Home

Sámova říše test

Jste zde: Test park > Testy > Dějepis > Sámova říše a Velká Morava Sámova říše a Velká Morava. 1/10 Z jaké kroniky víme o Sámově říši? z Kosmovy; z Dalimilovy; Který národ způsobil rozpad Velkomoravské říše Sámova říše nebyla říše, ale spojení kmenů na obranu proti Frankům a Avarům. Lež. Pravda. Od kterého roku Sámo panoval? 842. 422. 623. Jak dlouho Sámo panoval? přibližně 50 let. tak 45 let. asi 35 let. Co se stalo po Sámově smrti? Říše byla rozdělena mezi Sámovy tři syny. Kvůli nedostatku pramenů nemáme žádné.

Úvod » Testy » test-Sámova říše. test-Sámova říše. 24. 5. 2010. Test-Sámova říše. 1.Odkud byl Sámo? 2.Kdy byla bitva u Wogastisburgu? 3.Popiš polohu Wogastisburgu. 4.Kdo útočil na Sámovu říši z jihu? 5.Jak dělíme Slovany Název souboru: D7_1_11_Sámova říše - test.pdf Velikost souboru: [78,0kB] Název souboru: D7_1_11_Sámova říše - test.pdf Velikost souboru: [78,0kB] Investice do rozvoje vzdělávání. D - Sámova říše a Velká Morava, test A /PL vypracovala J. Mráčková/ A 1/ Doplň: Slovany, kteří žili na našem území od _____ století, ohrožovali bojovní kočovníci_____. Ti sídlili na území dnešního_____ VY_32_INOVACE_9.1.4.SÁMOVA ŘÍŠE, VELKÁ MORAVA.notebook 2 November 21, 2014 SÁMOVA ŘÍŠE SÁMOVA ŘÍŠE Na našem území vznikl kmenový svaz. Slované neznali ani křesťanství ani písmo. Museli se bránit kočovným Avarům i Frankům. V čele kmenového svazu stál SÁMO, sjednotil slovanské kmeny

-Sámova říše ale stále čelila nátlakům Franků - v roce 631 dokonce poslal franský král Dagobert I . svá vojska, aby napadla a podmanila si Sámovu říši-Sámova říše ale byla vyspělá a franské vojsko porazila, tato bitva je známá jako bitva u Wogastisburgu (nevíme, kde to je, spekuluje se, že je o na území. Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové. Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor. Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Test znalostí k materiálu Předchůdci dnešního člověka. hodnocení lekce . Důležité letopočty, jména a pojmy v dějinách starověkého Řecka Sámova říše - test . Vikingové - pracovní list . Raný středověk - test. hodnocení lekce . Jagellonci na českém trůně - test. hodnocení lekce . Středověké město - test Sámovy říše) - I. Test: (správnou odpověď zakroužkuj) 1.První příslušníci lidského rodu se objevili na Zemi: a) před milionem let b) před třemi miliony lety c) před tisíci lety 2.Nejstarší období tohoto vývoje se nazývá: a) středověk b) novověk c) pravěk 3.V období pravěku bylo období: a) mnohem chladnější.

Dějepisný test - raný středověk 1. Sámova říše c) Svatá říše římská d) Český stát. 41. Konstantin a Metoděj sestavili písmo, kterým bylo možné zaznamenat slovanský jazyk. Jak mu říkáme? a) klínové písmo b) azbuka c) latinka d) hlaholice. 42. Kde v Praze bylo sídlo českých přemyslovských knížat po roce. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Sámova říše a Velká Morava - Dějepis, Test par

Po Sámově smrti se Sámova říše rozpadla. 17) Vysvětlete přínos sv. Cyrila a Metoděje? Rostislav pozval na Velkou Moravu dva byzantské bratry Konstantina a Metoděje. Ti přišli z byzantské říše, přesněji z řecké Soluně, v jejímž okolí žili v té době Slované. Oba bratři proto slovanský jazyk ovládali Sámova říše. Sámova říše - prezentace; Něco o Sámově říši; Sámova říše - test; Pověsti. Pověsti - test 1; Pověsti - test 2; Pověsti - test 3; Pověsti - test 4; Velká Morava. Test - odpovídej pouze na otázky, o kterých jsme si povídali Jste zde: Test park > Testy > Dějepis > Francká říše Francká říše. 1/15 Kdo založil Franckou říši? Karel Martel; Chlodvík; Franco; Sámova říše a Velká Morava 10 dějepis Velká francouzská revoluce 10 dějepis Značky prvků 2 12 chemie Slovíčka - jídlo a pit.

