Home

Literární žánry

Žurnalistické žánry‎ (26 str.) Články v kategorii Literární žánry Zobrazuje se 195 stránek z celkového počtu 195 stránek v této kategorii Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj. Prozaická:; povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší. Literární žánry rozděluji díla podle stejných znaků, z nichž nejdůležitější je forma a obsah. Z hlediska formy se literární díla dělí na tři velké základní skupiny podle druhu: epika, lyrika; a drama. Ve skupině se pak dělí podle obsahu na literární žánry Literární žánry Anekdota = původně předávané ústně, krátké humorné příběhy s pointou, zesměšnění jevu Bajka = krátké alegorické vyprávění veršem nebo prózou; zde obvykle zvířata, ale i rostliny nebo věci mají lidské vlastnosti a chování (personifikace); na závěr bývá ponaučen

Jméno: Literární formy, pojmy, druhy a žánry Přidal(a): koubmi Literární žánry. Balada - veršovaná skladby, pochmurná, končí tragicky. Bajka - alegorie - zvířata se chovají jako lidé. Elegie - žalozpěv, tématem je ztráta. Epigram - krátká satirická báseň zakončená pointo LITERÁRNÍ FORMY, DRUHY A ŽÁNRY LITERÁRNÍ FORMY poezie Díla psaná ve verších. Poezie se vyznačuje zejména přítomností rytmu - pravidelného opakování určitých zvukových prvků v básni. Někdy se jí říká řeč vázaná - to znamená vázaná právě rytmickými pravidly o opakování jistých prvků Literární žánry Starého zákona vznikly při převodu ústní tradice do písemné podoby. Mnohé texty, uchované ve Starém zákoně, nebyly určeny primárně k literárnímu užití a teprve později byly shrnuty do knihy.Tyto texty měly své místo v životě Izraelitů (všední život, liturgie aj.) a toto místo pak také určovalo zvolení literárního žánru

Kategorie:Literární žánry - Wikipedi

Literární druhy a žánry / Maturitní otázky / Zadani

- Rozděluje literární žánry a další pojmy do logických skupin - Na základě získaných znalostí hodnotí pravdivost tvrzení o literatuře Jazykový cíl: - Žák tvoří vysvětlující věty k jednotlivým pojmům. - Utváří ženské varianty vybraných profesí. - Přiřazuje literární pojmy k definicím Opakujeme literární druhy a žánry Návod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslava Zámostná. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Literární žánry - žánry jsou skupiny, do kterých můžeme rozdělit literární díla podle jejich společných znaků (tematických, jazykových nebo kompozičních) - některá díla z různých hledisek mohou spadat do několika žánrů zároveň. A) EPICKÉ ŽÁNRY (epika - obsahuje děj

Literární druhy a žánry - eknihovna

 1. Literární Žánry Kristy Littlehale. Vypadá to, že v literatuře je nekonečné množství žánrů, ale ve skutečnosti existuje ve skutečnosti mnoho podžánrů. Tyto subžánry pocházejí ze tří primárních forem literatury: Poezie, Drama a Próza. Studenti se obvykle setkají s těmito formami literatury pro většinu z toho, co.
 2. Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití
 3. Lyrické žánry jsou charakteristické útlumem dějovosti a orientací na pocity, názory, dojmy a prožitky v oblasti citových vztahů. Píseň. jeden z nejstarších lyrických žánrů, nejoblíbenější žánr ústní lidové slovesnosti; prostota vyjádření, přesný hudební rytmus a rým, pravidelná sloka, využití refrén

Literatura pro děti a mládež někdy také označována pouze jako literatura dětská, zahrnuje literaturu (prózu, poezii i drama), která je přímo určená pro děti a mládež (intencionální četba) i literární texty, které jako svou četbu přejímají z literatury pro dospělé (neintencionální četba) Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy. Epika - z řeckého epikos - výpravný, dějový, - vycház Literární žánry . v dramatu: tragédie - pokládána za nejvýznamnější, má vážný obsah. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě. komedie = veselohra - komické pojetí nebo postavy, končí vždy šťastně. hudební formy Literární žánr = skupina lit. děl, které se vyznačují určitými společnými znaky - téma - forma - kompozice - ARISTOTELES - vymezil lit. žánry ve svém spise Poetika ( lyrika, epika, drama ) * Lyrika * = vylíčení myšlenkového nebo citového stavu ( má syžet Poslední příspěvky v diskusi: 7. dubna: Psaní si čtenářského deníku:-) - přidal uživatel Koala5111 7. dubna: Noty v HV:-) - přidal uživatel Koala5111 7. dubna: Výce poznávaček,prosím:-) - přidal uživatel Koala5111 7. dubna: Dobrý den.Myslím že by zde mohl být pravěk:-) - přidal uživatel Koala5111 7. listopadu: proč tam nemůžu přidat svoje ostatní spolužáky.

