti - obecná část. 07-00 - upřesnění vysvětlivky v seznamu znaků (fenofáze révy) 4

Základy vinohradnictví - Institut celoživotního vzděláván

Výživa a hnojení révy vinné dusíkem Ing. Pavel Pavloušek, Zahradnická fakulta MZLU, Lednice na Moravě. e-mail: pavlous@zf.mendelu.cz Dusík silně ovlivňuje růst výhonů a barvu listů jícího týdne a předpokládané fenofáze révy aktuálního týdne. Program také zohledňuje citlivost odrůd vůči infekci. Hodnocení vývoje chorob révy vinné bylo prováděno na loka-litě Dolní Dunajovice, okres Mikulov. Teplotní suma potřebná pro zralost oospor zde byla dosažena asi ve druhé polovině měsíce května Sleduje jejich fenofáze od setí po sklizeň, u některých plodin fenometrické údaje (délku rostlin, počet listů a doplňkové údaje), choroby, přihnojování, výskyt parazitů a nepříznivých meteorologických jevů, ovlivňujících růst plodin. (výskyt peronospory révy vinné, plísně bramborové, mandelinky bramborové. révy vinné, plíseň šedou a bílou hnilobu révy vinné. Mák setý Ošetřuje se před květem nebo začátkem květu, nejpozději koncem kvetení máku. Optimální je preventivní ošetření před projevem prvních příznaků choroby. Nižší aplikační dávku použít při časnějším termínu ošetření

Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Ve zhruba polovině hlášených okresů je očekáváno 10-30% snížení výnosu způsobené suchem, pět okresů hlásí těžké poškození tedy snížení o 30-40 % a ze šesti okresů je hlášeno extrémní snížení výnosů tedy. Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2013. 18. 03. 2013 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 9147x. V systému integrované produkce ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a. Potřeba závlah u vinné révy a její řízení Tomáš Litschmann Většina materiálů, které se zabývají vláhovými nároky vinné révy, se shoduje v tom, že tato plodina se vyznačuje hlubokým kořenovým systémem a odolností proti vodnímu stresu

Na základě fenologických pozorování jsou škodlivé jarní mrazíky definovány jako ty, které se vyskytnou v období čtrnácti dnů po nástupu fenofáze první květy jabloní. Za kritickou hodnotu pro jabloňové květy je považována teplota vzduchu t<-1,0 °C, stejně jako pro květy vinné révy Končit by se podle současného odhadu mohlo někdy v polovině října sběrem ryzlinků. Jednotlivé fenofáze, stádia vývoje révy, letos ale naskakovaly velice rychle a totéž se může stát i při sběru jednotlivých odrůd, naznačil Roman, že je potřeba připravit se na různé scénáře Řez vinné révy v prvním roce . Pěstování a vedení vinné révy je pro mnohé zahrádkáře opravdovou vášní. Révu lze ji vysadit, stejně jako chmel, u některých zahradních staveb nebo si můžete založit přímo malý vinohrad, kde se rostliny pnou po drátu napnutém mezi dvěma dřevěnými kůly.. Révě se budete muset věnovat jak během zimy, tak v průběhu léta, kdy. Řez vinné révy v prvním roce . Pěstování a vedení vinné révy je pro mnohé zahrádkáře opravdovou vášní. Révu lze ji vysadit, stejně jako chmel, u některých zahradních staveb nebo si můžete založit přímo malý vinohrad, kde se rostliny pnou po drátu napnutém mezi dvěma dřevěnými kůly

Choroby vinné révy trápí velkopěstitele i nadšence, kteří si hýčkají svůj malý vinohrad pro radost. Napadají i jednotlivé keře, které jsou pěstovány u domů pro užitek i okrasu. Mohou zničit úrodu, zahubit celé rostliny. Jaká prevence je proti nim účinná, a jak zasáhnout, když se onemocnění rozvine