Sámova říše existovala v 7. století, asi v letech 623-658 (udávají se i data 624/626 - 659/661). Nebyl to ještě přímo stát, nýbrž slovanský kmenový svaz , který vzniknul na obranu proti Avarům Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Sámova říše Avarové v 6. století pronikli do Uherské nížiny (Panónie), kde vytvořili centrum své moci a ovládali velké území od Donu ke středními Labi. V 7. století byli Avaři poraženi při obléhání Cařihradu; tohoto oslabení využili Slované žijící zhruba na území dnešních republik České a Slovenské, v. Sámo († 658 nebo 659) byl vládce kmenového svazu Slovanů existujícího v 7. století a označovaného jako Sámova říše. O jeho životě a osobnosti je jen velmi málo dokladů. Zprávy o něm nacházíme především ve 48. kapitoly Fredegarovy kroniky, ale také ve spisu o pokřtění Bavorů a Karantánců.. Fredegarova kronika ho považuje za franského kupce z jakéhosi.

Počet obrázků na téma čajs na Pinterestu: 17 nejlepších

Sámova říše Kalců Kateřina 3.října 2013 7.A Co je vlastně Sámova říše Sámova říše byl státní útvar Slovanů existující ve střední Evropě v letech 624 -659 (podle Fredegarovy kroniky) nebo 626 - 661 (podle data obléhání Konstantinopole v roce 626). Pojil se s osobou franského kupce Sáma, který si získal velkou. Sámova říše Část Slovanů žijících na našem území, především na jižní Moravě, byla po řadu let vystavena loupeživým nájezdům a násilnostem Avarů, jejichž říše se rozkládala v dnešním Maďarsku. Sámo přišel se svým silně ozbrojeným doprovodem kolem roku 620 (uvádí se 623, nebo 624), právě v době kdy. Vznik Sámova kmenového svazu Příchod Slovanů na naše území Území, ze kterého Sámo pocházel Původní povolání Sáma Způsob vytvoření kmenového svazu Titul Dagoberta I. Důvod vzniku Sámova kmenového svazu Osud kmenového svazu po smrti Sáma rozpad říše Sámo hradišt AVAŘI A SÁMOVA ŘÍŠE Kočovné avarské kmeny vtrhli na území dnešní Evropy v 5. století. Právě tento pohyb Avarů způsobil, že se Slovanské kmeny ze své původní domoviny (tj. mezi řekami: Odra, Visla, Dněpr, Dněstr) dostali až do oblastí střední a jižní Evropy

Sámova říše(2.) - Středověk — testi.cz, online test

 1. Východofranská říše zasahovala do konfliktů uvnitř Velké Moravy (uvnitř vládnoucího rodu), dosazovala vládce Staré Moravy.V roce 846 Ludvík II. Němec dosadil za knížete Mojmírova synovce Rastislava (Rastic).Ten se snažil vymanit z vlivu Franků, a tak se obrací na papeže, kde však nepořídil
 2. Slované vytvořili ve střední Evropě mocný stát, který dokázal vzdorovat i Východofranské říši. Jedním z předpokladů takového úspěchu bylo přijetí křesťanství..
 3. Sjednocením slovanských kmenů vznikla Sámova říše (kmenový svaz, ne ještě stát), která však po smrti svého zakladatele (asi 661) zanikla. Na vyvýšeninách, v ohbí řek a při jejich soutocích budovali Slované opevněná hradiště = rozsáhlé plochy obehnané hradbami z kamenů a sypanými valy
 4. Svatá říše římská (indicie pro němčináře) Velkomoravská říše - část první. Velkomoravská říše - část druhá. Zámořské objevy. NOVOVĚK. Barokní kultura - poznej stavbu. Baroko. Carské Rusko v 19. století. České národní hnutí v revoluci František Palacký Jan Amos Komenský Josef Jungmann Koloniální výboj
 5. SÁMOVA ŘÍŠE - test. Kdo byl Sámo? Proč se Slovanské kmeny spojily? Byla Sámova říše větší, než je dnes Česká republika? (zakroužkuj správnou odpověď) ANO. NE. Se kterou zemí Sámo a jeho armáda bojovali? Proč tento konflikt vznikl? Jak tato válka skončila
 6. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

