Home

Starověká sparta

Starověká Sparta tvoří jedno z nejvýznamnějších řeckých středisek vedle Atén. Tento městský stát vznikl kolem 10. stol.př.n.l. V dějinné tradici vynikla brannou tradicí a vojenskou připraveností Starověká Sparta . Starověká Sparta tvoří jedno z nejvýznamnějších řeckých středisek vedle Atén. Tento městský stát vznikl kolem 10. stol.př.n.l. V dějinné tradici vynikla brannou tradicí a vojenskou připraveností Starověká mezopotámie Úvod » Řecko » Sparta. Sparta. 5. 11. 2007. Vznik a rozvoj Sparty: Sparta byla původně osada, která vznikla v 10. století př. kr. Byla založena původním dórským obyvatelstvem v oblasti zvané Lakónie (odtud Sparťané = Lakadeimoňané). Postupně však Spaťané ovládli téměř celý Peloponéský.

Sparta je město s unikátní světově proslulou historií. Dnes je schováno pod relativně nově vystavěným moderním městem, které bylo na popud krále Otty I. vystavěno v roce 1834. Bájná historie Sparty sahá až do období legend o Menealovi a krásné Heleně. Historické záznamy jsou ale až od 950 před naším letopočtem, kdy město obývali Dórové Starověká Sparta byla vojenským státem.Založili ji bojovní Dórové na poloostrově Peloponés.Jediným úkolem spartských mužů byla služba ve vojsku-vzhledem k tomu,že podmanění zotročení obyvatelé-heilóti,měli několikanásobnou převahu,byla to i životní nutnost.Sparťané byli považování za nejlepší vojáky v řeckých dějinách Sparta slíbila Athénám pomoc, ale jelikož měli zrovna období náboženských svátků, tak toto nebylo možné. Athénský vojevůdce Miltiadés však svojí taktikou Peršany v bitvě u Marathónu 490 př.n.l. porazil a zahnal je zpět do lodí (odpluli). Mrtví Řekové byli pohřbeni a jejich jména vytesána na společný hrob Vítejte na oficiálních webových stránkách fotbalového klubu AC Sparta Praha. Aktuální dění, výsledky zápasů, informace o hráčích, vstupenky na domácí utkání a mnohem více

Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.Časově lze tuto epochu ohraničit koncem pravěku okolo poloviny 4. tisíciletí př. n. l. a počátkem středověku v 6. až 7. století.Naproti tomu pojem antika se vztahuje výlučně na řecko-římskou. Sparta, kdysi proslulá vojenská mocnost, ale v současnosti už jen malá a bezvýznamná vesnička ležící v jižní části Peloponéského poloostrova, ve starověku nazývaná také jako region Lakónie. Právě zde, u řeky Eurotas, v průběhu 10. století před Kr.,. Starověká Sparta byla hlavním městem antického městského státu Lakedaimon, patřila k němu i oblast Lakónie, která se nacházela na jihu poloostrova Peloponés v dnešním Řecku.. Město bylo označováno jako polis (řecký městský stát ve starověku), i když se mnoha podstatných aspektech od ní lišilo Starověká sparta - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy STAROVĚKÁ SPARTA (archaické období) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1) Území starověké Sparty SPARTA Jak se jmenuje poloostrov, na němž se nachází Sparta? Peloponéský poloostrov

Prezentace může sloužit k opakování učiva nebo k aktivizaci žáků před nebo během výkladu učitele. Žáci pracují s textem, obrázky, mapou a učebnicí. Odpovídají na otázky, srovnávají uvedené skutečnosti a vyjadřují vlastní názory Další článek starověkých reálií. Řecko a jeho kultura nepochybně ovlivnili kulturu celé Evropy. Podívejte se tedy, jak se vychovávaly děti ve Spartě

