Home

Etické problémy v medicíně

Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Je rozdělena do čtyř tematických celků. První analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí, druhá se věnuje problematice etických problémů, které stojí na pomezí výzkumu a klinické práce. Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na . přelomu 20. a 21. století. Zabývá se otázkami, z jakých kořenů současná etika . vychází, v jakém stavu je dnes a jak se bude měnit s převratnými medicínskými . objevy, jako jsou například kmenové buňky, farmakogenetika, produkty z lidských.

Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Zabývá se otázkami, z jakých kořenů současná etika vychází, v jakém stavu je dnes a jak se bude měnit s převratnými medicínskými objevy, jako jsou například kmenové buňky, farmakogenetika, produkty z lidskýc Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Radek Ptáček, Petr Bartůněk, kolektiv a. Učebnice, odborná literatura E-Knihy Medicína, zdravotnictví Naučná pro dospělé Klasická medicína. Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Je rozdělena do čtyř tematických celků. První analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí, druhá se věnuje problematice etický

 1. Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky celá specifikac
 2. Koncem loňského roku se v Praze uskutečnil již čtvrtý ročník konference Etika a komunikace v medicíně; její program se tentokrát zaměřil na etické problémy medicíny na prahu 21. století a nabídl tolik námětů k přemýšlení, že stojí za to se k němu vrátit
 3. Ve zdravotnické etice a medicíně existuje řada dilematických situací (např. problematika eutanázie a jiné), které je třeba vysvětlovat a hledat jejich řešení. S obrovským pokrokem techniky v medicíně se objevují neustále nová témata, na která musíme hledat odpověď. Etickými dilematy se zabývají etické komise
 4. Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí. Jsou zde probrány aktuální kontexty etiky v medicíně a zdravotnictví obecně, ale též širší historické, ale též právní a.
Etické problémy medicíny na prahu 21

GRADA Etické problémy medicíny na prahu 21

otázky, které vyplývají z pokroku vědy v biologii a medicíně.(Dolista, 2004, s. 212) V uţším slova smyslu bioetika zkoumá etické problémy související s výkonem lékařské praxe a s lékařským výzkumem. Bioetika je nadřazena pojmu lékařská etika. (Haškovcová, 2002 Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. st. Je rozdělena do čtyř tematických celků. První analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí, druhá se věnuje problematice etických problémů, které stojí na pomezí výzkumu a klini v medicíně. Letošní titul Etické problémy medicíny na prahu 21. století se zaměřuje na aktuální etické otázky medicíny vyplývající z rychlého vývoje medicíny v současné době. Konference je zaměřena na prezentaci a diskusi témat, které řeší lékaři a zdravotníci v každodenní klinick Bc. David Petrúsek Diplomová práce Paliativní péče v intenzivní medicíně a etické problémy spojené s kategorizací pacientů Palliative Care in Intensive Medicine and Ethical Issues related to Patients Categorizatio

MEDICAL TRIBUNE CZ > Na etické otázky medicíny zítřka je

Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Je rozdělena do čtyř tematických celků. První analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí, druhá se věnuje problematice etických problémů, které stojí na pomezí výzkumu a. Nyní jsou spojeny v jeden na Palmknihách. Máte založený účet na Palmknihách i eReadingu pod různými e-maily? Napište nám na spojujeme@ereading.cz a vaše účty spojíme. Proč jsme se spojili? O Palmknihy a eReading se už pár let starala stejná skupina e-knihomolů - Lucka, Denisa, Vašek, Alžběta, Dan a Zuzka..

Etika ve zdravotnictv

Etika ve zdravotnictví - cvut

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu 573 032 400, emailem na: info@kfbz.cz, případně v chatu na našem webu. Etické problémy medicíny na prahu 21. století Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolekti 3.1 Etická dilema v medicín ě 3.1.1 Etické aspekty poskytování informací o zdravotním stavu 3.1.2 Etické aspekty informovaného souhlasu 3.1.3 Etické aspekty transfúze krve 3.1.4 Etické aspekty poskytování první pomoci 3.1.5 Etické aspekty pé če o t ěžce nemocné a umírající 3.1.6 Etické aspekty eutanázi Praktické informace pro lidi pečující o seniory na jednom místě. Odborné články z oblasti sociálně-právní, oąetřovatelství, aktivizační programy, vedení instituce starající se o seniory 6 Etické normy a kodexy v medicíně (M. Máca, Etické problémy spojené s resuscitací.. 218 Problematika hromadných neštěstí a třídění.. 219 21 Etika a komunikace v činnosti posudkových lékařů (L. Čeledová, R. Čevela).