V pondělí 16.1. se bude psát test na Slovany (v učebnici jsou to str. 21-28, kapitoly První státy Slovanů, Slované na našich územích, Sámova říše, Velká Morava, Konstantin a Metoděj na Moravě, kultura Velké Moravy) Sámova říše, Cyril a Metoděj, Období prvních státních celků znamenalo v historii mnoho, mělo vliv na vzdělanost i duchovnost v celé Evropě. Pokračujte

Dějiny světa - Testy - test-Sámova říše

 1. Test Dějepis výuka. 2. 623 - 658 (1) založení Sázavského kláštera. Sámova říše . bitva u Mostu. 3. 631 (1) bitva u Brůdku . Trenčínská smlouva . porážka franského krále Dagoberta v bitvě u Wogastisburgu . 4. 830 - 836 (1) vyvraždění Slavníkovců.
 2. Test na číslovky (0-20) - skupina A 11.11, skupina B 9.11. Dějepis. Učte se na písemku (Příchod Slovanů, Sámova říše, Velká Morava). Velkou Moravu dobereme ve videovýuce, zopakujeme na písemku. Úkol, pokyny zde. Český jazy
 3. Sámova říše (623 - 658 = 7. století) Sámova říše byl kmenový svaz, který vznikl v 7. století na obranu proti Avarům. V době, kdy Sámo přišel ke Slovanům, bojovali právě proti Avarům, což byly nevzdělané a primitivní kmeny, které původně žily v Asii, ale přesunuly se do uherské nížiny a založily zde opevněné.
 4. SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ - vznik Sámova kmenového svazu, sjednocení slovanských kmenů VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE - vznik, první vládci, šíření křesťanství, příchod Konstantina a Metoděje PŘEMYSLOVSKÝ STÁT - vláda knížat z rodu Přemyslovců, život za vlády prvních Přemyslovců, sídla vzdělanosti, románský sloh, Kosma
 5. Sámova říše (9/111) Premiéra: 27. 2. 2010 na ČT1. Velká Morava (10/111) Premiéra: 6. 3. 2010 na ČT1. Další díly Celkem 111 díl.
 6. Sámova říše (cca 623/624 - cca 658/659) strana 1. Pravděpodobný rozsah Sámovy říše. Vybrané lokality ztotožňované s Vogastisburgem: 1 - Reicheneck u Hersbrucku, 2 - Voigsburg, 3 - Domažlice-Tuhošť, 4 - Loket, 5 - Úhošť u Kadaně, 6 - Staffelberg u Staffelsteinu, 7 - Bur

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace Další informac Testi.cz - Středověk. test Sámova říše. Velkomoravská říše - lehké Středověk ø 74.3%. 1kmovies 300mb 1kmovies 2020 1k movies hindi dubbed ullu web series dual audio 300m Sámova říše. Rozdělte se do 7 skupin, vypracujte úkoly, poreferujte třídě Test na známku. Elektronická učebnice - I. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace Svět . kolem nás. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace. Vypracovat test Test mi všichni pošlete do pátku 12. 6. 2020 1. Co se vám vybaví při vyslovení názvu Sámova říše? 2. Co se vám vybaví při vyslovení názvu Velkomoravská říše? 3. Vyjmenuj první knížata, která zakládala Český stát a uveď něco z jejich života a napiš, kdo rozhodoval o tom, kdo bude ve státě.