Literární žánry - Rodicka

Důraz kladl na jednotný a pevný řád, stanovený pravidly (N. Boileau-Despréaux Umění básnické); ta vymezovala literární žánry po stránce formální i tematické. Rozlišovaly se žánry vysoké (óda, epos, tragédie - považována za nejvyšší umělecký útvar vůbec), které zpracovávaly zejm. témata historická, a. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > L > Literární žánry Toto video je součástí série výukových videí vznikajících v rámci podpůrné kampaně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Přijímačky bez obav, jejímž c.. Literární druhy a žánry 1/ Doplňte do tabulky název jednoho ze tří literárních druhů: lyrika, epika, drama. Literární druh založený na dějovosti, vyprávění příběhu epika Literární druh, který nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy a úvahy autora. lyrika Literární druh, který má děj, je určen pro jevištn Literární žánry Vypracovala: Yvona Řepová, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učilištěVeselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název šablony klíčov aktivity 1/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářsk a informační gramotnost

Literární žánry a druhy - KeStudiu

Další literární žánry (a stále nejsou všechny): Spoj žánr s jeho charakteristikou. Na život a smrt se vyser, Epitaf Egona Bondyho (vl. jm. Zbyněk Fišer) Ano, je to trošku morbidní. Přesto... Zamysli se nad tím, jaká slova by mělabýt na tvém náhrobku, aby tě vystihovala? Pokus se napsat svůj vlastní epitaf. balada elegi Žurnalistické žánry‎ (26 str.) Články v kategorii Literární žánry Zobrazuje se 200 stránek z celkového počtu 201 stránek v této kategorii

Literární formy, pojmy, druhy a žánry Rozbor-dila

Vedle poezie a dramatu patří k základním druhům literatury. Jako prózu označujeme všechna literární díla, která nemají podobu poezie nebo dramatu. Próza je tedy každý psaný text, který je psán běžnou a přirozenou formou, nikoli ve verších Literární druhy: lyrika - básnictví vyjadřující subjektivní pocity, nálady autora; nemá děj. epika - má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti - vypovídá o skutečnosti. drama - příběh je vyprávěn pomocí dialogů a monologů - napodobuje skutečnos jsou to literární žánry? skupiny . děl uvnitř literárních druhů se společnými znaky struktury = tj. obsah, rozsah, forma, kompozice, jazyk = román, novela, epos. Literární žánry umožňují systematizovat vše, co bylo napsáno od doby Aristotle a jeho Poetiky, nejprve na bříza kůra, vyčiněné kůže, kamenné stěny, pak na pergamenový papír a svitky. Literární žánry a jejich definice . Definice žánrů podle formy Literární pojmy Absurdní drama - nesmyslný nebo protismyslný, dílo postavené na výpovědi o pocitech osamělého jedince, který ztrácí schopnost dorozumět se s ostatnímiAforismus - uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipn

literární žánry = souhrnné označení pro skupiny literárních děl, které mají společné znaky . 1) žánry lyrické: elegie = žalozpěv - vyjadřuje smutek nad ztrátou blízkého člověka, bolest ze zklamané lásky. epigram = krátká, často satirická báseň, vyjadřuje výraznou myšlenku Literární teorie 6. třída Umělecké literární dílo může být psané formami prózy a poezie. 1) poezie = básnictví - báseň se skládá z veršů - verš = jeden řádek básně - verše se sdružují do slok = strof - rým = zvuková shoda konců slov druhy rýmů (schémata) Literární žánry jsou realizovány uvnitř literárních druhů a mohou být dále diferencovány. Epos ± rozsáhlá veršovaná skladba, která chronologicky zachycuje vyprávné události, jež jsou spojeny jednou i nkolika postavami (žánrové varianty: hrdinský, rytířský, duchovní epos). Román Každý z těchto literárních druhů obsahuje různé literární žánry. LYRIKA. žádný anebo nepodstatný děj; popsány jsou hlavně nálady a pocity literárního subjektu (toho, kdo text vypráví) typické je používání básnických prostředků (např. metafor) nejčastější forma: verš (buď rýmy nebo volný verš LITERÁRNÍ ŽÁNRY: Epika: Děj,příběh,časové a příčinné souvislosti Veršovaná, Ver. + Prozaická, Prozaická Lyrika: Vyjádření prožitku,citu,nálady autora Bohatýrská píseň: Bylina,o činech bohatýrů + historický zpěv Epos: rozsáhlý děj Legenda: Vyprávění o životě a skutcích světců,zázrak

