Home

Císařské povinné otisky stabilního katastru čech

1106-1 Dělouš - původně Tillisch - mapováno 1843 (dochováno úplné) Dej na Faceboo Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2880, s minutovou audiovizuální prezentací; Legenda k mapám stabilního katastru na webu ČÚZK, s českým překladem; Legenda k mapám stabilního katastru na webu Laboratoře geoinformatiky UJEP (Adobe Flash) Digitalizované indikační skici na webu Moravského zemského archiv To probíhalo na Moravě a Slezsku mezi roky 1824-1830 a 1833-1835 a v Čechách pak v letech 1826-1830 a 1837-1843 a . Z originálních map stabilního katastru byl pak vyčleněn povinný výtisk určený k archivaci. Těmito povinnými výtisky není nic jiného než tzv. císařské otisky. Kde indikační skici a císařské otisky najdeme

Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech (1824-1843

Císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech Jedná se o první přesnou mapu Kostelních Střimelic. Byla vytvořena geodetickým postupem, vytvořila základ pro pozdější katastrální mapu Císařské povinné otisky stabilního katastru - Čechy; Císařské povinné otisky stabilního katastru - Morava a Slezsko; Topografické sekce 1:25 000 třetího vojenského mapování; Sbírka map a plánů do roku 1850; Státní mapa 1:5 000; Státní mapa 1:5 000-odvozená se sítí systému S-1952 v rám

Stabilní katastr - Wikipedi

Mapy Stabilního katastru byly digitalizovány v rámci projektu laboratoře Staré mapy v prostředí internetuve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Preferovány byly tzv. povinné císařské otisky, což jsou nejlépe zachované kopie originálních map vytvářených přímo v terénu.Povinné císařské otisky vynikají jemnými a jasnými barvami a neobsahují žádné. Císařské otisky. Výsledkem katastrálního měření vznikly Originální mapy stabilního katastru ze kterých byl vyčleněn povinný výtisk určený k archivaci tzv. Císařský otisk. Indikační skici v MZ Müllerova mapa Čech z roku 1720 Mědirytina, grafické měřítko cca 1:132 000 . Císařské povinné otisky stabilního katastru z roku 1842 Měřítko 1:2880 I. vojenské mapování - josefské 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800 . II. vojenské mapování - Františkovo 1836-1852, měřítko 1: 28 80

Jak zjistit, kde stál dům vašich předků I Hledání předků I

V aplikaci je možné zobrazit tzv. povinné císařské otisky map stabilního katastru. Jedná se o obdobu první podrobné katastrální mapy z období 1830 až 1836. Císařské otisky představují ojedinělé mapové dílo, kopii originální katastrální mapy v měřítku 1 : 2880 Nejlepší způsob, jak podobná stará hraniční znamení najít, je podívat se na tzv. císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech, což jsou nejpodrobnější dostupné mapy z poloviny 19. století. Hranice katastrů se tu často shodují s historickými hranicemi jednotlivých panství Císařské otisky Stabilního katastru Čech. Dohoda o poskytnutí digitálních dat na období 10/2009 - 10/2013 . Odbor/útvar: Odbor informačního systému Téma zakázky: dodávky Stav zakázky: Přímo zadané a výjimky - smlouvy Vítěz veřejné zakázky Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2 880 - Čechy - mapový list č. 2735-1-014, 2735-1-015, 2735-1-020. Data poskytl Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Mapový podklad: Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Obr. 36 - Obec Kaňk a okolí

Mapový podklad - Císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843) mapový list č. 1503-1. Digitální kopie historických map poskytl Národní archiv Prah Historické mapy jsou důležitou součástí genealogické práce, obzvláště ty zobrazující detaily obcí. Díky nim si můžete udělat představu o velikosti sídla vašich předků, přečíst pomístní názvy, ke kterým se odkazují zápis v gruntovních knihách a mnohé další informace Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska, 1836 Valta, K.: Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku, nákladem Zaměstnanců státního báňského ředitelství v Příbrami, 193

GENEALOGIE • Zobrazit téma - Císařské povinné otisky

 1. vystaveny první císařské povinné otisky (část území Čech) Úvodní strana prohlížečky, 2006 -jediné tlačítko (císařské povinné otisky) Listopad 2007 -do prohlížečky přidány první toposekce 1:25 00
 2. V císařských katastrálních mapách z roku 1839 je nazýván prostě - Pahorek. Proč a kým byl nazván čertovým, když stejné jméno nese, svatohorskou legendou opředený, vrch nad Masokombinátem Příbram, zůstává prozatím záhadou
 3. Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech (1824-1843) Císařské povinné otisky stabilního katastru Jsou skenovány podle původních katastrálních území v abecedním pořadí jejich českého názvu
 4. Aktuality 18.11.2020. Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2020). 04.11.2020 Informace o provozu ZÚ Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108, o prodloužení nouzového stavu, zůstává i nadále uzavřena badatelna Ústředního archivu zeměměřictví a katastru a prodejna map
 5. Císařské povinné otisky map stabilního katastru Jsou kmenovým fondem Ústředního archivu zeměměřictví a katastru a patří mezi jeho nejžádanější a nejvyužívanější archiválie. Každé katastrální území stabilního katastru je zobrazeno na několika mapových listech nejednotných rozměrů

