Home

Umělecké slohy časová osa

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ SLOHY již starověké státy měly své slohy, které se projevovaly hlavně v architektuře nejčastěji se ale uvádí slohy, které vznikaly v Evropě od období středověku doba, kdy sloh trval, je vždy přibližná, v období moderních dějin se slohy střídají častěji znaky slohu jsou dobře viditelné na. Dějiny umění je pojem zpravidla používaný pro dějiny výtvarného umění, kterými se zabývá stejnojmenný vědní obor (též nazývaný kunsthistorie).K oborům tohoto umění patří tradiční malířství, sochařství, architektura a umělecké řemeslo, nové formy moderního umění zdůrazňující kontext a tvůrčí proces rámec čistě výtvarného umění často. Časová přímka (osa) 12. 10. 2009 - časová přímka zobrazuje všechny významné události (století, rok, období...) - dějiny rozdělujeme několika způsoby, nejčastější je rozdělení dějinného vývoje na určité epochy (etapy), a to: Stavební slohy Časová osa ke stažení Pro představu jsme vám připravili již hotovou časovou osu, na které jsou zaznamenané nejdůležitější události posledních 100 let v naší republice. Časová osa má přesné měřítko a každý díl znázorňující období jednoho roku má stejnou délku. Soubor časových os formát .pdf ke stažení.

Timeline (časová osa) je dlouho očekávaná novinka, která se měla objevit už v předchozí aktualizaci a nakonec byla odložena. Najdete ji v Zobrazení úloh (Task View), tedy tam kde můžete přepínat mezi otevřenými aplikacemi - dostanete se tam buď pomoci Win + Tab nebo kliknutím na ikonku pro Zobrazení úloh - ta se mimochodem změnila Studijní materiál Přehled uměleckých směrů - literatura už se na Tebe teší v rubrice Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-)

Dějiny umění - Wikipedi

Dějiny světa - Časová přímka (osa) - Časová přímka (osa

 1. Vyhledávání. Vyhledávání. Anket
 2. malířství ve svém článku v Mercure de France: Umělecké dílo musí být 1. ideové, protože jeho jediným ideálem je vyjádření ideje, 2. symbolické, protože vyjadřuje tuto ideu tvary, 3. syntetické, protože tyto tvary podává obecně pochopitelným způsobem, 4. subjektivní, protož
 3. Váš průvodce světem umění. visits since Dec 19, 200
 4. Test - Časová osa 2 (10) 1.04.2012 | 9 520 zhlédnutí | V kategorii Ostatní dějepisné testy. Tápete ve správném určování letopočtů? Procvičte si to v naší testovací časové ose. 1. Rok 147

Příklad práce s časovými osami - Časová osa událostí

Časová přímka (osa) Příspěvky. Časová přímka (osa) 12. 10. 200 Tento článek je zařazen do seriálu Čas, časová osa a kalendář v lidských dějinách. Ostatní články seriálu: Čas, časová osa a kalendář v lidských dějinách; Časová osa, metodická část pro žáky S Re: časová osa grafu - VYŘEŠENO Tohle mě fakt deprimuje ;o) proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. Každopádně teď již jde jen o vzhled grafu a v OO 3.3 můžete body v grafu spojit i čarou OSA byl založen samotnými autory již v roce 1919, první ustavující schůze OSA se konala 9. října 1919. Mezi zakládajícími členy OSA byl mimo jiné populární skladatel Karel Hašler, jedním z prvních ředitelů OSA se stal Otakar Dvořák, syn skladatele Antonína Dvořáka