ČLK > / Pro lékaře / Informace

12. Výzkum v medicíně a jeho regulace. 13. Etické problémy zavádění nových technologií - umělé orgány. 14. Etické problémy spojené s alternativní medicínou, reklama a alokace zdrojů ve zdravotnictví. Osnova cvičení: nejsou. Cíle studia: Základní informace v oblasti teoretické i zdravotnické etiky a v metodologii. Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech Další z oceňovaných publikací ČLK editorů doc. Bartůňka a prof. Ptáčka, v rámci edice dalšího vzdělávání ČLK. Do knihy opět přispěli přední odborníci z.. Budou schopni/-ny odlišit právní a etický aspekt rozhodování v medicíně.Studenti/-ntky budou schopni/-ny identifikovat etické problémy ve své práci, popsat identifikovaný problém a budou znát argumenty užívané ve prospěch různých možných řešení Etické problémy medicíny na prahu 21. století Kmenové buňky v reparativní medicíně (Syková), hrozby epidemií zhoubných onemocnění, která postihují stárnoucí populaci (Smetana ml.); problémy hygieny a epidemiologie v tomto století (Benczko), nutnost se správně zaměřit na dětskou a dorostovou psychiatrii (Paclt. Některé etické problémy v medicíně : [Autoreferát kand. dis.] / Jaroslava Fišerová ; Školitel: Prof. PhDr. Walter Smrčka, CSc.. -- Brno : [s.n.], 1979.

Etické problémy v medicíně 302 Genetika a etika - dosavadní vývoj, současný stav a výhled II. část J. Židovská Biopsychosociální vztahy 305 Psychosociální důsledky porušení tělesné integrity R. Honzák Praktický lékař 2005 Číslo. Lékařství - otázky etické - problémy psychologické Technologické pokroky v medicíně : v etických a psychologických souvislostech / Vydáno: (2019) Social'nyje problemy mediciny / Hlavní autor: Caregorodcev, Gennadij Ivanovič, 1931- Vydáno: (1968) Etické problémy medicíny na. Semináře. Cílem bloků, týkajících se etiky v medicíně, bude naučit lékaře a zdravotní sestry orientaci v této oblasti, zvýšit citlivost pro etické problémy jejich každodenní praxe a rozumět jejich významu pro pacienta i pro lékaře 18. ŠEVČÍK, P. Etické problémy rozhodování o způsobu léčby v prostředí intenzívní medicíny. Postgraduální medicína, 2012, 14, s. 532-535. 19. BLANCH, L., et al. Triage decisions for ICU admission: Report from the Task Force of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care

Etické problémy rozhodování o způsobu léčby v prostředí

Akce v rozsahu 72 vyučovacích hodin má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 59005-59013. Počet kreditů celkem 54 (9x6 kreditů) Etické problémy v medicíně - literární review II Marečková 15. týden: 04.01.-06.01.2016 Etické problémy v medicíně - literární review III Marečková Způsob ukončení: Požadavky k zápočtu: Vypracování literárního review na téma z lékařské etiky. Schválení literárního review je podmínkou k přihlášení se k.

V roce 1996 jsme s bratrem, který je také lékař a věnoval se stejnému oboru, založili společnost Image Lab. Z lékařské praxe jsme si odnesli vědomí důležitosti etického přístupu. V medicíně je obecně etická vazba velmi silná. Je nutné eticky rozhodovat, pracovat s dokumentací, eticky sdělovat výsledk kurz Etické, duchovní a právní aspekty paliativní medicíny 7) 2 Plán pée a jeho realizace; etické problémy výzkumu v paliativní medicíně, etické standardy. MZ ČR Vzdělávací program oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA 5 Diagnostika a léba klinických stav Etické problémy v medicíně 236 Genetika a etika - dosavadní vývoj, současný stav a výhled I. část J. Židovská Praktický lékař 2005 Číslo 4 Praktický lékař Archiv čísel Aktuální číslo Informace o časopisu.

Kniha Etické problémy medicíny na prahu 21

Spoločnosť Magnet Press Slovakia už dvadsaťpäť rokov pôsobí na českom a slovenskom časopiseckom a knižnom trhu. Ponúkame knihy a časopisy z oblasti military, letectva, histórie, modelárstva, poľovníctva, rybárstva, kynológie, IT, gastronómie, módy, ako aj detské časopisy a knihy Kupte knihu Etické problémy medicíny na prahu 21. století od Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25

Etické problémy medicíny na prahu 21. století / Autor: Ptáček, Radek, 1975- Vydáno: (2014) Etika a komunikace v medicíně / Autor: Ptáček, Radek, 1975- Vydáno: (2011) Etické problémy v onkologii / Autor: Opatrná, Marie. Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí. Svojí povahou ovšem nepředstavuje učebnici, ale spíše monografii, která reflektuje naléhavost předmětných témat v historických a. Kupte e-knihu Etické problémy medicíny na prahu 21. století od Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv na Martinus.cz. Přes 17 000 e-knih Čtenářské recenze Slevy na bestsellery 25 Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky. Etické problémy v neodkladných situacích na intenzivních lůžkách a při rozhodování o zahájení resuscitace Diplomovaný zdravotnický záchranář Etické problémy v urgentní medicíně.....31 2. 6. Dříve vyslovená přán í.

povědomí a postoje k hlubšímu studiu etické pro-blematiky v medicíně u odborné veřejnosti: Etika je něco, co má člověk v sobě, s čím se rodí. Etice každý rozumí. Každý cítí, co je v dané (eticky sví-zelné) situaci potřeba udělat. Z těchto výroků plyne závěr, že etice není třeba se učit Základní etické problémy v medicíně akutních stavů; Léčba akutní a chronické bolesti. ZPŮSOB ORGANIZACE VÝUKY. Výuka sestává z povinných přednášek, se kterými se student seznamuje formou e-learningu (viz odkaz na webové stránky níže), nepovinných klasických přednášek a povinných praktických cvičení LEADER: 01903nam a22005297i 4500: 001: 001868181: 002: BK: 003: CZ PrAS: 005: 20150414082603.0: 008: 150323s2014 xr e 001 0 cze d: 015 |a cnb002637291 : 020 |a 978-80.