a) Akkadská říše, Svatá říše římská, Sumer b) Říše Chetitů, Kartágo, Aztécká civilizace c) Sámova říše, Sumer, Starobabylónská říše d) Mínojská civilizace, Franská říše, Asyrská říše Na této stránce najdete ukázky úloh obsa - žených v soutěžních testech z Krajských kol vědomostní soutěže Eurorebus Sámova říše a Velká Morava. 03.11.2011 22:41. Sámova říše.odp (3,4 MB) Velká Morava.pdf (1,9 MB) Test - Sámova říše a Velká Morava.ESB (225,6 kB) - pro interaktivní tabuli. Zpět. Subjekt Projekt IMV Klíčové aktivity Harmonogram Materiály Fotogalerie. Sámova říše byla skutečným státem. Slovanské kmeny nedržely pohromadě jen Sámovou autoritou, o čemž svědčí to, že se po Sámově smrti jeho říše nerozpadla. Nejednalo se tedy pouze o kmenový svaz. 4/ Seřaď panovníky Velké Moravy tak, jak vládli po sobě /I. - III./a ke každému správně přiřaď událost Doplňte pracovní list Slované, odpovězte na otázky a přepište si z něj do sešitu zápis Velká Morava/ Velkomoravská říše. Dále si zopakujeme vznik prvního státu na našem území Sámova říše Přečtěte si text Sámova říše v učebnici str. 31 a podívejte se na video

Video: Sámova říše - test

Sámova říše. Sámova říše: je to vojenský kmenový svaz, není to stát. v jeho čele stál franský kupec Sámo - stal se knížetem. vznikla spojením Slovanů za účelem ochrany proti Avarům. nacházela se na území části Čech a Morav Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Strachotice 71, 671 29 Strachotice tel: 515 235 529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com Vyrobil WeDeComWeDeCo

Anotace: Raný středověk u nás - Sámova říše, Velká Morava, České knížectví, Mojmírovci, první Přemyslovci, Konstantin a Metoděj. formát: html/flash Název: Raný středověk opakován Týden 5.-9.10. Pondělí: Čj - DÚ str. 14/3 D - v pondělí 12.10. test (Sámova říše, Přemyslovci, Velká Morava) Úterý: Čj - na příští hodinu literatury (13.10.) přečíst str. 26-27 a připravit se na test (str. 8-24) Středa: Čj - na příští hodinu slohu (14.10.) vypracovat DÚ str. 114/11 a,b Čtvrtek: Čj - v pondělí 12.10. prověrka na přídavná jména M. Sámova říše Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová Anotace: zařadí Slovany do skupin, popíše život Slovanů na našem území a důležitost jejich sjednocení Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: září 2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: dějepis Tematický okruh: Křesťanství a středověká. 2. Doplnit zápis Sámova říše. 3.Opakování českých bájí a pověstí - pracovní list. Kdo nemá možnost tisku, bude od středy k vyzvednutí v krabici na recepci. příští hodina test na raný středověk (Franská říše, Arabská říše, Vikingové, Byzantská říše) ODEVZDAT DO PÁTKU 13.11. 1. PL opakování Franská. 7.A DĚJEPIS DISTANČNÍ VÝUKA Ahoj kluci a děvčata! Společně jsme se vydali po stopách prvních Přemyslovců. V pondělí 23.listopadu si doplňte další učivo dle mé prezentace - pošlu na vaše emailové adresy v pondělí ráno. Dále si zopakujte učivo: příchod Slovanů na naše území, Sámova říše a Velká Morava

Pod jeho vládou vznikla první říše na našem území. ? Sámo ? Metoděj ? Svatopluk ? Rastislav; Jak dlouho trvala Sámova vláda? ? 35 let ? 25 let ? 45 let ? 15 let; Proč se první slovanské obyvatelstvo sjednotilo? ? Proti cizím útočníkům. ? Pro zvýšení výroby. ? Pro společné stavby hradů. E-MAIL. honza.kletecka@gmail.com. © 2015. Všechna práva vyhrazena

Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web. aktualizováno: 23.04.2018 14:48:2 7.B DĚJEPIS DISTANČNÍ VÝUKA Ahoj kluci a děvčata! Společně jsme se vydali po stopách prvních Přemyslovců. Ve středu 25.listopadu si doplňte další učivo dle mé prezentace - pošlu na vaše emailové adresy ve středu ráno. Dále si zopakujte učivo: příchod Slovanů na naše území, Sámova říše a Velká Morava Z VLASTIVĚDY - pravěk, Keltové, stěhování národů, Sámova říše, Velkomoravská říše a pověsti z našich dějin. Nový rozvrh hodin třídy 5.A platný od 30. 11 В случае с поликистозом вторичной формы у женщины чаще наблюдается гирсутизм, молочные железы обычно очень слабо развиты.Через уретру моча покидает мочевой пузырь.Это желчный пузырь, тонкий кишечник, толстый. Opakování Sámovy říše - cvičení zde. Nové učivo - Vznik Velké Moravy (uč. str. 51) + mapa zde. Proveďte si zápis. 23.11. Dnes začneme se studiem dějin českých zemí v období raného středověku. Téma dnešní hodiny: Sámova říše. Přečtěte si o ní na str. 50 - 51 + lišta str. 50 (o Sámovi - úryvek z Fredegarovy.