Starověká Sparta

 1. Sparta patřila společně s Athénami a Thébami k nejvýznamnějším starověkým řeckým městským státům. Město Sparta se vyvinulo v jedinečný militaristický stát, díky čemuž se stalo politickou a hlavně vojenskou mocností. Jeho území zahrnovalo Lakónii na jihu Peloponéského poloostrova
 2. Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Knihy o starověkém Řecku. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk
 3. Starověká Sparta. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spustit Zpět na výběr cvičení ..
 4. Sparta (25) Sparta byla ojedinělou oblastí, kde slabí neměli nárok na život a smyslem mnoha mužů bylo padnout za svoji vlast. Znáte duležitá fakta z dění ve Spartě? Tak to pro Vás nebude test žádným oříškem
 5. Sparta se tak dělila na pět územních jednotek zvaných óby. Každá óba tvořila obec a Sparta podle starých autorů nebyla vlastně městem, ale spojením pěti vesnic. Mnoho archaických rysů měla královská moc ve Spartě. Spartě vládli vždy společně dva králové, po jednom z rodu Ágidovců a Eurypontovců

Starověká Sparta :: www

https://www.patreon.com/user?u=41967670 Dokument C Starověké Atény tvořily druhý rozhodující městský stát vrcholného období řeckých dějin. Nacházely se v Attice. Obyvatelstvo bylo iónského původu

-Sparta-nejprve se rozšiřovala, ale poté už ne-měli by mnoho nepřátel-charakteristika Sparty=uzavřená společnost, všichni pracují pro obec, kulturní izolacionismus, bez významného umění... ATÉNY:-území= Attika-výchova-fyzická i duševní stránka=kalokagathia-vládl nejvyšší úředník=ARCHON (z aristokracie DĚJEPIS - TESTY 6. ROČNÍK. Pravěk. Starověký Egypt: mumifikace. Starověká Indie a Čína. Starověká Mezopotámie, Fénicie, Kanaán a Izrae Výchova ve Spartě. Starověká Sparta byla vojenským státem.Založili ji bojovní Dórové na poloostrově Peloponés.Jediným úkolem spartských mužů byla služba ve vojsku-vzhledem k tomu,že podmanění zotročení obyvatelé-heilóti,měli několikanásobnou převahu,byla to i životní nutnost.Sparťané byli považování za nejlepší vojáky v řeckých dějinách

SPARTA | Antica grecia, Storia, Grecia

DSBcB40 Starověká Sparta Filozofická fakulta podzim 2020 Rozsah 2/0/0. 4 kr. Ukončení: z. Vyučující PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D. (přednášející) Garance PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D. Ústav klasických studií - Filozofická fakulta Kontaktní osoba: Jitka Erlebachov Sparta Kde ležela starověká Sparta? Obyvatelé Sparťané (spartiaté) - svobodní cca 8 000 lidí Perioikové - polosvobodní cca 60 000 lidí Heilóti - otroci cca 200 000 lidí Sparťané Muži: svobodní, plnoprávní (účast na sněmu, hlasování o zákonech - od 30 let) vojenský život od dětství po stáří vlastnictví půdy zákaz pracovat, obchodovat atd. málomluvnost. Sparta byla ojedinělou oblastí, kde slabí neměli nárok na život a smyslem mnoha mužů bylo padnout za svoji vlast. Znáte duležitá fakta z dění ve Spartě? Tak to pro Vás nebude test žádným oříškem Starověká Sparta, čítající 9 000 lidí, měla 200 000 otroků, kteří se uklonili k zemi, ale nikdy neztratili naději na osvobození. Například v roce 464, kdy bylo město zničeno zemětřesením, se tam heloti ponořili, ale ne aby zachránili životy svých pánů, ale aby je zabili Sparta disponovala ve starověkém Řecku nejlepší armádou a byla nejmocnějším státem v době před vzestupem Athén jako námořní moci po řecko-perských válkách. Během těchto válek se Sparťané stali legendárními neochvějnými válečníky, poté co jejich vojáci svedli hrdinskou bitvu v průsmyku Thermopylae v roce 480