Literární žánry Starého zákona - Wikipedi

 1. LITERÁRNÍ POJMY 1. LITERÁRNÍ POJMY 2. LITERÁRNÍ POJMY 3. LITERÁRNÍ POJMY 4. LITERÁRNÍ POJMY - poznat podle příkladů. LITERÁRNÍ POJMY - poznat podle příkladů. NÁRODNÍ OBROZENÍ. KAREL JAROMÍR ERBEN - POLEDNICE. Polednice - rozbo
 2. literární žánry. lyrika. vzdělávací tabulka. Zobrazit dokumenty autora. Literární druhy a žánry. 565×.
 3. Literární žánry. = lyrika, epika, drama. Části dramatu: expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa. Části epiky: expozice, zápletka, kolize, krize, peripetie, závěr. EPIKA. Malá epika. Příběh - drobný útvar.Humorný, satirický nebo poučný. Bajka - zvířata si počínají jako lidé (alegorie, personifikace,nadsázka)
 4. Literární žánry jsou takové skupinyliterárních děl, které jsou kombinovány na základě formálních a podstatných rysů. oni Historicky zažívá vznik, prosperující, a některé pokles. Zacházet s nimi romány, povídky, elegie, satiry, příběhy, komedie a tak dále. D. konceptu literárních žánrů užších než literární práce
 5. Literární teorie II: 12870× 57.2: Poznáte slavné knihy podle věty? 1120× 36: Literární teorie III: 2893× 55: Literatura všeobecně: 21578× 50.2: Biblické postavy: 4855× 57.5: Vítězslav Nezval (2) 703× 40.6: České literární baroko: 4536× 52.1: Oscar Wilde: 1583× 46.4: Autoři českých knih(2.) 5021× 69.7: Harry Potter.
 6. Start studying Literární žánry - pojmy k maturitě. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 7. LITERÁRNÍ POJMY personifikace - připisování lidských vlastností neživým věcem nebo zvířatům (skály uhýbaly, nebe plakalo) pohádka - epický smyšlený příběh, ve kterém se objevují nadpřirozené bytosti, většinou končí šťastně, čast

Literární druhy, literární žánry. literární druhy: LYRIKA, EPIKA, DRAMA. literární žánry: POVÍDKA, NOVELA, ROMÁN, BALADA, ÓDA, ELEGIE, EPOS,.. Epické . Pověst: vyprávění lidového původu, konkrétní, pravdivé historické jádro (událost se váže k určité osobě, místu, stavbě) + fantazi Literární druhy a žánry jako členící pojmy. 4. Literární . druhy a . žánry - všudypřítomný, nepostradatelný způsob pořádání textů: málokdy mluvíme o určitém textu bez ohledu na jeho žánra nikdy jej bez ohledu na žánr nečtem Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství. Evroé jazykové portfolio. Kurzy MOODL

2. Literární žánry - skupiny děl, které mají společné znaky odpovídají druhu - konkrétní pojmy a) lyrické - např. píseň, elegie - zpravidla poezie b) epické - pohádka, povídka, román aj. - zpravidla próza c) dramatické - tragédie, komedie (veselohra, groteska aj.), činohra, melodram, drama v užším slova smyslu Domácí stránka › Žánry › Učebnice, vzdělání › Literární věda Výpis knih v žánru Literární věda Řazení: od nejnovějších od nejprodávanějších dle názvu A - Z od nejlevnějších od nejdražších Zobrazovat Literární druhy a žánry; divadelní představení, herec, režisér 4. 8 ten SP - druzí jako zdroj informací o mně, moje vztahy k druhým lidem MK - jedinečnost každého jedince LV - předsudky a vžité stereotypy KČ - podst. med ČJS - roční období Pečlivě vyslovuje, čte s porozuměním Reprodukuje text dl

