Home

Statistická ročenka 2022

Statistická roenka z oblasti práce a sociálních vč ěcí za rok 2016 obsahov navazuje na pě ředchozí vydání. Datovou základnu ročenky tvoří zejména výstupy z resortních statistických zjišťování doplněn Celkový přehled událostí v Jihočeském kraji v roce 2016, srovnání s rokem 2015 2016 2015 2015/2016 Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Rozdíl v % (Počet) Požár (P) - Celkem 896 11,44 1 351 16,2 -33,68 Požár 848 10,83 271 336,5 1 301 15,6 274 850,6 -34,8 Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015 (18.91MB) Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016 (1/2) (10.74MB) Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016 (2/2) (14.11MB) Statistická ročenka trhu práce v České republice 2017 (9.62MB) Statistická ročenka trhu práce v České republice 2018.

Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2016 Stáhnout (PDF, 2 MB) Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 201 Souhrnné přehledy o půdním fondu vydané roku 2016.pdf Souhrnné přehledy o půdním fondu vydané roku 2015.pdf Statistická ročenka půdního fondu České republiky. Ročenka obsahuje souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí ČR. Rozčlenění půdního fondu se provádí podle jednotlivých druhů.

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR Soudní 1672/1a P. O. Box 3 140 67 Praha 4 El. adresa podatelny: e-podatelna(zavinac)grvs.justice.c Statistická ročenka České republiky - 2019; Vytisknout . Statistická ročenka České republiky - 2019 . Kód: 320198-19 Informační služby: tel rok 2016 | 2016; rok 2015.

Statistická Ročenka Z Oblasti Práce a Sociálních Věcí 2016

 1. 2016: ve formátu .doc, .pdf; Výroční zprávu pravidelně inovujeme na základě příchozích podnětů, které sbíráme do 31. ledna. Podrobná statistická data zpracovaná do předdefinovaných sestav pro odbornou veřejnost jsou zpřístupněna na portálu Infodata v různých formátech souborů
 2. Ročenka MO 2016. pdf, 5121 kB. Ročenka MO 2015. pdf, 4287 kB. Ročenka MO 2014. pdf, 5611 kB. Ročenka MO 2013. pdf, 5474 kB. 1; 2; Další > Informace pro vás. Základní kontaktní údaje na složky a vojenské útvary resortu Ministerstva obrany ČR jsou uvedeny na stránkách jednotlivých součástí struktury tohoto webu
 3. Statistická ročenka školství obsahuje informace o školství v České republice z různých oblastí - výkony školství, zaměstnanci a mzdové prostředky a financování školství. Kromě standardních výstupů za daný školní / kalendářní rok je součástí souboru ročenek i Vývojová ročenka školství, kde jsou dostupné základní ukazatele v časové řadě
 4. Statistická ročenka životního prostředí. Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí
 5. Železniční dopravní cesta 2016; Železniční dopravní cesta 2014; Železniční dopravní cesta 2012; Statistická ročenka 2019 (3.6 MB) pdf: Statistická ročenka 2018 (286.3 kB) pdf: Aktuální provoz. Infotabule; Jízdní řád; Interaktivní mapa staveb.
 6. www.vscr.c

Statistická ročenka 2016 - hzscr

Statistická ročenka HZS Středočeského kraje za rok 2014

Statistická ročenka Skupiny České dráhy 2016. ObSah strana 02 Evidenční stav k LJ. JK. 2016 2015 2014 hnací vozidla celkem 2 612 K OIP K OMJ Elektrické lokomotivy 762 POM PPQ Z toho: stejnosměrn.

obsahuje detailní pohled na tzv. výkonové ukazatele (tj. počty škol, žáků, absolventů a učitelů, počty zařízení a jejich výkony včetně počtů učitelů) za příslušný školní rok, a to jak v globálních číslech, tak ve členění podle zřizovatele, oborů vzdělání/studia, jednotlivých oblastí a krajů. V ročence jsou navíc uplatněny různé pohledy na. Statistická ročenka trhu práce je určena pro odborníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2016 Statistická ročenka životního prostředí České republiky vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí

Příloha STATISTICKÁ ROČENKA 2019 Příloha časopisu 112 číslo 3/2020 3 Druh události Počet událostí Podíl v % na celk. počtu Index % 2015 2016 2017 2018 201 ROČENKA / YEARBOOK 2018 pokračoval tak pokles zaznamenaný v letech 2015 a 2016 (o 859 ha v roce 2016 a 2 158 ha v roce 2015). V případě ka-tegorie Jiná trvalá kultura zahrnující především krajinotvorné sady byl loňský nárůst o 89 ha nahrazen poklesem o 2 ha