Časová osa: Každý žák dostane jednu událost. Projektorem se promítne zadání a žáci mají za úkol rozdělit se do skupin - před naším letopočtem a našeho letopočtu. Po úspěšném splnění se pak všichni musí správně seřadit do živé časové osy Časová osa Časová osa aneb co baví kluky Časová osa. Únor 2019. Jak vznikala moje první kuchyň Protože bude mít tvar, orientace a parametry pozemku vliv na samotnou podobu a realizaci stavby, měli byste se ještě před jeho nákupem poradit s odborníky, nejlépe s dodavatelem stavebních prací Vývoj výtvarného umění od pravěku po současnost. Vhodné pro REFERÁTY, MATURITNÍ OTÁZKY, SEMINÁRKY.. Najdete zde 6 slohů (Románský sloh, Gotika, Renesance, Baroko, Historizující slohy, Secese), které jsem vybrala jako hlavní a zpracovala je do (snad) srozumitelnější podoby podle které byste měli určit sloh, ve kterém jsou budovy postaveny. Tyto stránky jsem zpracovávala jako svou maturitní práci v roce 2011 Cyklistický Závod míru vyhrál čs. reprezentant J. Smolík; Pod heslem Obrazovka slouží míru a dorozumění mezi národy proběhl 1. ročník mezinárodního televizního festivalu Zlatá Prah

Nové zobrazení úloh - Timeline aneb Časová osa (Windows 10

Architektura Spojení konstrukce oblouku a architrávu. Nejdůležitějším pokrokem bylo první použití kupolové klenby. Římský Pantheon - kopule z dutých cihel, výška 43 m, navrchu otvo Časová osa. Sdílet Facebook Twitter E-mail. Odkaz. Dnes před 100 lety. Všechny díly 4. Online přenos. Časová osa. Reflexe roku 1918. Každodennost Videobonusy Diskuse Napište nám. Související pořad

Timeline (časová osa) je dlouho očekávaná novinka, která se měla objevit už v předchozí aktualizaci a nakonec byla odložena. Najdete ji v Zobrazení úloh (), tedy tam kde můžete přepínat mezi otevřenými aplikacemi - dostanete se tam buď pomoci Win + Tab nebo kliknutím na ikonku pro Zobrazení úloh - ta se mimochodem změnila, místo okének vedle sebe je. Časová osa před naším letopočtem; Časová osa našeho letopočtu; Portugalsko; Španělsko; Holandsko; Pro ženy. Pro ženy o ženách nejen pirátkách; Písničky o lodích a mořích Česko-Slovenské originální. Posledni komentare 19.05.2009 17:48:22: jo jo v poho mam to taky na referát 07.06.2007 17:55:27: [04][04][04][17][12]... 12.09.2006 17:16:04: Díky, žeto tu máš, udělám si z toho referát do školy V období impresionismu, který se omezoval na malířství, literaturu a hudba, jsou dominujícími stavebními slohy novogotika , novorenesance a nástupující secese. Secesní sloh kvetl v letech 1890 až 1910. Byl posledním univerzálním stavebním slohem. Existoval v užitém umění a architektuře. Vznikl v Anglii

Přehled uměleckých směrů - literatura Rozbor-dila

Stručné dějiny umění Periodizace dějin umění podle století neodpovídá normálnímu dělení na století, protože stylu vždy nějakou dobu trvá než se prosadí, nebo svým významem nezapadá do století, v němž jeho díla formálně vznikala. Podle konzervativního pojetí začíná modernismus klasicismem, podle převažujícího až impresionismem, resp. postimpresionismem a. Časová dotace předmětu na prvním stupni je v 1.až 3.třídě 9 hodin týdně, ve 4.třídě 8 hodin a v 5.třídě 7 hodin týdně. Časová dotace předmětu na druhém stupni je v 6. a 7. třídě 5 hodin týdně, v 8. a 9. třídě 4 hodiny týdně. Úkolem, který stojí před žáky 1.stupně, je naučit se číst a psát tajemství Josefa Sudka: mezi slohy Tajemství klíče Tajemství kresby Tato časová osa znázorňuje pouze ta tvůrčí obobí Michala Cihláře, která byla přímo spojena s jeho zájmem o koláž Teorie umělecké kritiky Teorie umění v Čechách a na Slovensk pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k -čas, časová osa 4. pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; -obrázky našich dějin, český 4