Sámova říše, Velká Morava, Konstantin a Metoděj, Přemyslovci, svatý Václav Anotace Prezentace popisující dějiny našeho státu od příchodu Slovanů do období vlády přemyslovských knížat a přibližující přínos soluňských bratří Dvoustranný pracovní list umožní žákům číst překlad původního textu z kroniky tak řečeného Fredagara a touto cestou je přivede k Sámově říši. Čtení pramene je pro žáky poměrně náročné, ale při uplatnění zásad čtení obtížného textu (kruhové čtení, systém poznámek atd.), popřípadě při práci ve skupinách je výsledek vždy překvapivě. Sámova říše a Velká Morava. Počet zobrazení: 559 Kategorie: Trochu vzdělání neuškod. Francká říše: Raně středověké říše a náboženství: Byzantská říše: Slované, státy ve střední, jižní a východní Evropě (1) Křesťanství: Slované, státy ve střední, jižní a východní Evropě (2) Arabská říše: Poslední Přemyslovci: Slované: Velkomoravská říše: Počátek českých dějin: Sámova.

Dějiny světa - Středověk - Sámova říše

Kosti půjdou na test DNA . Vědci začali pracovat na vyřešení jednoho z velkých tajemství české historie. Chtějí pomocí analýzy DNA zjistit, odkud se v Česku vzali Přemyslovci. Začnou kvůli tomu na Pražském hradě zkoumat dochované kosti členů nejstaršího českého královského rodu 3. Ve kterém století vznikla Sámova říše? V 5. století. V 7. století. V 8. století. V 9. století. V 10. století. V 11. století. 4. Kde si můžeme doplnit své poznatky z historie naší vlasti? V muzeu. V cirkusu. Na koncertě. V knihovně. Ve škole. V encyklopedii. 5. Panovník Velkomoravské říše. Do země pozval věrozvěsty. Česká kultura na počátku novověku. Český stát za prvních Přemyslovců. Zápis - doplněn Týden 30. 11. - 4. 12. 2020. Téma: Křížové výpravy. V učebnici si projděte stranu 40. Do sešitu si napište zápis podle následující prezentace. Týden 23.-27. 11.202

Pavel Koutský: 09 Sámova říše Dějiny udatného českého

Přečíst kapitolu 3 Staří Slované a 4 Sámova říše - udělat výpisky a potom zkuste tento test. Týden 13.-17.4. 1. Slované přišli na naše území v: a) 6. století b) 8. století c) 9. století 2. Vypiš každé druhé písmeno a zjistíš, jak se říká období dějin, které začín 25) V jakém století existovala tzv. Sámova říše? 7. století 26) Uveďte aspoň tři instituce, ve kterých může uplatnit svou kvalifikaci vystudovaný archeolog (uveďte jen takové, které jsou vzhledem k archeologické profesi relevantní) 27) Jmenujte minimálně tři archeology z naší republiky (vyjma členů příjímací komise Sámova říše, Cyril a Metoděj, Období prvních státních celků znamenalo v historii mnoho, mělo vliv na vzdělanost i duchovnost v celé Evropě Sámova říše - učebnice + dejiny.ceskatelevize.cz + pracovní sešit. Velkomoravská říše - jen učebnice. Za domácí úkol vyšrafujte obrázek na straně 4 (tedy list 2/b v pracovním sešitu) cvičení 2. 17. 2. Test s paní učitelkou byl určen pouze páťáků...pak byla přírodověda. 15. 2 Matematika - závěrečný test. Nabídka kroužku sebeobrany od září 2018. Noc s Andersenem. Noc s Andersenem. Noc s Andersenem - info pro přihlášené Sámova říše Díl. 9. Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj Díl. 10. Vlastnosti látek