Starověké civilizace - Řecko - Sparta

 1. Podle jeho ústavy mela Sparta lidový snem (apellu), státní radu (gerúsii) a v cele dvojici králu. Nekterí badatelé v nem vidí historickou osobnost, trebaže zahalenou mlhou legend, jiní jeho historicnost popírají. Jisté je, že vývoj orgánu spartského státu nebyl záležitostí jednorázovou, ale postupným procesem omezování.
 2. Starověká Sparta: postavení žen a málo známe homosexuální vztahy bojovníků . Hoplité ze Sparty: Je to možná lehce udivující, ale tak, jako byla Sparta tvrdá ke svým mužům, dokázala být více než vstřícná ke svým ženám
 3. Sparta (Greek: Σπάρτη, Spárti, ) is a town and municipality in Laconia, Greece. It lies at the site of ancient Sparta . The municipality was merged with six nearby municipalities in 2011, for a total population (as of 2011) of 35,259, of whom 17,408 lived in the city
 4. Athény a Sparta Učební text V Athénách se za doby Solóna začal rodit systém zvaný demokracie (z řeckého vláda lidu). Teprve po Kleisthénových reformách se stal lidový sněm skutečnou nejvyšší mocí v athénském státě. Kdo jiného ovládá násilím, ten se nemůže cítit bezpečně. Proto se Sparťané plně věnoval
 5. Pěchota ve starověku představovala nejdůležitější součást armád. Nejznámějším příkladem jsou řecké falangy a římské legie, ale stejně důležitá byla i jiná vojska. Pěchotu měly všechny starověké armády a po většinu času tvořila jejich nejdůležitější součást. Během starověku došlo k obrovskému vývoji pěchotní taktiky a objevilo se i mnoho.
 6. Od konce 10. století př. n. l. vzniká na severu Kanaánu izraelské království. Královské dynastie se zde velmi asto měnily, nebylo ani pevně urené hlavní město, což vedlo k oslabení celého státu

Starověká Sparta, která měla 9000 lidí200 000 otroků, kteří se poklonili hlavami na zem, ale nikdy neztráceli naději na osvobození. Takže například v roce 464, kdy bylo město zničeno zemětřesením, se tam Helots rozběhli, ale ne zachránili životy svých pánů, ale zabíjeli je Sparta byla asi jediným státem v celé historii lidstva, kde byl každý dospělý občan zároveň profesionálním vojákem a mravnostním policistou. Nejtypičtějším spartským jídlem byla černá polévka z vepřové krve a vnitřností, jejíž chuť byla podle mnohých starověkých spisovatelů nevalná

Referáty-czu - Dějiny - Starověká Sparta

Starověká Sparta, OA, 1. ročník, ekonomické lyceum, starověk, dějepis: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E STAROVĚKÁ SPARTA Území starověké Sparty SPARTA Jak se jmenuje poloostrov, na němž se nachází Sparta? Peloponéský poloostrov. Jak se nazývá oblast, v níž se Sparta nachází? Oblast Lakónie. Které území ve svém sousedství Sparťané ovládli? Messénii. Původní obyvatelstvo bylo podmaněno Dětská hra měla být předobrazem činnosti dospělých a přípravou na ni, takže starověká hračka je zmenšeným předmětem - nástrojem, užívaným dospělými, a tak je nejen svědectvím o životě antických dětí, ale i o životě v antickém světě vůbec. Děti si ve starověku hráli venku na dvorech, ulicích nebo na loukách ŽIVOT Sparta byla založena jako vojenský stát proto zde nevznikaly žádné řemesla ani obchody.Znala železné zbraně, ale stejně tak jako Dórové, nerozvíjela umění. Chlapci od 7 let byli vychováváni společně a učili se vojenskému výcviku, sportu, ale také čtení a psaní. Společn

Starověká Sparta byla hlavním městem antického městského státu Lakedaimon, patřila k němu i oblast Lakónie, která se nacházela na jihu poloostrova Peloponés v dnešním Řecku Život Sparťanů: Sparta byla založena jako vojenský stát, proto se zde nikdy příliš nerozvíjel obchod, řemesla ani zemědělství Přehled dílů. 1. Starověká Čína - 1. část 2. Starověká Čína - 2. část 3. Starověké Řecko - 1. část 4. Starověké Řecko - 2. čás