U keřů révy vinné pokračujeme s prostrkováním letorostů do dvojdrátí a především s vylamováním zálistků v zóně hroznů, aby keře byly vzdušné a dobře osvětlené. U rizikových porostů provedeme velmi citlivé odlistění zóny hroznů, toto nesmíme provádět za velmi horkých dnů, neboť je velké nebezpečí úpalu. Při rašení révy způsobují housenky vyžírání oček révy vinné. Takto poškozené keře révy vinné doporučujeme při rašení chemicky ošetřit. K chemické ochraně lze použít např. Steward, Decis Mega. Ing. Zbyněk Mikel. Signalizační zpráva č. 3/2010. Obvodní oddělení Uherské Hradiště. Č.j. SRS 013475/2010 2.4. 201

Stromy a změna klimatu - růstové odezvy dřevin na měnící se počasí a klima. Lektorský manuál. pro 2. stupeň ZŠ. Úvod do tématu. V současné době je zřejmé, že naše civilizace svojí dynamikou a aktivitami ovlivňuje globální světový ekosystém Déšť pomohl, ustoupil kůrovec i sucho. Ale rozhodnou až příští měsíce, říkají experti Hodně nadprůměrné srážky dokázaly tu aktuální situaci natolik zlepšit, že z pohledu meteorologa rozhodně již není možné mluvit o suchu, i když z dlouhodobého hlediska klimatologie jsme stále v sušším období, říká klimatolog Pavel Zahradníček z portálu Intersucho Osečkování vinné révy. Mezi hlavní úkony péče o vinnou révu patří i takzvané osečkování neboli zakracování letorostů. V červenci letorosty ještě neukončily svůj růst a mohou se ohýbat či převěsit, proto letorosty nad horním drátem musíme zalomit Podobně je tomu u révy vinné, která zde tvoří dlouhé letorosty, dlouhá internodia a velký počet zálístků. Tvorbu předčasných výhonů s cílem např. založení korunky ve školce nebo rozvětvení bujných letorostů na meruňkách lze posílit odstraněním apikální části letorostu (tzv. červnový nebo Šittův řez) Scholarly and economic management societies played an important role in the beginnings of meteorological observations in Central Europe. In Bohemia, one such was the Imperial Royal Patriotic-Economic Society of Bohemia which, as well as making meteorological observations, organised a network of phenological stations and published the results of their observations from 1828 to 1847

Švýcarský systém Integrované produkce révy vinné mě tak zaujal, že jsem společně s kolegou Ing. Petrem Ackermannem, CSc. zpracoval v roce 1992 první Směrnice Integrované produkce pro révu vinnou v ČSFR a v roce 1992 byl také založen Svaz integrované produkce hroznů a vína - dnešní Ekovín Podzimní řez vinné révy. Na podzim je pro stříhání vinné révy moc brzy. Na podzim se může provést jen lehký sestřih například na pergole, aby v zimě nepřekážely dlouhé šlahouny. Nejvhodnější je řezat až v předjaří, po přejití největších mrazů, protože až v té době zjistíme do jaké míry očka pomrzla

Choroby a škůdci révy vinné - doporučené chemické přípravk

Kadeřavost broskvoně je choroba broskvoně způsobená houbou palcatka broskvoňová (Taphrina deformans) z podkmene hub Taphrinomycotina.Choroba se projevuje deformací listů broskvoně téměř pravidelně, každoročně, v jarním období. Rozvoj choroby podporuje teplé počasí v období rašení U vinné révy se fenofáze prvních listů v období 1984 - 2007 posouvala k dřívějším termínům rychlostí přibližně 6,6 dnů za desetiletí, počátek kvetení se pak urychloval o 4,4 dny a desetiletí. Závažnost jarních mrazíků proto v současnosti není možná o nic menší než v minulosti, pouze s tím, jak se jejich. - u vinné révy od 05 fenofáze, - u ozimých plodin a ostatních víceletých plodin od 1. dubna, - u ostatních plodin po vysázení sadby nebo sazenic na definitivní místo nebo od 30. dne po zasetí do termínu obvyklého ukon čení sklizn ě p říslušné plodiny v dané oblasti. 2