Vlastivěda 4. tříd

Výukový portál [D

DUMY.CZ Materiál Sámova říše a Velká Morava - test

Kdy a proč vznikla Sámova říše? 2. Odkud pocházel Sámo? 3. Kde se říše rozkládala? 4. Proč zaútočil Dagobert na Sámovu říši? Kdy a s jakým výsledkem se odehrála bitva u Wogastisburgu? 5. Co se stalo s říší po Sámově smrti? 6. Odkud máme jedinou písemnou zprávu o Sámovi? + vypracujte slíbený test (20 minut 4) Sámova říše, místo, doba, Sámo, Avaři, význam Říše od r. 623 do r. 658, r. 631 porazili franské vojsko s králem Dagobertem v čele u Chebu. Po Sámově smrti r. 358/9 se říše rozpadla. Avaři kolem 6. st. - útoky na slovany. Význam - 1. sjednocená říše v čele se Sámem Námět do výuky předmětu Výchova k občanství, rozvíjející čtenářskou a digitální gramotnost. V rámci této aktivity jsou žáci vedeni k rozpoznání projevů vandalismu ve škole i v obci, žáci uvedou příklady vandalismu a vysvětlí důsledky tohoto jednání V souladu s RVP ZVModerní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žákůPestré typy úloh (křížovky, doplňovačky, rébusy apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formouPomocí doplňování, vypisování, vybarvování, přiřazování a vyhledávání si žáci zapamatují důležité pojmy a souvislostiCvičení jsou.

Vypracované otázky k Dějepisu - 7

 1. Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny. antické politické myšlení považováno za základ evroého myšlení coby celku - model řeckého městského státu (polis
 2. itesty **Dějepis 7. ročník. Učivo: Slované, Sámova říše. Opakování: Velký test ve středu 1.11. viz capsa, jinak pravidelné
 3. Test rychlosti připojení Sámova říše a Velká Morava. I. Čeští panovníci legendární.
 4. - Dějiny - Sámova říše a Velká Morava - UČ s. 17- 19 . Úkoly na týden 23. - 27.11. Pondělí 23.11. ČESKÝ JAZYK. Procvičování - předložky a předpony. PS - s.17/2 (včetně a,b,c,d) PL - Vyjmenovaná slova po Z - 1. sloupec; MATEMATIKA. PS - s.24/2 - pavučin

Vlastivěda 4 - Procvičován

Svatá říše římská Otestuj sa: Tanky ve druhé světové válce Otestuj sa: Test z Byzantské říše Otestuj sa: Trójská válka Otestuj sa: Třicetiletá válka Otestuj sa: Válka o nezávislost USA Otestuj sa: Velká francouzská revoluce Otestuj sa: Vikingové a Kyjevská Rus Otestuj sa: Vlad Dracul 3. Otestuj sa: Všeobecný test z. Barbarské říše . Křesťanství v raném středověku. Byzantská říše. Franská říše (viz též pracovní listy) Arabové a jejich výboje. Raný středověk: Středovýchodní Evropa v raném středověku. Sámův kmenový svaz. Vesnice Slovanů (8. století). Virtual History 2015. Velkomoravská říše (viz pracovní listy Dobré je připomenout, jak to bylo s rokem 0. Najdete ho totiž ve výše zmíněném procvičování. Rok 0 ve skutečnosti nebyl, historikové uvádí, že časová osa končí v záporných číslech roku -1 př. n. l. a hned po něm následuje rok 1 n.l Francká říše - Dějepis, Test par . Dějepis. Zámořské objevy. Plavbu po moři musely umožňovat i podstatná technická zlepšení. Prvních patnáct až dvacet let po skončení druhé světové války bylo charakteristické šířením jevu.. Günther Hans von Kluge se narodil 30. října 1882 v Poznani Učivo: Sámova říše, úvod Velká Morava. Opakování: pravidelné pětiminutovky ***Dějepis 8. ročník. Učivo: Reformy Marie Terezie. Opakování: p ravidelné pětiminutovky Opakování: velký test v pondělí panovníci českých zemí, pravidelné pětiminutovky.

