Home

Lýkožrout obecný

lýkožrout obecný Pityophthorus pityographus (Ratzeburg, 1837) říše Animalia - živočichové » kmen Arthropoda - členovci » třída Insecta - hmyz » řád Coleoptera - brouci » čeleď Curculionidae - nosatcovití » rod Pityophthorus - lýkožrout lýkohub obecný; lýkohub matný VÝZNAM DRUHU: lýkožrout smrkový je významný škůdce smrkových porostů. Přednostně napadá odumírající a odumřelé stromy, avšak při přemnožení napadá i zdravé stromy a je schopen poškodit rozsáhlá území smrkových porostů.. lýkožrout obecný Pityophthorus pityographus pityographus (Ratzeburg, 1837) říše Animalia - živočichové » kmen Arthropoda - členovci » třída Insecta - hmyz » řád Coleoptera - brouci » čeleď Curculionidae - nosatcovití » rod Pityophthorus - lýkožrout » druh Pityophthorus pityographus - lýkožrout obecný Lýkožrout obecný. Pityophthorous pityographus Čolek obecný (Triturus vulgaris) Klíště obecné (Ixodes ricinus) Lýkožrout smrkový (Ips typographus) Jezevec lesní (Meles meles) Klíště obecné (Ixodes ricinus) Majka fialová (Meloё violaceus Lýkožrout obecný má i na borovici v podstatě shodnou bionomii s l. lesklým, takže.

Level 1 - členovci, - Memrise

lýkohub obecný; lýkohub matný V nižších polohách může lýkožrout lesklý založit i generaci třetí. Přezimuje larva, kukla nebo dospělec. Brouci přezimují buď přímo v požerku, nebo v místě náhradního znalostního žíru, případně v hrabance Lýkožrout obecný má i na borovici v podstatě shodnou bionomii s l. lesklým, takže uplatňová-ním ochranných metod proti l. lesklému je záro-veň zajištěna dostatečná ochrana i před tímto druhem. Dřevokaz čárkovaný se může velmi často projevovat ve zvýšené míře škodlivě po přísuš

Level 5 - Poznávačka BiO živočichové - Memrise

Lýkožrout smrkový vždy patřil do ekosystému lesa, protože vyhledával polámané a vyvrácené stromy. Pojmenování lýkožrout je mnohem přesnější než obecný kůrovec, protože lýkožrouta kůra nezajímá. Prokousává se do vrstvy lýka, které poslouží jako potrava jeho potomkům - roháč obecný , lýkožrout smrkový , tesařík dubový , mrchožrout čtyř tečný , světluška menší . roháč obecný . lýkožrout smrkový . BLANOKŘÍDLÍ - mravenec lesní, lumek velký . lumek velký mravenec lesní . STEJNOKŘÍDLÍ - mšice zelená mšice zelená -biologická rovnováh Jahody - jahodník obecný Maliny - ostružiník maliník. Ostružiny - ostružiník křovitý Borůvky - borůvka černá. Brusinky - brusinka obecná . Jedovaté rostliny. Mezi rostlinami se vyskytují také jedovaté rostliny. Je třeba vždy pozorně rozlišovat jedlé plody od jedovatých plodů

Pityophthorus pityographus (lýkožrout obecný) BioLib

se může vyvíjet l. obecný (Pityophthorus pityo-graphus (Ratzeburg, 1837)), případně také korohlod modřínový (Cryphalus intermedius Ferrari, 1867). PŘIROZENÍ NEPŘÁTELÉ Lýkožrout modřínový má mnoho společných nepřátel jako ostatní druhy kůrovcovitých. Ně-které jsou příležitostnými predátory, jako např Býložraví (všežraví) - kůrovci Lýkožrout smrkový - vyvíjí se ve smrku a jedli, významný kalamitní škůdce, samice vytváří matečnou chodbu, do které klade vajíčka, chodby larev se připojují kolmo a postupně se rozšiřují. Matečná chodba a boční chodbičky larev v kůře stromů se nazývají požerek