Paliativní péče v intenzivní medicíně a etické problémy

Etické problémy medicíny na prahu 21. století - Ebook written by Ptáček Radek, Bartůněk Petr, a kolektiv. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for offline reading, highlight, bookmark or take notes while you read Etické problémy medicíny na prahu 21. století Etické problémy medicíny 21. století V prosinci minulého roku proběhl čtvrtý ročník konference Komunikace a etika v medicíně s názvem Etické problémy medicíny 21. století a tradičně u této příležitosti byla vydána publikace k tomuto tématu. Konference se uskutečnila v Kongresovém centru v Praze, zúčastnil progres s sebou ovšem nese i nové problémy a to především etické, medicínské a ekonomické. Přirozeným hlavním cílem intenzivní medicíny je zachraňovat lidské životy. Ne vždy je to možné a v těchto případech by nemělo docházet k umělému a zbytenému prodlužování umírání

Etické problémy lékařského výzkumu - Časopis Vesmí

Etické poradenství v medicíně a v sociálních službách Sám jsem ve zdravotnictví pracoval čtrnáct let. Něco jsem se tam naučil. V běžné práci v nemocnici, na službách, jsem poznal, že existují i jiné problémy, než ryze medicínské a že nevím, co s nimi Etické problémy medicíny na prahu 21. století (e-kniha) - Petr Bartůněk - Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické ot Etické problémy v experimentální medicíně a v laboratorních oborech. 16. Lékaři a novináři. 16.1. Co má o médiích vědět lékař? 17. Etické problémy transplantac Publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Autorka, původním zaměřením onkoložka, vykonává v současnosti klinickou pastorační péči na Onkologické klinice Všeobecné fakultn .

Etika 2. lékařská fakulta Univerzity Karlov

Etické problémy v nefrologii Seniorzone

Etické problémy medicíny na prahu 21. století - Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv . Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Je rozdělena do čtyř tematických celků. První analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí, druhá se. Jeho cílem je: - seznámit se s etickými dilematy v jednotlivých oborech medicíny - rozvíjet schopnost vnímat etické aspekty medicíny - učit se naslouchat odlišným etickým argumentům a formulovat svoje zdůvodněné stanovisko - osvojit si schopnost řešit etická dilemata v medicíně Etické problémy medicíny na prahu 21. století a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.s

Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv Etika a komunikace

Zdravotnická etika - cvut

Etické problémy v onkologii Publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Autorka, původním zaměřením onkoložka, vykonává v současnosti klinickou pastorační péči na Onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Etické a morální aspekty v rozdílných kulturách, respektování hodnot, tradic a náboženských přesvědení, rovnost mužů a žen v kontextu kultur Aktuální etické problémy v ošetřovatelském povolání, např. thanatologie, práva umírajícího a jeh

Nemoc jako symbol | Odborná literatúra a právnická

Video: Technologické pokroky v medicíně v etických a

 • Jak fotit ve tmě.
 • Jak vyprat zašlé zaclony.
 • Divadlo pardubice předplatné.
 • Jumping trampolína.
 • Poděbradka prolinie akce.
 • Zs hlavkova moodle.
 • Youtube dido don t believe in love.
 • Prunus avium.
 • Kolodium forte molusky.
 • Průměr aorty.
 • Hotmail.com sign in.
 • Zbytkový objem plic.
 • Testo na ryby ze strouhanky.
 • Ntl 484 w tr.
 • Eucerin hyaluron filler krém.
 • Šachy dráčik.
 • Svatba třeboň.
 • Phil knight penny knight.
 • Ventilační práh.
 • Kadeřnictví praha 5 anděl.
 • Minimální šířka schodiště v bytovém domě.
 • Yamaha fzs 600 fazer 2003.
 • Jak zabalit soubor.
 • Jak na bradavice babské rady.
 • Zonerama milujeme fotografii.
 • Med a skořice na akné.
 • Zatmění slunce 2018.
 • Cestovní taška adidas.
 • Naděje kapela.
 • Malý obývák s kuchyní.
 • Měření oblačnosti.
 • Io games.
 • Highfive youtube.
 • Rébusy se sirkami.
 • Hero fiennes tiffin after.
 • Tvrdy vacek na dasni.
 • Apfs disk.
 • Muzeum mašinek smíchov.
 • Lidské nadpřirozené schopnosti.
 • Tracer 900 test 2018.
 • Koupím papírovou padesátikorunu.