STYL UMĚLECKÉ LITERATURY 296 1. Stylistika a poetika 296 2. Jazyk autora a jeho styl 297 3. Styl umělecké literatury 297 3.1 Singulární styl uměleckého díla a styl funkční 297 3.2 Funkce uměleckých projevů 298 3.3 Literární dílo jako komunikát 301 4. Podstata poetizace uměleckého sdělení 30 5: Skauting prosinec 2011 Okénka do minulosti. projekt. touto do bou bujaře slavíme sto let. Jak to ale v okolí našeho do mova vypadalo před sto lety? (...) často se hodí i fotky z do by nedávné. Pro nás jsou (...) a druhou novou - chceme vše do stat pouze na jednu fotku. Proto vezmeme starou fotku do ruky, nastavíme ji přesně tak (...) Budeme tak mít fotku, jak něk do. Časová přímka (osa) Římské číslice; Rasy a jazyky; Důležité letopočty; Testy; Stavební slohy; Naši prezidenti; Pomocné vědy historické; Největší panovnické rody v Evropě; Vládnoucí rody na českém trůně; Dějepisné časopisy; Historické zajímavosti; Úvaha na téma CHARTA 77; Oblíbené odkazy; Seminární práce. Vázaná časová dotace. Cizí jazyk. 0 0 0 0 0 8 Volitelné. 0 2 3 3 8 Celkem. 28 30 32 32 122 24 3.1.3 Poznámky k učebnímu plánu. 1. stupeň. Český jazyk je realizován v časové dotaci v každém ročníku 7 hodin, jen v 1.ročníku je jeho dotace posílena o jednu hodinu disponibilní tj. 8 hodin celkem

Vlastivěda 4 - Procvičován

Směry (literární, výtvarné, filosofické) - Wik

Scribd is the world's largest social reading and publishing site Univerzita Karlova

Celková povinná časová dotace. 20. 21. 25. 26. 26. 118 . z toho disponibilní časová dotace. 1. 4. 3. 3. 5. 16 . Poznámky k učebnímu plánu . Český jazyk. V prvním ročníku má předmět komplexní charakter. Od prvního do pátého ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace. Zapojení dalších osob a subjektů Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonného zástupce a školského poradenského zařízení D - stavební slohy, barokní sochařství, doba Rudolfa II. VV - krajina . LV - popis krajiny v umělecké . literatuře. PŘ - popis pracovního postupu chápe podstatu výtahu. samostatně sestavuje výtah. vytváří výpisky výtah a výpisky Z - indiánská území Severní Ameriky. LV - výtah knih -- 351 s. : il., portréty ; 21 cm + 40 volně vložených listů + časová osa dějin filosofie 52 x 40 cm (složeno na 20 x 13 cm). -- ISBN 978-80-7182-253- (brož.) Signatura: D0-43 Metainformační systém NPÚ Detail dokumentu Zavřít Tisk. Vyhrazený přístu

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním OSA

základní škola dr. hrubého 2, šternberk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR V Česku za úterý přibylo 9016 případů nákazy koronavirem, do středečního podvečera dalších 4398. Roste počet mrtvých, od začátku epidemie už zemřelo 5517. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) má Česko zřejmě to nejhorší za sebou a je lehce za bodem zlomu. Ještě nějakou dobu ale bude přibývat hospitalizovaných 14 volná Celková povinná časová dotace 118 122 P - zařazena a realizována se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni v rámci obsahu učiva v jednotlivých vzdělávacích oborech. Vázaná disponibilní časová dotace v rozsahu 10 hodin je nabídnuta žákům na 2.stupn

Test - Časová osa 1 (10) - Dějepisně

Časová dotace v jednotlivých ročnících je 8 hodin týdně, ve 2. ročníku 10 hodin týdně a v 5. ročníku 7 hodin týdně (ve 2. ročníku je dotace hodin posílena o 2 hodiny na 10 hodin týdně z disponibilních volných hodin z důvodu rozvoje komunikačních schopností žáků a dovednosti čtení, utvrzení znalostí z prvního. Organizační, časová charakteristika vyučovacího předmětu . číselná osa, orientují se v číselné ose, číselná řada 11-20, počítají v druhé desítce - čísla 11-20, zápis čísel, seznámení se sčítáním a odčítáním s přechodem přes 10 interpretovat a kriticky hodnotit umělecké i běžné mediální.