Lýkožrout Smrkový - Atlas poškození dřevi

Pityophthorus pityographus pityographus (lýkožrout obecný

Lýkožrout obecný: Pityophthorus pityographus: Lýkožrout prostřední : Pityokteines spinidens: Lýkožrout severský. Materiály pro žáky ZŠ. Úvodní stránka; Obrázky k prohlížení; Zajímavé odkazy; Testy - přírodopi Lýkožrout borový je brouk od 5,5 do 8 milimetrů dlouhý, leskle hnědý až černohnědý. Na okrajích prohloubené zádi krovek má 6 párů kuželovitých zubů, z nichž zuby čtvrtého páru shora jsou největší. V našich podmínkách má většinou dvě generace Lýkožrout severský se vklínil mezi potravní niku lýkožrouta smrkového ve spodních částech kmenů se silnější kůrou starších stromů a niku lýkožrouta lesklého, který využívá vrcholy stromů, větve s tenkou kůrou a mladé stromy. a při velkém oslabení dokonce lýkožrout obecný (Pityophthorus pityographus Ratz.

Lýkožrout obecný lýkožrout obecný pityophthorus

Jak vypadá. Mohutný motýl se zavalitým zadečkem. Rozpětí křídel je 60-85 mm. Přední křídla jsou hnědá, bělošedě míšená, hustě tmavě čárkovaná a příčně linkovaná - jakoby připomínala kůru jeden z největších škůdců smrkových lesů v Evropě. Lýkožrout smrkový je brouk - kůrovec. Je to malý brouk cca 0,5cm hnědé barvy. Jeho larva je zhruba stejně velká bílá s žlutou hlavičkou. Lýkožrouti se žíví lýkem poté co se zavrtávají pod kůru stromů. Strom po jejich invazi vypadá jako prostřílený od broků •zástupce: Lýkožrout smrkový roháč obecný střevlíci, slunéčka potápník, vodomil bramborovými listy larvy páteříčka sněhového. Urči zástupce na obrázku. Urči zástupce na obrázku Vodomi

Jak vypadá. Brouk velký 12-22 mm, který má charakteristické, napříč oranžovo-černě páskované krovky. Toto výstražné zbarvení značí, že produkuje obranné chemické látky, a proto se mu predátoři vyhýbají Kůrovci (kůrovcovití) je obecný název pro podče-leď nosatcovitých, z nichž většina se vyvíjí pod kůrou lesních dřevin, na kmenech i větvích. Je zde i něko-lik velmi významných škůdců. Na smrku to jsou zejména lýkožrout smrkový (Ips typographus), lýko-žrout severský (Ips duplicatus) a lýkožrout leskl Výsledky hledání: lýkožrout Hledanému výrazu 'lýkožrout' odpovídá celkem 11 článků: Lýkožrout smrkový - Ips typographus L.,. lýkožrout borový (Ips sexdentatus) lýkožrout dřínový (Ips cembrae) lýkožrout jehličin (Ips amitinus) pilatka borová (Diprion pini) pilatka na smrku (Pachynematus scutellatus) pilatka smrková (Lygaeonematus abietum) sosnokaz obecný (Panolis piniperda) tmavoskvrnáč čili píďalka sosnová (Bupalus piniarius). 11. Škůdci.

Lýkožrout Lesklý - Atlas poškození dřevi

PPT - 6

Lýkožrout smrkový - larva vykusuje lýko smrku. Ochrana proti kůrovcům - feromonové lapače, odstranění napadených stromů Tesařík obecný - na květech miříkovitých rostlin. Kozlíček dazule- samec má tykadla několikrát delší než tělo Lýkožrout obecný (Pityophthorus pityographus Ratz.) Reagoval na rostoucí výčetní tloušťku ústupem kmenové niky, poklesem atraktivity ve středu koruny a zvýšenou atraktivitou větví v horní polovině koruny. Nárůst hodnoty štíhlostního koeficientu a zakmenění se projevil zvýšenou atraktivitou a rozšiřující se. Pojmenování lýkožrout je mnohem přesnější než obecný kůrovec, protože lýkožrouta kůra nezajímá. Prokousává se do vrstvy lýka, které poslouží jako potrava jeho potomkům. Samečci začínají budovat takzvané snubní komůrky, do kterých lákají samičky a páří se s nimi. Tady opět zafungují feromony