Stabilní katastr Drobné památk

Císařské otisky stabilního katastru Čech, RZM 50 - barevná, Topografické sekce Nevýhradní licenční smlouva na období 8/2008 - 6/2012. Odbor/útvar Císařské povinné otisky jsou výtisky z originální mapy archivované v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni. Po rozpadu Rakousko-Uherska byl otisk pro české země předán pražským úřadům. Indikační skici byly příruční mapy používané přímo v terénu. Legenda katastrální map 21 CÍSAŘSKÝ POVINNÝ OTISK MAPY STABILNÍHO KATASTRU. Císařský povinný otisk mapy stabilního katastru Plzně z roku 1839, listy VII a X. Měřítko 1 : 2880. Reprodukce, původní velikost. Originál uložen v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, inventární číslo B2/a/6/C5849

Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech (1824-1843)

cuzk.cz - Archi

Císařské povinné otisky společně s indikačními skicami se těší největšímu badatelskému zájmu z mapových operátů stabilního katastru. Císařské povinné otisky se na rozdíl od indikačních skic díky důkladné archivaci, při které do nich nebyly prováděny zásahy jako do indikačních skic či originálních map. dokumentací kláštera Kladruby a jeho okolí. Byly zpracovány povinné císařské otisky map stabilního katastru, státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5000 a další dostupné plány kláštera a přehledové mapy panství. Tyto podklady byly georeferencovány, vektorizovány a publikovány jako webová mapová aplikace Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska. Dambořice - původně Damborschütz (Tambořice) - 1827. Syn Ignáce Panáčka , Josef a dcera Fabiána Pučálky , Marianna , se vzali v roce 1839

Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska. Výškovice - původně Wischkowitz - 1833. Znáte-li (z matriky) číslo domu a jména, lze prostřednictvím starých a současných map určit kde jsou místa, která zažila minulost předků Příloha č. IV - Povinné císařské otisky stabilního katastru ± 0 250 500 1 000 m LS 2016/2017 Měřítko 1:15000 Formát A3 Č. výkresu 4 Bakalářská práce Historické krajinné struktury obce Chlumec Obsah: Povinné císařské otisky stabilního katastru Zahradnická fakulta Ústav plánování krajiny Vedoucí práce. nad Teplou a zámek Vale. Jako podkladová data jsou použity především císařské povinné otisky stabilního katastru, první vydání státní mapy odvozené a další vhodné materiály. Dále se tato práce zabývá tvorbou 3D modelu v programu Google SketchUp Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1830 jej popisují jako Zbelitow, v knize Františka Palackého Popis Králowstwí českého z r. 1848, je psán jako Zbilitow. V německy psaných dokumentech se píše jako Sbelitow (Allgemeines geographisch-statistisches Lexikon aller österreichischen Staaten, Typogeographische.

cuzk.c

císařské povinné otisky stabilního katastru v měřítku 1:2880. Po zpracování císařských povinných otisků stabilního katastru (ořezání a georeferencování) proběhne vektorizace dvou vybraných obcí a jejich okolí, které budou vloženy do digitálního modelu terénu vytvořeného z vrstevnic ZABAGED Prohlížení Bakalářské práce - 11127 dle předmětu Neveklov, Neweklau,Velkostatek Tloskov, Císařské povinné otisky stabilního katastru, státní mapa odvozená, katastrální mapa, město

ČÚZK: Geoportá

Císařské otisky v 21. století, dědictví, které nelze přehlédnout! Zajímá Vás, jak vypadalo okolí Vaší obce téměř před 200 lety? Abstrakt: Příspěvek informuje čtenáře o zveřejnění podrobné barevné bezešvé mapy složené z císařských otisků mapy stabilního katastru na Internetu Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2880. Soubor tvoří 11 732 katastrálních map (Čechy 8444, Morava a Slezsko 3288) na 46 732 mapových listech (Čechy 31 209, Morava a Slezsko 15 523) různých rozměrů. Základní rozměr je 60x71,5 cm