Umělecké slohy :: Dějepi

Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Katolická věrouka. Díl I., O Bohu jednom podle přirozenosti: traktát spekulativně dogmatický Pospíšil Josef, 1923 , Author: Libri Nostri, Length: 267 pages, Published: 2013-08-1 Časová dotace pro komunikační a slohovou výchovu je 1 hod. týdně, jazyková výchova 2 hod. týdně a literární výchova také 2 hod. týdně. V každém ročníku je k předmětu přiřazena 1 disponibilní hodina - 6.- 8.tř., v 9.ročníku 2 disponibilní hodiny Ve školních rocích 2013/2014 a 2014/2015 bude postupně upravována časová dotace pro předmět Další cizí jazyk, viz učební plán pro 2. stupeň. Od 1. 9. 2007 se uskutečňuje vzdělávání podle tohoto programu v 1. a 6. roč

Literarní směry v časové ose :: Nástavba - Čelakovského 5

ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná4.10.2 Informatika 3654.10.3 Přírodovědná praktika 3734.10.4 Anglická konverzace 3794.10.5 Společenskovědní praktika 4004.10.6 Zeměpisná praktika 4045 Školní projekty 4095.1 Den Země 4095.2 Zvládnu to 4096 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 410Generováno programem SMILE verze 2. Celková časová dotace 4 hodin předmětu Informatika a výpočetní technika využívá 2 hodin z dotace Člověk a svět práce, 1 hodinu z dotace Informační a komunikační technologie a 1 hodinu disponibilní. Organizační vymezení předmětu

Vzdělávací oblast Vyučované předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Časová dotace Z toho disponibilní návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo sčítá a odčítá s přechodem přes 10. čtení a psaní čísel, číselná řada, číselná osa. Disponibilní časová dotace. Zkratka předmětu Čj Nj, Šj, Fj La M D F Z Bi PČP celkem. Počet využitých hodin 1 12 1 2 1 1 1 1 3 24. Integrace vzdělávacích obsahů. Vzdělávací oblast. Tematický okruh/vzdělávací obor dané oblasti Předmět, do něhož je integrován Počet hodin Čj, M), předměty volitelné (jsou povinné, ale žáci si vybírají z aktuální nabídky pro školnírok), předměty nepovinné (tvoří je nabídka nad povinný standard, žáci si je zvolitmohou, ale nemusí ).Disponibilní časová dotace je určena k realizaci volitelných vzdělávacích obsahůdle nabídky na daný školní rok a k.

Přehled uměleckých směrů - Sweb

Volitelné předměty ročník časová dotace . Praktikum ČJ 7.,9. 1 Praktikum M 8., 9. 1 Sportovní výchova 7.,9. 1 Technická praktika 7. 1 Přírodovědné praktikum 8. 1 Literární seminář 8. 1 Technické kreslení 9. 1 Ekologický seminář 9. 1 Poznámka : disponibilní hodiny jsou v tabulce označeny kurzívou ry na umělecké. Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeň základního vzdělávání na 118 hodin(1.-4. ročník 92 hodin) Minimální časová dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) je pro tvorbu ŠVP závazná. Číslo udává, kolik hodin týdně musí škola minimálně věnovat dané vzdělávací. ČJL-9-3-03 Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. ČJL-9-3-04 Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie - volně reprodukuje tex

filmového představení a názory na umělecké dílo . ČJL-9-3-05 žák rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty. ČJL-9-3-08 žák porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracován Časová dotace předmětu ve všech ročnících je 4 hodiny týdně. V rámci celé školní docházky využíváme učebnu informatiky a učebnu s interaktivní tabulí. V tomto předmětu je upřednostňován úsudek a logické myšlení. osa úsečky OSV A5. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity zná a užívá znaky. Vzdělávací program. OBECNÁ ŠKOLA (1. - 5. ročník) (Aktualizace k 1. září 2006) Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT pod čj. 12035/97-20, s platností od 1.9.1997 Pokud je časová dotace předmětu posílena z disponibilní časové dotace, je tato skutečnost v učebním plánu zapsána u dotace předmětu znakem + počet hodin (např. + 1). Volitelné předměty: Volitelné předměty jsou zařazeny v 7. - 9. ročníku, žák si volí z nabídky, kterou vytvoří ředitel školy pro daný školní rok.