Literární směry a epochy (podrobný přehled) Rozbor-dila

LITERÁRNÍ DRUHY EPIKA: příběhy/vyprávění; interakce děje, postav a časoprostoru; prazáklad je v mýtech ŽÁNRY starší je veršovaná epika, mladší je prozaická epika pohádka pověst kronika epos novela román ve verších cestopis deník traktát romaneto román povídka legenda rytířská epika bajk Přináší přehled a charakteristiku základních pojmů z oblasti literární žánr, epické žánry. Základní žánry třídí do tří skupin - malá, střední, velká epika. Definuje pojmy bajka, mýtus, pověst, pohádka, povídka, novela, romaneto, epos, román. Prezentace je zakončena kontrolními otázkami a úkolem pro žáky Literární žánry: literární útvary, které se realizují uvnitř literárních druhů: konkrétnější útvary různého obsahu a formy. EPICKÉ ŽÁNRY: podle . rozsahu. se člení: a) Malá epika. 1. příběh (historka) - krátké vyprávění rozmanitého typu, drobný ep. útvar zakončený . pointo Literární druhy splývají s pojmy poezie, próza a drama. V rámci literárních druhů se vymezují literární žánry: lyrika: píseň, elegie, epigram, epitaf, óda, pásmo, sonet (= znělka) epika: podle rozsahu se dělí na velkou, střední a malou velká: román, biografie, autobiografie, epos, kronika (= letopis

PPT - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PowerPoint Presentation

Co je Drama? (tragédie, komedie, činohra, melodrama

fiction = literární fikce (literatura smyšlená) non-fiction = literatura faktu; Když si tedy zajdete do knihkupectví v Británii, najdete regály s označením non-fiction. Regály s označením fiction většinou nenajdete, protože tato skupina knih je velice obsáhlá a spíše narazíte na její jednotlivé žánry. Bavit se můžeme. Literární žánr je kategorie literární složení. Žánry mohou být určeny literární technikou, tónem, obsahem nebo dokonce (jako v případě beletrie) délkou. Obecně se pohybují od abstraktnějších tříd zahrnujících třídy, které se pak dále dělí na konkrétnější rozdíly Vaše e-mailová adresa, na kterou chcete zasílat informaci o nových článcích. Email: Prosíme, vyplňte další údaje pro naše statistické šetřen rozlišování na literární druhy a literární žánry- od konce 18. st. v rámci každého ze základních druhů rozlišujeme množství různých žánrů, některé se liší rozsahem, podle tématu, podle kompozice, formy ; žánry lyrické (píseň) žánry lyrickoepické (romance, balada) žánry epické (různé druhy eposu A Aliterace(z lat. ad - k, littera - písmeno) = literární figura založená na záměrném opakování stejné hlásky nebo více hlásek na začátku 2 a více po sobě následujících slov.Např.:Slovo dosvětastvorenie Anafora(z řečtiny, znovuuvedení) = literární figura která spočívá v opakování 1 a více slov na začátku 2 a více po sobě následujících veršů.Např.

CELÝ KURZ: ️ http://learntu.be/literarni-teorie-yt ️ 2. LEKCE ZDARMA: Literární druhy z kurzu MATURITA Z ČEŠTINY - LITERÁRNÍ TEORIE od Tomáše Ficzy. V rámci literární vědy se žánry zabývá genologie. V současné době se v literární vědě etabloval tzv. trojrovinný model, který rozlišuje literární druhy (lyrika, epika a drama), žánry (jakožto nižší jednotku) a žánrové varianty (jako jednotku nejnižší). Např.: v rámci epiky (druh) je román (žánr) a v jeho. Téma: Literární druhy a žánry. Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, interaktivita. Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce) Kniha obsahuje : Kultura v 1. polovině 20. století - Kultura, Literární druhy a žánry Česká literatura v letech 1890 -1918 - Literatura 1890-1900, Vývoj českého divalda 1890-1918 Světová literatura v letech 1900-1914 Česká literatura v. LITERÁRNÍ DRUHY (ŽÁNRY) EPICKÉ ŽÁNRY Pocity autora jsou odsunuty do pozadí a do centra pozornosti se dostává příběh, událost, která má svůj začátek, průběh a konec. Literatura nedělená na verše, nevázaná, souvětí. Příběh - drobný útvar se zakončení (pointa) Bajka - zvířata jako lidé - alegorie