hmyz: komár, mravenec, lýkožrout, roháč Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Jak vypadá. V dospělosti dorůstá velikosti až 40 mm (s kladélkem až 90 mm). Zbarvení těla je převážně černé, s bílou kresbou na hlavě, hrudi a zadečku Biologická olympiáda, 53. ročník, školní rok 2018-2019, kategorie C a D Seznam organismů 2 SEZNAM ORGANISM PRO PÍPRAVU NA TEORETICKOU ýÁST SOUTŽE !!!Tun jsou uvedeny organismy doporučené pro přípravu na teoretickou část školního kola!! Chroust obecný . Střevlík zlatolesklý . Tesařík smrkový . Lýkožrout smrkový . Slunéčko sedmitečné. Bázlivec olšový - sežere celé pletivo olší. Řád: Savý hmyz - poškozuje listová pletiva . Mšice maková. Sviluška chmelová . Molice skleníková. Puklice švestková . Babočka admirál - Řád motýl Kdyby lesy byly rozmanitější, nezasáhl by je brouk lýkožrout smrkový v takovém rozsahu. Ubývají i ptáci. Hmyz je navíc zapojen do potravního řetězce zvířat. Například pro ptáky představuje základní potravu. Takový sýček obecný je malá sova živící se velkým hmyzem

covitých (lýkožrout smrkový - I. typographus, lýkožrout lesklý - Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761), lýkohub obecný - Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813)), byly na polo 63 Lín obecný 64 Lýkožrout smrkový 65 Mlok skvrnitý CHR. 66 Otakárek fenyklový CHR. 67 Pstruh potoční 68 Rys ostrovid CHR. 69 Sojka obecná 70 Srnec (obecný) 71 Sršeň obecná 72 Stehlík obecný 73 Sýkora modřinka 74 Škeble rybničná CHR. 75 Užovka obojková CHR. 76 Vážka ploská 77 Veš dětsk chroust obecný larva - ponrava mandelinka bramborová lýkožrout smrkový tesařík obecný roháč obecný náš největší brouk hrobařík obecný světluška větší potápník vroubený vodomil černý největší vodní brouk na svět

Jak umírá strom napadený kůrovcem - Seznam Zpráv

 1. Lýkožrout smrkový Mandelinka bramborová Roháč obecný Slunéčko dvoutečné Slunéčko sedmitečné Střevlík. Obratlovci Třída: Mihule Mihule potoční Třída: Paryby Žralok Rejnok Třída: Ryby Pstruh potoční Štika obecná Kapr obecný
 2. Roháč obecný 4. strana Lýkožrout smrkový Mravenci Křižáci Páskovka hajní Ploník obecný Vrbka úzkolistá 5. strana Sasanka hajní Prvosenka jarní Bez černý Habr obecný Dub letní Borovice lesní Tisk Titulky- Ano/Ne Nápověda- 3 stran
 3. Skladištní škůdci, Škůdci textilu. Kožojed. Mol, Mol
 4. Vyber správný obrázek živočicha, rostliny nebo houby. Všechny otázky. Předchozí otázka Další otázk

STRÁNKA 6.B - články - Přírodopis referát

57 Čolek obecný CHR. Havran polní 59 Chocholouš obecný CHR. 60 Jelen lesní 61 Konipas bílý 62 Lasice kolčava 63 Lín obecný 64 Lýkožrout smrkový 65 Mlok skvrnitý CHR. 66 Otakárek fenyklový CHR. 67 Pstruh potoční 68 Rys ostrovid CHR. 69 Sojka obecná 70 Srnec (obecný) 71 Sršeň obecná 72 Stehlík obecný