Sparta Peloponés Řecko MAHALO

Read or download Fascism: The Bloody Ideology of Darwinism

Výchova ve Spartě - Dějepis - Referáty Odmaturu

 1. árky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce představuje základní děje ze života Sparťanů v období starověku. Práce představuje společenské uspořádání, ale také naznačuje, co se dělo v běžném životě obyčejných lidí
 2. Film vychází ze stejnojmenného komiksu, který je dravým převyprávěním příběhu bitvy u Thermopyl, kde se spartský král Leonidas a jeho 300 věrných bojovníků utká s mnohonásobnou přesilou Peršanů pod vedením krále Xerxa. Odvážní Sparťané bojují až d
 3. Sparta (starověká) K vybranému úseku není k dispozici žádné video. Omlouváme se, při načítání videa došlo k chybě. Sparta (starověká) Index publikací Watch Tower Society 1986-2012; Index publikací Watch Tower Society 1986-2012. dx86-12. SPARTA (starověká) děti
 4. Sparta a Athény starověká Persie starověký Řím-republika středověká Anglie (po 100letou válku) Středověké Španělsko Třicetiletá válka Válka o dědictví španělské Válka s tureckem v 17.st Velká Morava výsledky zeměpi
 5. Poslední aktualizace: 25.9.2019 Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis I. (pravěk a starověk). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 2.díl - Mezopotámie - Blízký Východ ve Starověku.Po tomto díle následuje Starověké Řecko I. - Řecké báje, Kréta, Sparta, Athény. Egypt I. - Politický Vývo
 6. Starověká sparta referát. Gerúsia byl název rady starších, sestávající z dvaceti osmi gerontů a obou králů. Existence tohoto orgánu byla výrazem autority, již mezi Sparťany požívali starší spoluobčané, jejichž rady byly společností vzhledem k jejich životním zkušenostem všeobecně respektovány
Spartan Warrior Wallpapers - Wallpaper Cave

Starověká historie Sparta začíná svou stránku od XI. Století před naším letopočtem, kdy Achaeové žijí na území Lakonie, vytěsňují lidi z Lelegu, kteří zde žili, a bojují o vítězství v blízkých městech - Argos, Arcadia a Messenia. Sparťané prokázali bezprecedentní laskavost, ne zničili poražené Starověká kultura Etrusků Římany v mnohém inspirovala. Román o nich napsal i slavný spisovatel Micka Waltari: Tajemný Etrusk. Etruskové jsou pro nás dodnes obestřeni záhadou, jelikož dodnes nevíme, odkud pocházeli. O jejich životě toho mnoho víme díky výzdobě jejich hrobek Starověká Sparta ve skutečnosti nebyla jediným sídlem, nýbrž jí tvořilo pět nedaleko od sebe se nacházejících nehrazených vesnic. Na počátku 6. století př. n. l. žilo ve zdejších prostých obydlích zhruba kolem padesáti tisíc lidí. Sparta postrádala hradby, protože jejich funkci plnili její občané

Sparta se nachází v oblasti Laconia na jihovýchodě Peloponésu. Starověká Sparta byla postavena na břehu řeky Eurotas, největší řeky Laconie, která jí poskytovala zdroj čerstvé vody. Údolí Eurotas je přírodní pevnost, ohraničená na západě horou Mt. Taygetus (2 407 m) a na východ po Mt. Parnon (1935 m) Sparta. Sparta ležela na jihu poloostrova Peloponnesos, v kraji zvaném Lakónie. Původně byla osídlena Acháji, později (kolem 12. století před Kristem) sem však přišli Dórové, kmeny stejného původu jako byli Achájové, a původní obyvatelstvo vojenskou silou porazili. Dórové žili v rodové společnosti