Francká říše - Dějepis, Test par

 1. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website
 2. První osídlení, Sámova říše - maturitní otázka 1/15. Slované - první zmínka o nich, větve Slovanů (západní, východní a jižní), způsob života, řemeslná výroba, obydlí, písemné svědectví o Slovanech, rodov... Typ školy: SŠ. Kategorie: Dějepi
 3. Základní škola Morkovice, příspěvková organizace, 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany Internet: www.zsmorkovice.cz | e-mail: skola@zsmorkovice.cz | telefon: 573 370 023 Správce systému: Mgr. Radek Strnadel S dotazy, připomínkami a náměty se obracejte na kontaktní e-mail: radek.strnadel@zsmorkovice.cz Do systému distanční výuky Základní školy Morkovice patří.
 4. Sámova říše Staré pověsti české Velká Morava První Přemyslovci Přemyslovci Poslední Přemyslovci Lucemburkové Karel IV. Středověk Gotika Jan Hus Husitství Jiří z Poděbrad Jagellonci Habsburkov
 5. S pozdravem vaše urputná třídní pučka\\ čj: Slovesa opakování: Učebnice str. 14 cv. 1 a 2 do sešitu procvičování cv. 3,4,5 - ústně M: Pamětné a písemné násobení a dělení v oboru do milionu PS A str. 76 celá Vl: Test Velkomoravská říše zde:test-_velka_morava.odt Z testu budou dvě známky. Odpovědi posílejte do.

České Země v Raném Středověku I

V souladu s RVP ZVModerní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žákůTexty doprovázejí barevné kresby a fotografieUčebnice obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahůUčebnice obsahuje kapitoly:Lidé a časZa dávných časůSlovanské osídleníSámova říšeStaré české pověstiVelkomoravská říšeOpakování I. - Od pravěku po Velkomoravskou. 9.9.2020 | www.veksvetla.cz (Natural News) Převážná většina lidí, kteří mají pozitivní výsledek testu na koronavirus (COVID-19), v sobě ve skutečnosti virus nemá, informuje list New York Times - respektive má ho v sobě v tak titěrném množství, že nakažení druhého člověka nepřichází v úvahu.Vypadá to, že PCR testy, které vyděsily už miliony lidí a. Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín 756 27 Valašská Bystřice 360. IČO: 48773689 ID datové schránky: 24dabp

Venedi a Sámova říše; Védismus; PCR test je schopen rozlišit mezi virem, který se může množit, a virem, který se množit nemůže, odpovědělo vedení Senátu ne. Tímto úřad oficiálně prohlašuje, že ve SRN dochází k rozsáhlému podvodu. Navzdory těmto poznatkům berlínský senát sám využívá výsledky. Chetitská říše Palestina Fénicie Sýrie Persie Egypt Indie Čína Kréta Mykény Řecko Makedonie Řím. Raný středověk. Barbaři Francká říše Byzantská říše Vikingové Arabové Anglie Francie Svatá říše římská Itálie Sámova říše, Velká Morava Kyjevská Rus Počátky českého státu První krize českého.

Mapa Lovosice

Dějepis 7. ročník :: ZŠ Školn

 1. utovka.
 2. Intel Z390 AORUS Motherboard with 12 Phases Digital VRM Solutions, Screw Mounted Heatsinks, RGB Fusion 2.0, Dual M.2 with Single Thermal Guard, Intel® GbE L..
 3. Centrum Velkomoravské říše bylo Uherské Hradiště. Konstantin přijal v klášteře jméno Cyril. Slovanští věrozvěstové přišli na Moravu v roce 863
 4. Prezentaci je možné použít nejen jako zábavný test, ale také při práci s textem (učebnicí), kde si žáci neznámé výrazy mohou vyhledat. V 11. století se katolická církev rozdělila na: islámskou a katolickou pravoslavnou a katolickou nerozdělila se Sámova říše vznikla: na obranu proti Turkům kvůli náboženské.
 5. Vlastiveda - připravit se na test - pověsti + příchod Slovanů, Sámova říše a Velkomoravská říše. Dobrovolný úkol - pozorovat přírodu - kreslit si rostliny, případně živočichy a zjišťovat jejich názvy; zjistit, díky jakým událostem slavíme květnové státní svátky; hledat vhodnou básničku pro recitaci celé tříd
 6. ročník - Sámova říše + Jamboard. 8. ročník - referát Albrecht z Valdštejna, doba temna a 17. století v čes. zemích + 1 cvičení z Hravého dějepisu. Plán na týden 9- 13/11/2020. NJ Haustiere a 2 cvičení z prac. sešitu + test na slovní zásobu v aplikaci Kahoot
 7. Sámova říše. Vznik Velké Moravy, hospodářství, společnost, náboženství a kultura. Panovníci Velké Moravy. Počátky českého státu, české knížectví za prvních Přemyslovců. České knížectví v 11.-.12. století. Český stát královstvím, vláda posledních Přemyslovc