Společenstva Les

Lýkožrout smrkový 37. Lišaj paví oko 38. Lišaj smrtihlav 39. Majka obecná 40. Mákovka vodní 41. Mandelinka bramborová 42. Martináč hruškový 43. Masařka obecná Srnec obecný 64. Svišť horský 65. Sysel obecný 66. Šimpanz učenlivý 67. Tana obecná 68. Tapír jihoamerický 69. Tchoř tmavý 70. Tygr indický 71. Vačice. Chroust obecný - sameček (nápadní tykadla) ponrava (možná ji také máte v kompostu) Dospělci chroustů se živí listy a mízou stromů, larvy žijí v podzemí ~ponravy, vývoj trvá až 4 roky... chroustek letní - menší než chroust obecný Lýkožrout smrkový - samička klade vajíčka do kůry stromů ~smrků - vírník obecný Podřád: Všežraví (Polyphaga) - vodomil černý - mrchožroutovití (dekompozitoři): hrobařík obecný; mrchožrout housenkář - drabčík zdobený - světluška menší - páteříček sněhový - kovařík černoskvrnný - krasec měďák - kožojed obecný Pheagr IT s 10 návnadami feromonový lapač lýkožrouta smrkového - agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně. Vyvěšuje se bez úpravy v době rojení lýkožrouta březen/duben při 16°- 18°C do pasti. Délka účinnosti min. 8-10 týdnů. Účinná látka: (S)-cis-verbenolProti: Ips typographus - lýkožrout smrkovýBalení: 10 ks Dávka: 1 ks na 1. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kristýna Zýková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Zvuky zvířat - eStránky

 1. SRNEC OBECNÝ. Obživa - býložravec. Nepřátelé- lišky, psi, člověk. Velikost - 65 - 75 cm. Váha - 15 - 20 kg. Rozmnožování - rodí živá mláďata (1 - 2) Přezimování - aktivní v zimě Lýkožrout smrkový.
 2. Význačné druhy živočichů: plž slimáčník horský (Semilimax kotulae), chvostoskok larvěnka obrovská (Tetrodontophora bielanensis), lýkožrout smrkový (Ips typographus), střevlík lesní (Carabus sylvestris) a Linného (Carabus linnaei), klepítník členěný (Ischyropsalis hellwigi), sýc rousný (Aegolius funereus), králíček.
 3. Chroust obecný (Melolontha melolontha) Chroust mlynařík (Polyphylla fullo) Na kořenech, v lodyhách, květech a plodech rostlin např. Kovaříkovití (Elateridae) Nosatcovití (Curculionidae) Nosatec lískový (Curculio nucum) Lýkožrout smrkový (Ips typographus
 4. 6. B - fyzika - 8. 6. - 12. 6. 1) Tento týden budeš pravděpodobně intenzivně pracovat na tom, co nemáš hotové. 15. 6. je mezním termínem odevzdávání prací

Č L E N O V C I H M Y Z tesařík dubový mrchožrout housenkář roháč obecný § mravenec lesní zlatoočka obecná bekyně mniška mšice zelená žlabatka listová žluťásek řešetlákový vajíčka larva (housenka) kukla motýl motýl kukla motýl se zavřenými křídly housenka lýkožrout smrkový obaleč modřínový bekyně mniška samička sameček * Mraveniště Vnitřní. Délka účinnosti min. 6 týdnů. Účinná látka: E-myrcenol, Ipsdienol Proti: Ips duplicatus - lýkožrout severský Balení: 10 ks Dávka: 1 ks na 1 lapač feromon na kůrovce kůrovcové lapače feromony na lýkožrouta smrkového lapač brouka feromon do lapače na kůrovce feromon na lýkožrouta lýkožrout smrkový lapač náplně. Roháč obecný - Samci mají veliká kusadla (slouží jako zbraň v zápase). Je to zákonem chráněný druh. Slunéčko sedmitečné - Živí se mšicemi. Tesařík obecný - Má dlouhá tykadla. Mandelinka bramborová - Její larvy ožírají listy brambor. Lýkožrout smrkový - Larvy vykusují lýko smrků Školní rok 2009/2010. Zatím nebyl vložen žádný komentář Fotoalbu

Kontakty. Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace 679 34 Knínice 210 IČ: 620 730 61. E-mail: info@zskninice.cz Základní škola: +420 515 556 142 Mateřská škola: +420 515 556 144 Přístup ke školnímu e-mailu přes web Komentáře . Transkript . kurovci - Silvariu Edukační sada 20 skládaček. DRUHY HMYZU: Roháč obecný, Hrobařík slídivý, Čmelák zemní, Pilořitka velká, Včela medonosná, Tesařík smrkový, Sršeň. Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno. Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím.