Řez révy vinné Flóra na zahrad

Centrem šlechtitelských snah byla Morava, (šlechtění jemnovlnných ovcí s rozvojem textilního průmyslu, Ch. C. André zdůrazňoval vědeckost této práce, seznamoval s průkopnickým šlechtěním v Anglii, zasloužil se o vybudování stanice pro šlechtění vinné révy, kongres středoevroých zemědělců a lesníků v r. 1840. Když už se chce člověk ohánět odkazy na své předky a využívat jejich jména v marketinku, měl by do značné míry chápat a rozumět tomu, jak žili, jak se radovali, jak pracovali, jak se pachtili v potu tváře, jak se rodili, rostli a jak umírali

Choroby a škůdci vinné révy - ceskenapady

zkvašených matolin z hroznů révy vinné. Původ názvu pochází z maďarské törkölypálinky. Ve výliscích určených pro bílé víno zbývá ještě mnoho cukru, který se nechá v matolinách zředěných vodou zkvasit a následně se matoliny destilují, případně se přidává sacharóza ja ř e p ř ed otevíráním pupen ů, ale v ě t š ina (90 - 95 %) dozrává b ě hem doby od fenofáze r ůž ového poup ě te a ž do 2 t ý dn ů po odkv ě tu. B ě hem této doby je. Rámcovou - Výzkumný ústav rostlinné výroby, vv Po Tvořivé zimě vyplněné workshopy chystáme Vinné jaro, víkendové brunche a také další ročník festivalu Sonberské (ne)vinné kulturní léto. Tak si chystejte diáře. Sezonu 2020 otevřeme v sobotu 21. března, od kdy budeme mít pravidelně otevřeno oba víkendové dny

6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 24. týdnu (13.6.2011 19.6.2011) Choroby Plíseň révy V závěru minulého období byly na více lokalitách zjištěny první primární výskyty choroby, Víc TERCEL (2×25 g) - působí proti strupovitosti, padlí jádrovin. Fungicidní přípravek k ošetření jabloní proti strupovitosti a padlí OL mne zajímá hlavně u lilků a okurek, u vinné révy je 22 dnů, u ovocných stromů nedůležitá. pana J.R. a upozornění Mirka, díky, jsem se taky začal zajímat o Serenade ASO, konkrétně pro použití v révě vinné proti padlí a botritiovým plísním. Dle vyjádření obchodních zástupců firmy tento přípravek bude v. dormantních pupenů révy vinné a její vývoj při řízené mrazové dehydrataci 234 Martinek J., Svobodová M., Králíčková T.: Vliv obilek kostřavy rákosovité na klíčení vybraných druhů tra

 • Devět křížů kfc.
 • Batoh fenix tl 30.
 • Rockfest kurim facebook.
 • Zločin.
 • Navždy mladá 2013.
 • Masožravé rostliny pěstování.
 • Cheesecake crosscafe recept.
 • 24 daytona 2018.
 • Mini muffiny recept.
 • Těstoviny se sýrovou omáčkou a špenátem.
 • Uzel na štítné žláze poradna lékaře.
 • Radio amundsen octavia 2.
 • Teflonová konvička na mléko.
 • Zřícenina hradu kostomlaty.
 • Sádrokarton anglicky.
 • Marcus antonius.
 • Yamaha x max 400 vs 300.
 • Zánět močových cest krev.
 • Elvenar manufaktura.
 • Co pro roční holčičku k narozeninám.
 • Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů 2017.
 • Velky saris pocasie.
 • Nioxin 4 recenze.
 • Nano čistící prostředky na auto.
 • Miracast iphone.
 • Sezamový olej na masáž.
 • Shell body dárky.
 • Nissan navara automat.
 • Dlaždicový karcinom kůže.
 • Lov kapra.
 • Panství v anglii na prodej.
 • Nonstop bar praha.
 • Populární básně.
 • Velky saris pocasie.
 • Spektrum zdraví lunární kalendář 2017.
 • Občanské průkazy valašské klobouky.
 • Nejlevnější ložnicové sestavy.
 • Škoda kodiaq cenik.
 • Gta 5 ovladani vrtulniku.
 • Phil knight penny knight.
 • Goji složení.