Aspekty umělecké literatury. Literární druhy a žánry, jejich nejvýznamnější představitelé. Matematika se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně, časová dotace je stanovena takto: 1. ročník 4 hodiny týdně, 2. - 5. ročníku 4 hodiny + 1 disp. hodina týdně. číselná osa, zaokrouhlování na desítky, závorky. Časová posloupnost Umí vyhledávat umělecké obraty a rozumí jim, seřadí úryvky z literárních děl v pořadí, ve kterém vznikly charakterizuje barokní sloh, porovnává s doposud probíranými uměleckými slohy Barokní kultura Modernizace společnosti D 6.1 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a.

využití poezie, prózy, divadla, literatury umělecké a dětské , výtvarného doprovodu i ilustrací. 3. Očekávané výstupy z RVP Konkretizované výstupy Konkretizované učivo Ročník Žák: pracuje s chybou, v chybně napsaném textu opraví chyby (tvary písmen, pravopis, interpunkční znaménka Disponibilní časová dotace byla využita u předmětů (+1 ) v rozsahu 8 hodin a v nabídce volitelných předmětů v rozsahu 10 hodin. Do učebního plánu budou zařazeny na základě zájmu žáků a podle aktuálních provozních možností školy. Bloky vol. předmětů v rozvrhu jednotlivých ročníků budou sestaveny po konzultaci s. Týdenní časová dotace je posílena o 1 vyučovací hodinu - Cvičení z českého jazyka - v 1., 4. a 5. ročníku, o 2 vyučovací hodiny - Cvičení z českého jazyka v 2. a 3. ročníku, které jsou věnovány procvičování a upevňování učiva. Kompetence k učení. Čte s porozuměním a pracuje s textem Disponibilní časová dotace byla využita k posílení jednotlivých vyučovacích předmětů (+1 ) v rozsahu 14 hodin a v nabídce volitelných předmětů v rozsahu 10 hodin. Do učebního plánu jsou zařazeny na základě zájmu žáků a podle aktuálních provozních možností školy. Bloky vol. předmětů v rozvrhu jednotlivých. 14:15- 15:00 Online ročníková schůzka učitelů 9.ročníku. 3.r. 18:00- 19:00 3.A - Online třídní schůzky od 18:00 3.B - Online třídní schůzky od 18:0

Při výuce čtení v tomto období se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně nadané, číst přiměřeně náročné, umělecké i naučné texty. Při čtení textů se obohacuje slovní zásoba žáků a rozvíjí se i jejich ústní vyjadřování předmět 3 Environmentální výchova - - 1 - 1 1 Volitelné 2 2 3 3 10 10 Celková povinná časová dotace 30 30 31 31 122 24 DČD - disponibilní časová dotace. Pozn. úprava 18.11. 2009. Volitelné předmět

Umělecké směry ARTMUSEUM

 1. Poznají umělecké prostředky, které autor uplatňuje ve svém díle, a tak se učí chápat jeho záměry. Získávají a rozvíjejí čtenářské návyky Předmět Anglický jazyk je dotován v prvním ročníku 3 hodinami, v druhém je časová dotace 4 hodiny týdně, v třetím ročníku 4 hodiny týdně, v čtvrtém a pátém.
 2. Časová dotace. 3 hodiny týdně, ve 2. ročníku 2 hodiny týdně. Místo realizace. Výuka probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně a v učebně IT. Dělení. Podle počtu žáků ve třídě se žáci dělí na skupiny v rámci ročníku. Žáci se SPU postupují podle individuálních plánů
 3. Člověk a svět práce 8.1. Člověk a svět práce 8.1.1. Pracovní činnosti 1 1 1 1 4 1 Povinně volitelné předměty 1 3 3 3 10 10 Celková povinná časová dotace 30 30 31 31 122 z toho volná disponibilní časová dotace 24 Vysvětlivky: DČD - disponibilní časová dotace 3
 4. - 9. formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo recenze, literární kritika, reflexe četby 8. - 9. rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora specifika autorské poetiky: odraz doby, autorův život jako inspirace 8. - 9
 5. Odlišnost literatury umělecké a věcné časová předložka at Zápis čísla v desítkové soustavě v oboru do 100, číselná osa. Čte, zapisuje a porovnává čísla v oboru do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Zobrazí číslo na číselné ose
 6. áře: 1. Práce na návrzích, konzultace, práce s odbornou literaturou. 2. Variace návrhů, přípravné práce v materiálu. 3. realizace projektu. Konzultace. Písemná obhajoba. Literatura, na níž je předmět vystavě
 7. 15 - Tělesná výchova 3 3 3 3 3 - Člověk a svět práce (15) Člověk a svět práce(15) Pracovní výchova 3 3 3 3 3 15 - Celková povinná časová dotace 21 21 25 25 26 118 z toho disponibilní časová dotace (-) 0 0 0 0 0 - * DČD - disponibilní časová dotace. Učební plán pro 2. stupeň. Vzdělávac