1.3. Starověk Zápisy do dějepis

Athény leží na poloostrově Attika. Jsou hlavním městem Řecka, kde spolu s okolními městy (například přístav Pireus) vytváří aglomeraci s více než 4 miliony obyvatel. Vznik Athén se odhaduje na období kolem 3. tisíciletí před naším letopočtem Mysl a duše (16035) Vražda (14935) Nebezpečí (12548) Zločiny (12427) Rivalita (11331) Láska a romance (10652) Páry (10124) Společnost (9836) Smrtící (9491) Rodinné vztahy (9120) Přátelství (8998) Hrdinové (8367) Nepoctivost (8359) Eskapády (7944) Přátelé (7809) Porucha (6807) Život je svině (6369) Lifestyle (6351) Rodiče a. SPARTA Peloponéský poloostrov -zaměřena hlavně na armádu -> tvrdý vojenský řád aplikovaný už na dětech od 7 let -3 vrstvy: Sparťané (svobodní, plnoprávní), perioikové (svobodní, neplnoprávní - cizinci),heilóti (otroci) -snaha získat nové území - vznik peloponéského spolku -> různé výboj 5 1 Vývoj péče o postižené jedince z historického pohledu klíčová slova: postoj společnosti, speciální pedagogika, normalita, vada, postižení, znevýhodnění, ohrožené dítě, didaktogenie Různé odchylky a postižení u lidí byly v každé formaci lidské spoleþnosti střede

2000 2005 1990 Starověká Sparta Spartská výchova Nacházíme se v 5. století př.Kr. Sparta (dórsky Σπάρτα, Spartā; novořecky Σπάρτη, Sparti) byla starověká řecká obec a hlavní město stejnojmenného městského státu, nazývaného rovněž Lakedaimón 2010 Řecko Perske VÁLKY videa Měsk Starověká Sparta - Fotografie z poloostrova Peloponés. Řecko a Kypr Hudba a Internetová rádi

Starověká Indie. Leží v jižní Asii; - Sparta - pozemní vojsko (hoplíté) - Sparta útočí na Athény - Athéňany oslabila morová epidemie, umírá i Perikles - válka končí porážkou Athén, které musely rozpustit námořní spolek, zbořit hradby, zrušit demokraci Starověká Sparta - referát Práce představuje základní děje ze života Sparťanů v období starověku. Práce představuje společenské uspořádání, ale také naznačuje, co se dělo v běžn.. Nebo jsme starověká Sparta a staré, vadné kusy budeme obrazně řečeno házet ze skály, aby nás nebrzdily v rozletu? Jsme schopni obětovat vlastní pohodlí, peníze, dočasně omezit cestování pro ochranu životů rizikových skupin? Nebo jsme bezohlední sobci vymlouvající se na svobodu Tato část stránek blazre je přístupná pouze po přihlášení.. Je nutné mít povolené cookies

X Sparta vytváří Peloponéský spolek, který se distancuje od styku s okolím, platí pouze měděnými mincemi, vláda tyrana. Peloponéská válka (431 - 404 př.K.) =spor AthényXSparta, o hegemonii-postavení a nadvládu v Řecu spor nejdříve řešen dohodou z r. 445 př.K., která však nebyla dodržen Starověká Médie a Persie; Dějiny starověké Indie; Dějiny starověké Číny; Starověké Řecko; Archaické, temné období řeckých dějin; Raná řecká kolonizace; Starověká Sparta; Starověké Atény; Řecko-perské války; Peloponnéská válka v řeckých dějinách, nadvláda Sparty a Thé Poloha Sparta, Řecko Tagy Archeologické naleziště Stáhnout Stáhnout Další informace Ιάκωβος Φάλκε. Ελλάς, ο @ Jacob von Falke Více informací a kontakt. Adresa 23150, Greece. Souřadnice 37°4'53.506 N 22°25'28.982 E. Sygic Travel - Cestovní průvodce ve vaší kapse. Starověká Trója. Owen Jarus. Publikováno: 2. srpna 2019. Jméno Trója odkazuje jak na mytický příběh, tak skutečnou archeologickou lokalitu. Podle Homéra Trója deset let čelila achajskému obléhání vedenému mykénským králem Agamemnónem a nakonec podlehla Starověká Palestina; Persie; Starověká Indie; Starověká Čína; Starověké Řecko; Starověké Atény; Starověká Sparta; Řecko-Perské války; Peloponéská válka; Alexandr Makedonský; Helénistická kultura; Počátky římských dějin, doba královská ve starověkém Římě; Punské války - římsko-kartaginské válk