Online - Sámova říše 4.hodina Nj (Hereinová) Téma: Internacionalismy společná práce Online výuka 4.hodina AjK (Hrabalová) Modální slovesa (must, musn't, needn't) - zadání v MS Teams 5.hodina Čj (Černá) Online hodina, úkol PS 23/1, 2, 3 7., 8. hodina Fyp A1 (Vorlová) Domácí laboratorní práce na téma čas DV číslo 4: 7. ročník, týden od 9.11. - 13.11.2020Ahoj moji milí sedmáci,pokračujeme další týden on-line výukou.Myslete prosím na to, že i na a on-line výuku je třeba se připravit, mít vypracovaná zadaná cvičení a při hodinách být trochu více aktivní.Můžete si samozřejmě připravit i dotazy!!!Musím ale uznat, že po prvním týdnu on-line výuky posíláte. Kůrovec se stal postrachem českých lesů. Jen letos kvůli němu padne možná víc než deset milionů stromů. Členové Babišova kabinetu se ve středu snažili ze všech sil dokázat, že o tomto problému vědí a řeší ho aktivněji než předchozí vlády. Na Vysočinu tak s premiérem dorazili hned čtyři další ministři - celkem třetina vlády (ČJ - čtenářská dílna, čteme s porozuměním), VLA - opak. příchod Slovanů, Sámova říše) Čtvrtek. 9:00 - 9:45 ČJ online výuka (diktát, vyjmenovaná slova po B, L) 10.00 - 10:45 ČJ samostatná práce dle zadaného úkolu v Teams. 11:00 - 11:45 M online výuka (počítáme v oboru do 10 000, opakovací test z M) Páte První osídlení, Sámova říše - maturitní otázka 1/15. Slované - první zmínka o nich, větve Slovanů (západní, východní a jižní), způsob života, řemeslná výroba, obydlí, písemné svědectví o Slovanech, rodová občina a sousedská občina, vojenský kmenový svaz

dějepis.co

Pin na nástěnce vlastivědaZajímavosti Moravy a Slezska | mojebrnoNaši panovníci 7
 • Myčka whirlpool návod.
 • Nulák ve vypínači.
 • Logo instagram vector.
 • Topkapi istanbul.
 • Uss enterprise cvn 65.
 • Vegan květákové placičky.
 • Nejdelší řeka světa.
 • Lego city jungle 60161.
 • Asgard komiks.
 • Billa plyšáci 2019.
 • Jak vyprat zašlé zaclony.
 • Ronaldo cristiano.
 • Nikotin paměť.
 • Spain flag.
 • Kuba po hurikanu.
 • Ununhexium.
 • Komnata mluveného slova.
 • Kapky lumigan prodej.
 • České děti a alkohol.
 • Rec 1.
 • Nabíječka usb 230v.
 • Sweet home alabama song.
 • Airserver.
 • Koupaliště kokořín.
 • Thajské nudle s kuřecím masem a zeleninou.
 • Mini morris.
 • Rozmarýn obrázek.
 • Jak se oblékat jako hipster.
 • Kreslení skrytých hran.
 • Tejpování praha 5.
 • Celoroční bazény.
 • Plevele obrázky.
 • Undertaker anime.
 • Tiskárna samsung m2070.
 • Silikonová fasádní barva 25 kg.
 • Názvy částí těla.
 • Svatoprokopska pout sazava 2019.
 • Terraria calamity mod classes.
 • Dětská houpačka do bytu.
 • Nosiče kol na tažné zařízení.
 • Infinite medstyle.