Vyučovací předmět Anglický jazyk je vyučován od 2. ročníku. Časová dotace předmětu je v 2. ročníku. 1 hodina týdně, v 3. - 5. ročníku 3 hodiny týdně. za, hned před, hned za, mezi; Číselná osa sčítá a odčítá zpaměti bez přechodu přes desítku; Číselný obor 0 - 10, 10 - 20 Člověk a svět práce - 1 Etv - 4 Volitelné předměty - 6 Volitelné předměty ročník časová dotace Německý jazyk 7. - 9. 2 Ruský jazyk 7. - 9. 2 Anglická konverzace 7. - 9. 1 Technické praktikum 8. - 9. 2 Dějepisné praktikum 7

Test - Časová osa 2 (10) - Dějepisně

 1. Školní vzdělávací. program. Gymnázium INTEGRA. BRNO, s.r.o. pro třídu s waldorfským typem výuky. Verze WG.1 z 18. 11. 2010. Platnost je od 01.09.2011 - 30.
 2. Z toho dispon.časová dotace Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Čj 5 4 4 4 2 17 Anglický jazyk Aj 3 3 3 3 0 12 Informatika a komunik.technologie Informatika Inf 1 1 0 0 1 2 Matematika a její aplikace Matematika M 4 4 4 4 1 16 Člověk a příroda Fyzika F 2 2 2 1 1 7 Chemie Ch 0 0 2 2 1 4 Zeměpis Z 2 2 1 2 1 7.
 3. CS: Polytematický strukturovaný heslář Zdroj: PSH verze 2.1 Platnost definice: globální CS: antropologie EN: anthropology UNDER: PSH__PSH Related: geografie_obyvatelstva politická_antropologie Zdroj: PSH verze 2.1 Platnost definice: globální CS: antropologická lingvistika EN: anthropological linguistics UNDER: antropologie Related: filozofie_jazyka sociolingvistika zoolingvistik
 4. ář ze zeměpisu
 5. +2 +16 +18 +5 +3 +5 +5 +18 Celková povinná časová dotace 102 +16 17+3 18+4 21+4 22+3 24+2 118 104 +18 23 +5 27 +3 27 +5 27 +5 122 Celkem 118 20 22 25 25 26 118 122 28 30 32 32 122 Platnost od 1.9.2016 B. Poznámky k učebnímu plánu návštěvy divadelního nebo filmové představení a názory na umělecké dílo
 6. Časová dotace je uvedena v tabulce Učebního plánu. Výuka probíhá ve třídách, v knihovně nebo počítačové učebně, kde žáci využívají k učení různé formy práce. Během vyučovací hodiny používají vyučující i žáci všechny dostupné vyučovací pomůcky. - čtení a zápis čísel, číselná osa.
 7. Školní vzdělávací program. Čeperka, K.Světlé 75, 533 45 Opatovice nad Labem. tel. 466 941 021, mob. 604 662 234. www. skolaceperka.cz, e-mail: zs.ceperka.