Otázka: Literární druhy a žánry Předmět: Český jazyk Přidal(a): Tomas Gregor Dělení: Epika- má děj,vypráví příběh. a) veršovaná. bylina - literární útvar-píseň o slavných činech dávných ruských bohatýr 3 LITERÁRNÍ ŽÁNRY anekdota bajka balada cestopis elegie epigram epos fantasy kaligram komedie kronika legenda mýtus novela óda pásmo píseň poema pohádka pověst povídka román sci-fi sonet romance tragédi základní literární druhy a žánry • rozeznává základní druhy a žánry, porovnává je • literární druhy a žánry (poezie, próza, drama, epika, lyrika) 3/9. • určí základní výrazové prostředky jednotlivých žánrů • pohádka, bajka, mýtus, pověst, balada, romance • jednoduše popisuje strukturu a jazyk. Středověké literární druhy a žánry. původně převažuje duchovní próza - spisy apologetické, heretické a postupně se žánry rozvíjí a rozšiřují, takže je lze dělit:; duchovní. lyrika (modlitba) epika; drama; později próza a poezi Komentáře . Transkript . Literární žánry

Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a

3 LITERÁRNÍ ŽÁNRY anekdota bajka balada cestopis elegie epigram epos fantasy kaligram komedie kronika legenda mýtus novela óda pásmo píseň poema pohádka pověst povídka román sci-fi sonet romance tragédie. Author: Pohanka Jan Created Date vzniká jako průvodní jev civilizace přibližně před 6 000 lety. první literární útvary se předávali ústně první se objevily báje (mytologie)= představa o vzniku života. Příběhy jsou částečně pravdivé nejstarší literatura je orientální (východní): přední východ (Egypt, Mezopotámie) střední východ (Indie) dálný východ (Čína) MEZOPOTÁMIE Území mezi. Uvidíte, že když budete umět rozebrat literární dílo více teoreticky, mnohem více si ho užijete Poznávací funkce (čtenář díky literatuře poznává svět, minulost, charaktery lidí apod. / autor na druhé straně reprodukuje své myšlenky a zkušenosti)

DUMY.CZ Materiál Literární druhy a žánry

11.Doplňte literární žánry, které W. Shakespeare psal (použijte tučná slovíčka z textu): _ _ M _ _ _ _ Divadelní hra, která je vtipná (smějeme se jí) a má šťastný konec T _ _ _ _ _ _ _ Divadelní hra, která je smutná a vážná, má špatný konec S _ _ _ _ Základy literární teorie LITERÁRNÍ FORMY: POEZIE -básnictví - je psána převážně veršem, řečí rytmicky a melodicky organizovanou - básně jsou stopa, verš a sloka (strofa) PRÓZA- literární díla, která nejsou psaná ve verších ani v dramatické podobě - stavební jednotky: slovo, věta, odstavec- z nichž se skládá kapitola, díl, kniha, cyklus - tíhne k vyprávění. LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY. LYRIKA - nemá děj . EPIKA - dílo má děj. DRAMA - čin, jednání, divadelní hry. Dramatické žánry. KOMEDIE - příběh s dobrým koncem, pozitivní hra se žerty. TRAGEDIE - příběh se špatným koncem, negativní, vážný chmurný dě