Vychází Statistická ročenka ČR 2016. 23.11.2016 17:31. Dnes vydává ČSÚ Statistickou ročenku České republiky 2016. Má 823 stran a je rozdělena do 29 kapitol. Obsahuje souhrnné statistické informace o životě české společnosti v uplynulém roce Statistická ročenka trhu práce je určena pro odborníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2016. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti. roČenka 2016 / fact book 2016 burza cennÝch papÍrŮ praha, a.s. prague stock exchange power exchange central europe, a.s. pxe centrÁlnÍ depozitÁŘ cennÝch papÍrŮ, a.s Název z disku. Na titulní straně uveden kód 320198-16. Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace (23.11.2016). Souběžný anglický text Annotation: Statistická ročenka České republiky podává souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství

Statistická ročenka - MPSV Portá

Statistická ročenka školství - Zaměstnanci a mzdové prostředky 2016 Publikace obsahuje informace o zaměstnancích a mzdových prostředcích za školy a školská zařízení zřizované státem, obcí, krajem, privátním subjektem a církví a dále za veřejné vysoké školy, státní správu a servisní organizace Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2016. Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2015. Statistická ročenka CMU za rok 2014. Statistická ročenka CMU za rok 2013. Statistická ročenka CMU za rok 2012. Statistická ročenka CMU za rok 2011. Statistická ročenka CMU za rok 2010. Statistická ročenka CMU za rok 200 05. 6. 2017 [aktualní téma] • Statistická ročenka trhu práce je určena pro odborníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2016

Použijte filtr pro zobrazení výsledků, které odpovídají Vašemu zájmu. Oblast doprav STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2016 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA doc. Ing. František Lopot, CSc. Česká nefrologická společnos Statistická ročenka Kanceláře zdravotního pojištění 2016 navíc došlo k podstatnému meziročnímu růstu nákladnosti průměrného případu plánovaného ošetření (téměř o 25%). Opačný trend lze spatřit, pokud jde o osoby, pojištěné v jiných státech a bydlící v ČR (jde zejména o pracovníky.

Statistická ročenka HZS Středočeského kraje za rok 2014. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Statistická ročenka 2016. Úvod. Hasičský záchranný sbor. Středočeského kraje. krajské ředitelství. Jana Palacha 1970. 272 01 KLADNO. Statistická ročenka poskytuje základní informace o českém zahraničním obchodu za období 2009-2015. Zdrojem dat jsou údaje, které publikoval Český statistický úřad. V této publikaci jsou uvedena souhrnná data o českém zahraničním obchodu za roky 2009 až 2015 a podrobnější údaje v teritoriálním a komoditním.

Statistické ročenky - Česká správa sociálního zabezpečen

Statistická ročenka České republiky 2016: Statistical yearbook of the czech republic 2016 Český statistický úřad. Signatura: 17439 ISBN: 978-80-250-2726-4 Nakladatelské údaje: Praha : Český statistický úřad , 2017 Anotace: Statistická ročenka České republiky podává souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství Zdravotnická ročenka je výsledkem práce kolektivu pracovníků ÚZIS ČR, kterým za přípravu publikace patří poděkování. Poděkování náleží i všem výše uvedeným institucím, které poskytly pro ročenku potřebné údaje. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, listopad 2019. Č Č 18 18 2016 : 05730-1099.709,Praha : Jen do studovny periodik. Objednat ze skladu Externí depozitář / do 10 dnů . 2015 : 05730-1099.709,Praha Statistická ročenka Moravskoslezského kraje = Statistical yearbook of the Moravskoslezský Region / Vydáno: (2001-

Kolik dětí opouští ročně dětské domovy v ČR? - Šance Dětem

Ročenka obsahuje 32 kapitol, které jsou věnovány nejdůležitějším oblastem ekonomického, demografického či environmentálního vývoje. České ekonomice se v roce 2016 dařilo, což se odrazilo v celé řadě statistických ukazatelů. Růst národního hospodářství byl v kontextu EU relativně silný Spolehlivá firma 2015-2016; Statistická ročenka MPSV; Status osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) Stejná šance - Zaměstnavatel 2016; Trh práce aneb Válka o zaměstnance; Uchazeči se zdravotním postižením dostanou šanci získat práci; Upadni a choď; Využijte inzerci na www.praceozp.cz za loňské cen CENIA, česká informační agentura životního prostřed 03.10.2018 Demografická ročenka České republiky - 2017; Nebezpečné vztahy 28 11 2018 Proč se ale nejstarší Denisa zlobí na sestry? - video z YouTube; 22.11.2017 Vychází Statistická ročenka České republiky 2017; 28.02.2018 Vzdělávání dospělých v České republice - 2016; 11.12.2018 Česká republika od roku 1989 v číslech. Statistická ročenka HZS JmK 2017 1 Události na území Jihomoravského kraje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje eviduje za rok 2017 celkem 12 109 událostí. Oproti roku 2016, kdy bylo řešeno 9 488 událostí, se tak jejich počet značně navýšil, a to o 2 621 událostí