AC Sparta Praha - oficiální web sparta

Starověká Sparta - Peloponés

Starověk - Wikipedi

Perský král Xerxés přihlížel bitvě z pevniny, ale byl svědkem porážky svého vojska. Sám uprchl a nechal v Řecku zbytky svého vojska. Atény za Perikla Sparta a Atény společnými silami zničily perské vojsko. Rozhodující podíl na porážce Peršanů mělo aténské loďstvo v bitvě u Salamíny Sparta v ranném období Kolem roku 1000 P.K. přišli Dórové na Peloponés do oblasti zvané Lakónie ( * a vývoj Sparty (Lakedaimónští = Sparťané) Sparta ovládla celý Peloponés - * Peloponéský spolek = vojenské seskupení států, které patří Spartě Athény X Sparta = umění, vzdělanost X armáda ( je to vojenský stá Sparta - voj. demokracie, volební a rozhodovací právo měli jen osobně svobodní muži: vůdce byl spíše pouze voleným vojevůdcem, ale neměl velkou polit. moc. Sdílet: Za správnost a původ studijních materiálů neručíme. Doporučené školy. Univerzita obran Hodnocení produktu: 0%. Kant, 2020, Tomáš Pospěch, Zdeněk Lhoták, Tomáš Poláček, 144, české Publikace Tenkrát na Spartě je fotografickou sondou do zákulisí vrcholového fotbalu 80. let, kterému dominovala milovaná i nenáviděná Sparta pojmenována celá kultura), Théby, Pylos, Argos, Tyrins, Athény nebo Sparta. Vrchol mykénské kultury můžeme zařadit do 15. - 14. století př. n. l. Mykénská kultura byla vyvrácena ve dvou fázích: Na konci 13. století př. n. l. byla poničena achájská města dobyvačnými nájezdy mořských národů

Sparta: Městský stát známý výchovou svých elitních

Starověká Malá Asie - Chetície, Frýgie, Lýdie. moje prezentace bez obrázků: STÁHNOUT - Malá Asie.ppt. videa o Chetícii: STÁHNOUT Antické Řecko - archaické Atény a Sparta 77.pdf. STÁHNOUT Antické Řecko - archaické Atény a Sparta 78.pdf. STÁHNOUT Antické Řecko - archaické Atény a Sparta 79.pdf. sparta: starověký řecký stát na 6 písmen: elam: starověká říše na 4 písmena: elam: starověká krajina na 4 písmena: elam: starodáv. říše na 4 písmena: elam: starověká říše v mezopotámii na 4 písmena: elam: říše ve staré mezopotámii na 4 písmena: elam: starověké město na tigridu na 4 písmen Sparta, jako většina řeckých měst, má bohatou a dlouhou historii, která byla zejména ve znamení vojenství. Sparťané byly vyhlášení bojovníci zejména v letech 400 - 300 př.n.l. Ve středověku bylo město opuštěno. Současné (moderní město) zde vzniklo teprve v roce 1836. Celkově ve městě Sparta žije přes 18 000 obyvatel

Sparta a poloha, město a stát, historie, nálezy, náze

starověká Čína starověká Indie 2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 3. Starověký Řím Etruskové vznik Říma zápas plebejů s patriciji punské války první a druhý triumvirá Komentáře . Transkript . Přehled světových ději Rozhodující význam v dějinách Řecka měly městské státy Athény a Sparta. Ekonomicky, sociálně i politicky byly zcela odlišné. Zachovalo se o nich nejvíce zpráv. Sami určovaly osudy řeckého světa. ATHÉNY vznikly v 8. století př.n.l. v oblasti hornaté Attiky ( východ středního Řecka)