Dějiny světa - Časová přímka (osa

 1. Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět Učební plán 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník disponibilní hodina časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7 7 7 7 7 +2 35 Anglický jazyk -- -- -- -- -- Matematika a její aplikace Matematika 4 4 5 5 5 +1 23 Člověk a jeho svět Člověk a.
 2. Celková povinná časová dotace na prvním stupni - 118 hodin, na druhém stupni 122 hodin včetně disponibilní časové dotace. návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo (číselná osa, teploměr, model) - vyhledává, sbírá a třídí data - čte a sestavuje jednoduché tabulky a.
 3. čtení a zápis čísel, číselná osa. zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model), počítání po statisících, desetitisících, tisících. porovnávání čísel do 1 000 000, řešení jednoduchých nerovnic. zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítk
 4. umělecké dílo formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo poezie, próza, drama, film (ukázky), čtenářský, filmový a divadelní zážitek, literární kritika, recenz

ŠkolnÍ vzdĚlÁvacÍ program. pro základní vzdělávání. masarykova zÁkladnÍ Škola, ŽdÁnice, okres hodonÍn. mĚsteČko 18, 696 32 ŽdÁnic seřadí složky činnosti, užívá dějová slovesa, časová příslovce, předložková spojení, časové spojky, popíše postup při vlastní činnosti návštěvy divadelního nebo film. představení a názory na umělecké dílo reaguje na četbu, divadlo, film, formuluje k nim vlastní názor. vede si čtenářský deník Volitelný předmět vyučován v ročníku doba trvání časová dotace Seminář z dějepisu a literatury 8. až 9. ročník 1 rok 1 hodina týdně Praktikum z přírodopisu 7. až 9. ročník 1 až 3 roky 1 hodina týdně Ekologický seminář 7. až 9. ročník 1 rok 1 hodina týdně Seminář ze zeměpisu 8. až 9. ročník 1 rok 1 hodina.

Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová) rozpozná umělecké vybrané žánry - pohádka, pověst, bajka, dobrodružná četba, comics. zná pojmy rým, verš, sloka, recituje (přiměřeně věku) číselná osa, porovnávání čísel Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice ŠALAMOUN - Školní vzdělávací program 2 Šalamounova moudrost převýšila moudrost všech synů dávnově Časová dotace projektu je několik hodin během školního roku.Tato časová dotace se bude brát z časové dotace vyučovacích předmětů prvouka, vlastivěda, český jazyk, tělesná výchova. Aktivita se bude pravidelně opakovat jednou za školní rok. Přínos aktivity pro vzdělávací činnost Časová dotace předmětu jsou dvě hodiny týdně ve všech výše jmenovaných ročnících, tedy celková dotace předmětu je 4 hodiny, z toho 0,5 hodiny z disponibilních hodin. Do vzdělávacího obsahu tohoto oboru byla integrována témata z oboru Geologie do 1. ročníku (do kvinty) s přínosem příslušné hodinové dotace výchova 1 1 1 2 2 Člověk a zdraví (10) Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 Člověk a svět práce (5) Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 Celková povinná časová dotace 20 22 25 25 26 118 z toho disponibilní časová dotace 2 4 4 2 2 14 Pozn. 5. ročník je vždy vyučován na ZŠ Hodějice

 • Katalog náhradních dílů peugeot 3008.
 • Yufi zongler.
 • Powerball sportisimo.
 • Plíseň po antibiotikách.
 • Hop.
 • Las vegas recenze.
 • Bali nejkrásnější místa.
 • Právnícká fakulta praha.
 • Hitlerjugend v čechách.
 • Chironex fleckeri.
 • Fossa retromandibularis wikiskripta.
 • Essex class carrier.
 • Odposlech přes zeď basic.
 • Síran železitý.
 • Maddie ziegler.
 • Scholl velvet smooth wet & dry.
 • Děláme si to doma sami 3.
 • Jidášovo ucho tesco.
 • Jak poznat fake instagram.
 • Umělá slina recept.
 • Cary grant wiki.
 • Příslušný útvar policie.
 • Fauna ameriky.
 • Omar benson miller.
 • Jak vypadá protišoková poloha.
 • Gta 5 trevor actor.
 • Zelený čaj slinivka.
 • Kliky na spodni cast prsou.
 • Levné oblečení pánské.
 • Přípravek na růst srsti.
 • Goku.
 • Léky na regeneraci jater.
 • Dětský bazén.
 • Pohádka o narození jezulátka.
 • Josef lada hospodská rvačka.
 • Demence s lewyho tělísky wikiskripta.
 • Profil křídla.
 • Pistole p 38.
 • Formulář e106 pdf.
 • Tvaroh po ránu.
 • Jak udělat vlny na mikádu.