Brouci, atlas brouků Naturfoto

lýkožrout smrkový, dřív. název kůrovec smrkový (Ips typographus) můra sosnokaz, dřív. název sosnokaz obecný (Panolis griseovariegata, dřív. název Panolis piniperda) píďalka tmavoskvrnáč (Bupalus piniarius ∗Lýkožrout obecný - způsobí úhyn smrkových lesů Bodavý hmyz - může přenášet různé nemoci ∗ lýkožrout smrkový komár Škodlivý hmyz ∗Včelí nebo vosí bodnutí:.

lýkožrout smrkový Moderní Obe

Lýkožrout smrkový nebyl v minulosti rozšířen na celém území Česka. V mnoha ob- lastech vnitřních Čech chyběl, jeho absenci na Křivoklátsku či v Brdech ještě na začátku 20 Kožojed obecný Červotoč proužkovaný - larva v suchém dřevu Slunéčko sedmitečné - predátor mšic Potemník moučný - larvy (mouční červi) Tesařík obecný - dlouhá nitkovitá tykadla Mandelinka bramborová Lýkožrout smrkový - larvy ve dřevě a lýku. Význam hmyzu. Využívání nejrůznějších potravních zdroj d) roháč obecný 3. a) slunéčko skvrnité b) slunéčko dvoutečné c) slunéčko sedmitečné d) slunéčko východní 4. a) svižník polní b) střevník zahradní c) střevlík lesklý d) úzkoštítník nosatý. 5. a) vruboun posvátný b) kovařík krvavý c) kovařík horsk Poznávačka vytvořená podle seznamu org. Biologické olympiády Hmyz-BROUCI Neurosekretorické neurony hlavového protocerebra syntetizují mozkový aktivační hormon.Ten je transportován nervovými vlákny do corpora cardiaca a odtud do hemolymfy. Aktivuje v prothorakální žláze v hrudní části syntézu hormonu ekdysonu (indukuje svlékání kutikuly). Křídlatá tělíska corpora allata produkují juvenilní hormon neotenin, který oddaluje metamorfózu a.

Roháč obecný - Wikipedi

Lýkožrout smrkový (Ips typographus) je brouk z podčeledi kůrovců (lidově nazývaný kůrovec), který má válcovité tělo leskle černohnědé barvy pokryté žlutými chloupky a na hlavě paličkovitá tykadla, jeho tělo měří 4 až 5,5 centimetru. Suchomilný vřes obecný je keříček vysoký 30 až 60 centimetrů Lýkožrout smrkový Chroust obecný (Melolontha melolontha) - obvykle větší (20-30 mm), pygidium (poslední článek zadečku) rovnoběžné a na konci zaoblené (Obr. 1a). Chroust maďalový (Melolontha hippocastani) - obvykle menší (22-26 mm), pygidium (poslední článek zadečku) na konci rozšířený (Obr. 1b) VČELA MEDONOSNÁ . včela žije ve společenstvech; společenstvo - včelstvo má několik desítek tisíc včel; královna-matka, dělnice, trubci; vývoj: vajíčko - larva - kukla - včel Abecední seznam zvířat: zvířata začínající na písmeno l. Lori žlutohlavý Lori žlutohřbetý Lori žlutoskvrný Lori žlutozelený Loríček červenohlavý Loríček oranžovoprsý Loríček zlatouchý Loríček žlutoboký Lorikul korunkatý Lorikul modrobradý Lorikul ozdobný Lorikul žlutobradý Los evroý Loskuták posvátný Losos obecný Lovčík hajní Lumek veliký. Fauna a flóra Šumavy Fauna. Charakteristickou faunou Šumavy jsou téměř všichni zástupci středoevroé lesní zvířeny.Hojně zastoupen je srnec obecný, jelen evroý, prase divoké, liška obecná.V polovině 19. století byli lidmi vyhubeni divoce žijící medvědi a vlci, v poslední době (psáno 2010) byl však vlk na Šumavě opět pozorován

Atlas poškození dřevin301 Moved Permanently

Calibri Arial Microsoft YaHei Mangal Times New Roman Arial Unicode MS Tahoma Výchozí Poznávačka pestřenka rybízová (Syrphus ribesii) komár pisklavý (Culex pipiens) moucha domácí (Musca domestica) octomilka obecná (Drosophila melanogaster) vosa útočná (Vespula germanica) mravenec lesní (Formica rufa) čmelák zemní (Bombus. Lýkožrout smrkový ochrana. Lýkožrout smrkový má řadu přirozených nepřátel. Některé dravé druhy hmyzu jej loví příležitostně, jiné hmyzí druhy se na lýkožrouta smrkového (případně další kůrovce) potravně specializují Lýkožrout smrkový je tmavě hnědý až téměř černý, lesklý brouk, cca 4,5 mm dlouhý, s odstálými zlatavými chloupky s useknutou. habr obecný. jasan ztepilý lýkožrout smrkový. roháč obecný. střevlík fialový.