Starověká sparta: referát - iReferaty

Punské války a krize římské republiky. Úvod do dějepisu a měření času Zápis, prezentac Sparta a Athény starověká Persie starověký Řím-republika středověká Anglie (po 100letou válku) Středověké Španělsko Třicetiletá válka Válka o dědictví španělské válka s tureckem v 17.st Velká Morava testy ze zeměpis Starověká strategie zaostřila široce na dvojčeti branky výrobní pokračující války vypadají více nákladné než se podrobit nepřátelům a výroby nejvíce těžit z války jak možný. když aténská kontrola moře dovolila městu ignorovat zničení aténských plodin Sparta a její spojenci zrnem přepravy do města od. Starověká Sparta mě vtáhla jako můra do plamene. Dokázal jsem se potulovat a představovat si, jak to muselo být před 2500 lety. Tolik starověkého města je pryč, ale to, co zůstává, je bohaté na vzpomínky! Dobře stojí za návštěvu, aby se ještě zvýšila představivost

Podpora Podpořte tento server - přispějte vlastním článkem, testovými otázkami či upozorněním na chybku v textech... 6.B - DĚJEPIS- 22.4. 1) Tématem dnešní hodiny je STAROVĚKÁ SPARTA. Určitě o tomto městském státě již mnohé znáte, není pro Vás již novinkou, že ve Spartě probíhala tvrdá výchova, od toho ustálené slovní spojení ⬇ Stáhnout Řecké antické levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock fotografií, snímků a obrázků Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa - socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku

Starověká pevnost Masada v Izraeli - Kareta Tour

Antika - Řecko (obecně, období, kolonizace, Sparta, Atény) 1. 4. 2010. Celý příspěvek | Rubrika: Starověk | Komentářů: Tyto stránky jsou vylepšení již existujících stránek www.referaty-cz.estranky.cz naleznete zde mnoho dalších i starých článků,ale nyní již rozdělených do rubrik čímž to pro vás bude snadnější hledání Starověká Kréta ŘECKÉ STÁTY Ve starověku řecká civilizace osídlila území Peloponésu, egejskou oblast a pobřeží Středozemního moře. (městské státy s koncovkou ­os) Vznikaly převážně samostatné městské státy = POLIS = obec. Řecké městské státy ­ Kyklady, Kréta, Mykény, Sparta,Athény, Théby, Makedonie. starověká pevnost. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu starověká pevnost.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik. Feb 4, 2020 - řekne vojenský stát Sparta? Co se vám vybaví, když se řekne vojenský stát Sparta

 • You and i scorpions.
 • Adam brody billy & billie.
 • Prechodny kabat pansky.
 • Proc nelze pit morskou vodu.
 • Otrava psa leky.
 • Akne a vitamin d.
 • Druhy dinosaurů.
 • Hymer al 700.
 • Jak vybrat komponenty do pc.
 • Skupina colas.
 • Co žere nosorožík kapucínek.
 • Volné termíny svateb olomouc.
 • Essex class carrier.
 • Rest ready mp3.
 • Vitamíny pro psy diskuze.
 • Výroba eko kůže.
 • Harry potter a kámen mudrců hra download zdarma.
 • Easy a.
 • Výkup medu 2019.
 • Pampeliška a cukrovka.
 • Průmyslová revoluce začátek.
 • Kouzelné omalovánky.
 • Proteinurie mg l.
 • Zápisník jedné lásky dabing.
 • Překapávač na kávu.
 • Poruchy rodiny.
 • Anna karenina jmeno kone.
 • Monopol v čr 2017.
 • Michael jackson životopis.
 • Hororové masky na prodej.
 • At&t stock price yahoo.
 • Android tapeta.
 • Energetická potřeba dětí.
 • Jak reagovat na slovní útoky.
 • Wife swap usa online.
 • Diego maradona životopis.
 • Jak spustit skript ve windows.
 • Nemoc z vepřového masa.
 • 21 savage a lot.
 • Dengue nasledky.
 • Cestovní taška adidas.