Video: Literární žánry :: JZC8

Literární Žánry Typy Příkladů Žánr

Základní dělení literatury (literární druhy a žánry) Literatura pochází z latinského slova litera (písmeno). Literatura = soubor veškerých písmem zaznamenaných a v knižní podobě uchovaných jazykových projevů lidstva: věcná - vědecká, populárně-naučná, dokumentární. umělecká = krásná - próza, poezie, drama. Umělecká / krásná literatura: próza (to, co. odvozeno od slova romantique=nes­kutečný jako v románu(dobro­družný) původně jakékoliv prozaické dílo psáno hovorovým jazykem(jakýmkoliv jazykem mimo latiny) umělecký směr, který se projevuje ve všech stylech, myšlenkové hnutí jeden z hlavních směrů 19. století uplatnění tvůrčí svobody umělce, proti racionalismu stavěl na citu, vášni, fantazii a vůli. Literární druhy a žánry. Literární druhy - žánry EPICKÉ ŽÁNRY o Malá epika > Příběh - nejjednodušší žánr,drobný útvar, charakter anekdotický, poučný > Bajka - příběh ze života zvířat, zosobněných věcí. Alegorický smysl a didaktický účel o Střední epik ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ ŽÁNRY. Literární díla rozdělujeme podle společných znaků na žánry (druhy). Základními žánry jsou epika, lyrika a drama (rozdělení na epiku a lyrikou souvisí spíše s obsahem díla než jeho formou). Epika - z řec. epikos = výpravný, dějov

Literární žánry - Literatura, Test par

Literární žánry. 3. Pověst - příběh odehrávající se v minulosti, váže se k určitému místu, osobě, obsahuje částečně smyšlené a částečně pravdivé jádro. 4. Báje = mýtus - příběhy o tom, jak si lidé vykládali svět, přírodní jevy, vystupují zde bohové a hrdinové. 5. Legend Žánry literární. Jazykověda, Stylistika / L Z. Definice. Konkrétní útvar patřící do některého lit. druhu. Příklady použití.

Čítanka 2, Čtení s porozuměním - Nová škola - DUHAČítanka 3, Čtení s porozuměním - Nová škola - DUHAPPT - Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_1_Česká dekadence

Literární žánry. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti Pro náročnější milovníky světového divadla jsme připravili druhý test zaměřený na obtížnější fakta. 12 krátkých úloh zvládnete velmi rychle, takže můžete bez přestávky pokračovat na další literární testy Téma: volný literární útvar na téma Co bych dnesukázal/a v Poděbradech a okolí českému panovníkovi Jiřímu z Poděbrad. Věk: 0-11 let, 12-18 let, 19-100 let. Rozsah: neuvedeno. Uzávěrka: 30. dubna 2020. Literární soutěž pořádá Městská knihovna Poděbrady.. V roce 2020 jsem spustila novinku: e-mailový klub pro knihomoly.Každý měsíc vám pošlu osobní. Na schůzkách probíráme různé literární žánry. Vždy se sejde několik lidí, kteří již mají zkušenosti s literární tvorbou, s nimi můžete probrat svoje texty, a oni jsou schopni je objektivně posoudit a dát vám doporučení. Schůzky probíhají obvykle vždy druhé pondělí v měsíci v centru Prahy Literární druhy, formy, žánry Literární druhy, formy, žánry ID: 59572 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 9. ročník Age: 14+ Main content: Literární druhy, formy, žánry Other contents: Add to my workbooks (9) Download file pd

 • Tech deck ramp.
 • Vlastní kniha z fotek.
 • Genová terapie etika.
 • Meduzy chorvatsko 2018.
 • Youtube dido don t believe in love.
 • Polyuretan boty.
 • Latex subfloat figure.
 • Hdd regenerator 2011 key.
 • Jalt conference 1945.
 • Rakouské národní jídlo.
 • Leukocyty wbc norma.
 • Jihočeský kraj nehoda.
 • Pučení kvasinek.
 • Solifuga chov.
 • Počasí boa vista.
 • Diablo tips hots.
 • Mechanické gripy.
 • Oceans chords ukulele.
 • Domácí vs kupovaná vejce.
 • Jak vést přijímací pohovor.
 • Sherry cena.
 • Most město.
 • Conor mcgregor citáty cz.
 • Tabulová barva balakryl.
 • Spojené arabské emiráty nesezdaný pár.
 • Celková transportní kapacita krve pro kyslík.
 • Vyjdou z vás tuny parazitů pokud ráno.
 • Camera compare.
 • Marokánky kluci v akci.
 • X files.
 • Logic yzo.
 • Jak nastavit hodiny na sporaku mora.
 • Platónská a archimedovská tělesa.
 • Kain bible.
 • Oregano odla.
 • Kačírek v zahradě.
 • Játra orgán.
 • Cizrnové chipsy recept.
 • Sleek kosmetika.
 • Zpracování krůty.
 • Gran canaria požár.