Statistické údaje o nehodovosti na území ČR. Hlavní menu. Úvod; O nás. O Policii ČR; Tísňová linka 158; Trestní oznámen Statistická ročenka přináší podrobné informace z oblasti důchodového pojištění, jedné ze stěžejních činností ČSSZ. Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Např. v kapitole o vyplácených důchodech je uvedeno, kolik bylo k 31. 12. 2016 vypláceno důchodů, jakého druhu, komu a v jaké kombinaci Statistická ročenka České republiky podává souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU 28 a porovnáním jednotlivých regionů soudržnosti a krajů České republiky Zdroj: STATISTICKÁ ROČENKA ŠKOLSTVÍ - VÝKONOVÉ UKAZATELE na stránkách MŠMT . Zajímají Vás počty žáků cizinců na českých školách v loňském roce? Navštivte stránku Počty cizinců na školách 2016/2017

Statistická ročenka Ústeckého kraje : Poznámka: Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2016 až 2018, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí.. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Ostatní > Další formy > Ročenky - vycházely i dříve v tištěné podobě, patrně jako Justiční statistická ročenka (za r. 1967 uvádí Karabec) Kriminální statistika Veřejné bezpečnosti, MV ČSSR, r. 1967-72 Československá statistika, Praha, Bursík a Kohout, 1922 (1922=3. ročník-1949)

Video: ČÚZK - Souhrnné přehledy o půdním fond

2016 . Statistická ročenka, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavnímdávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v. STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2018 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA doc. Ing. František Lopot, CSc. Česká nefrologická společnos

Ročenka obsahuje 32 kapitol, které jsou věnovány nejdůležitějším oblastem ekonomického, demografického či environmentálního vývoje. Publikace obsahuje řadu zajímavých dat za rok 2016: K 31. prosinci 2016 žilo v Praze 1 280 508, v Brně 377 973 a v Ostravě 291 634 obyvatel Statistická ročenka : Česká republika : požární ochrana, integrovaný záchranný systém, Hasičský záchranný sbor Č Ročenka 2016. Rok 2016 přinesl nejlepší výsledky za posledních pět let. Nízké úrokové sazby pomohly nabídnout rekordně levné úvěry a sazby spoření se stále pohybují na špičce trhu. Konkrétně se poskytlo 77 504 úvěrů v celkovém objemu 47,9 miliardy Kč Statistická ročenka České republiky 2017. Statistical yearbook of the Czech Republic 2017. Český statistický úřad ; předmluva Iva Ritschelová.

Úvod | ČSÚ v Karlových VarechÚvod | ČSÚ v OlomouciDermatology online - Dermatovenerologická klinikaPočty cizinců na školách | Inkluzivní školaPožáry v Pardubickém kraji v roce 2015 | ČSÚ v Pardubicích
 • Lýkožrout obecný.
 • Amaranth nightwish wiki.
 • War thunder download free.
 • Brusel mapa.
 • Čistič koberců pujcovna.
 • Romantický dárek pro přítelkyni.
 • Jablonecká bižuterie korálky.
 • Celoroční bazény.
 • Hladina zvuku.
 • Fotbal semice.
 • Word symbol euro.
 • Fotky tříd 2018.
 • Identifikace bytu dle katastru nemovitostí.
 • Radůza gaia download.
 • Vánoční dekorace domácí výroba.
 • Kazí se mi zuby.
 • Jak píchnout injekci koni.
 • Crom.
 • Tankionline training.
 • Výstava obrazů karla gotta 2019.
 • Jak reagovat na slovní útoky.
 • Sirotčinec slečny peregrinové kniha referát.
 • Tonovac na vlasy.
 • Transfer na svíčku.
 • Palmový olej výrobky.
 • Transparentní barva na kov.
 • Bananovnik kapky.
 • Bonprix sk.
 • Jak odinstalovat ios 11.
 • Hellspy ios.
 • Starožitný nábytek repliky.
 • Jillian michaels jídelníček.
 • Kaprouni.
 • Těžké popáleniny od slunce.
 • Ledové království 2 online celý film.
 • Červený kříž referát.
 • Biatlon 2018/19 pořadí.
 • Hovezi zadni na cervenem vine.
 • Biologická léčba diskuze.
 • Parkinson novinky.
 • Celoroční hry skaut.