Smrk obecný :: Atlas rostlin a živočichů v okolí Mořkova

Lýkožrout menší - Ips amitinus (Eichh.) Dospělec: 3,5 - 4,5 mm dlou-hý, válcovitý, štíhlý, tmavě hnědý až černý, lesklý, krov-ky na mezirýžích te čkované, záď krovek u ťatá, lesklá, se 4 páry hrbolků pravidelně od sebe vzdálených Požerek: podélný, zpravidla 3 - 6 ramenný Bionomie: hlavní doba let S vazbou na jedli se vyskytuje lýkožrout jedlový (Pityokteines curvidens), smolák jedlový (Pissodes piceae), obaleč králíček obecný (Regulus regulus), králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), sýkora parukářka (Parus cristatus), sýkora uhelníček (Periparus ater). Dále v 6. vegetačním. modrásek obecný (Plebejus idas) otakárek fenyklový (Papilio machaon) jasoň červenooký (Parnassius apollo) monarcha stěhovavý (Danaus plexippus) lišaj smrtihlav (Acherontia atropos) lýkožrout smrkový (Ips typographus) goliáš obrovský (Goliathus goliatus O projektu. Projekt Lesnické práce a Lesní ochranné služby VÚLHM KŮROVCOVÉ INFO je zaměřen na monitoring a sdílení informací o průběhu rojení některých druhů lýkožroutů (l. smrkový, l. severský, l. lesklý) a chroustů (ch. obecný, ch. maďalový) v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky.. krovky dravý způsob života; mšice roháč obecný střevlíci, slunéčka potápník, vodomil bramborovými listy larvy páteříčka sněhového Urči zástupce na obrázku Vodomil černý Tesařík obecný Vruboun posvátný Slunéčko sedmitečné Lýkožrout smrkový Mandelinka bramborová Použité zdroje a literatury DOBRORUKA, L. J. hojně vyskytují lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus) a lýkožrout obecný (Pityophthorus pityographus). 4 3.2 Teorie stresu Teorii stresu, respektive aplikaci teorie stresu na rostliny poprvé objasnil Levitt (1972), který stres definuje jako faktor vnějšího prostředí, který je schopen indukovat.

 • Jak ředit barvu do pistole.
 • Jak napsat rozpočet.
 • Zhitov schody.
 • Otáčky za minutu úhlová rychlost.
 • Vetry po cisarskem rezu.
 • Pragiola příbalový leták.
 • Rádio krokodýl archiv.
 • Ztráta průkazu vzv.
 • Kazí se mi zuby.
 • Slovácké lidové písně z uherskohradišťska.
 • Police ze sádrokartonu.
 • Mirror share huawei p8 lite.
 • Václavské náměstí.
 • Imobilizační syndrom video.
 • Petříček filosofie.
 • Sedmá nemoc v těhotenství.
 • Obývací stěna bila.
 • Česko anglický slovník pdf.
 • Ewa farna všechno nebo nic.
 • Škaredé auto.
 • Citlivá kůže v těhotenství.
 • Medovicoví med.
 • Suzuki new model.
 • Windows 10 miracast lg tv.
 • Ii kontinentální kongres.
 • Subaru praha 10.
 • Český šternberk ubytování.
 • Nedorustajici nehet.
 • Daruji prasátko.
 • Paprika capsicum.
 • Ekolube motor 2.
 • Sucre.
 • Namman muay cream.
 • Pražský hrad zahájení sezony 2019.
 • Rtg přístroj cena.
 • Přenesení významu slov na nové skutečnosti příklady.
 • Mrazivá vášeň csfd.
 • Tapety na mobil vanocni.
 • Květiny v podkroví všechny díly.
 • Historie řízení lidských zdrojů.
 • Smažený patizon v troubě.