ČSOP Hasina Louny - NS - mapové podklady

Mapy stabilního katastru, konkrétně povinné císařské otisky, byly do prezentované podoby zpracovány právě z výše uvedených naskenovaných originálů Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Všechny zde prezentované otisky jsou svým vznikem datovány k roku 1843 Císařské povinné otisky stabilního katastru v měřítku 1:2880 na území JMK. CÍSAŘSKÉ OTISKY. ŠIKMÉ SNÍMKY A ORTOFOTO 2019 V roce 2019 bylo zahájeno šikmé snímkování zastavěných částí měst s rozšířenou působostí (ORP) s rozlišením 10cm/pixel Mukařov katastrální mapy evidenční Čech 1886 - 1:2880. Mukařov indikační skica stabilního katastru 1871 - dokreslená 1893. Mukařov císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1841 - 1:2880. Mukařov mapa kultur stabilního katastru 1834-44 - 1:3600 Císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843) Lipoltitz Z velkého množství dochovaných verzí map stabilního katastru, které se od sebe liší nejen kvalitou, ale často i měřítkem, jsou pro účely sledování vývoje krajiny nejvhodnější povinné císařské otisky v měřítku 1:2 880, při podrobnějších měřeních (centra měst) také 1:

Císařské otisky online — MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRN

 1. Mapy Müllerova mapa Čech (1720), 1:132 000. I. Vojenské mapování - josefské (1764-1783), 1:28 800. Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech (1843
 2. stabilního katastru Čech (1824-1843). Tyto mapy - v měřítku 1:2 880 - představují ručně kolorované otisky originálních map stabilního katastru, které zachycují stav sídel a krajin
 3. Olšany jsou zaniklá ves na území dnešního Žižkova (Olšanská ulice, Olšanské náměstí, Olšanské hřbitovy), Vinohrad a Strašnic.Poprvé jsou zmiňovány k roku 1306.. Název vsi pochází od dřeva olše (Alnus Glutinosa). V českých zemích a okolních slovanských zemích (např. Polsko, Bělorusko) jde o poměrně časté pojmenování
 4. Císařské otisky stabilního katastru Čech: Podkladová data (Data císařských otisků stabilního katastru Čech) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely
 5. Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2880. Soubor tvoří 11 732 katastrálních map (Čechy 8444, Morava a Slezsko 3288) na 46 732 mapových listech REQUEST TO REMOVE Zahraničním studentům se při přednáškách odebírají.
 6. Císařské povinné otisky stabilního katastru - Čechy. informace o produktu; detailní metadata; stav skenování; legenda; Prohlížení archiválií; Koupit; Císařské povinné otisky stabilního katastru - Morava a Slezsko. informace o produktu; detailní metadata
 7. Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2 880 - Čechy; Císařské povinné otisky map stabilního katastru. Legenda; katalog objektů stabilního katastru; Geoportál ČÚZK. Digitální model reliefu České republiky 4. generace (DMR 4G) GNU Wget; grabber GNU Wget; WMS - web map service; MapGen; OziExplorer; Mapový server UJE

Zemský archiv v Opavě: Digitální archi

Císařské povinné otisky stabilního katastru, 1840. 1:2 880, Braunau. Český úřad zeměměřický a katastrální - Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha, fond B2: Stabilní katastr, jeho obnova a údržba (1824-1957). Obec Heřmánkovice na císařském povinném otisku stabilního katastru z roku 1840 Z velkého množství dochovaných verzí map stabilního katastru, které se od sebe liší nejen kvalitou, ale často i měřítkem, jsou pro účely sledování vývoje krajiny nejvhodnější povinné císařské otisky v měřítku 1:2 880, při podrobnějších měřeních (centra měst) také 1:1 440 a 1:720, které zachycují stav v. Vídeň) i Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Prohaska u. Winter C.) - Königswald sammt der Ortschaft Oberwald in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk Tetschen (Děčín) - termín Oberwald Do tohoto staršího mapového podkladu byla později zakreslena nově budovaná železnice (1872). V té době byl již původní rybník vysušen (1855-1857). Zdroj: Císařské povinné otisky stabilního katastru - Morava a Slezsko. Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, www.cuzk.cz. Upraveno Císařské otisky stabilního katastru. Atlas životního prostředí Povinné informace. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 101/2000 Sb. Informace dle zákona č. 255/2012 Sb. Informace dle zákona č. 201/2012 Sb. Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Libotyni a klikem se Vám zobrazí nabídka map, které jsou pro místo k dispozici. A doporučujeme si vybrat zejména Císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech. A MŮŽETE SE ZASNÍT V MINULOSTI! Vaše Obec. Obec Radhostice Radhostice 21 38481 Čkyně Starosta: Ing. Jan Kofro - katastrální mapy pro každou katastrální obec = kolorované císařské otisky a indikační skicy k zajišťování změn Originální mapy stabilního katastru a povinné císařské otisky: Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha výsledkem jsou modré aršky (výtah z katastrálního měření Čech 1879-1882/3.

Mapy z první poloviny 19

Císařské povinné otisky stabilního katastru. Císařské povinné otisky, jejichž elektronická podoba je zde publikována, plně odpovídají originálním mapám. V barevném provedení jsou vyznačeny okrově - role (orná půda), šedě - lesy, sytě zeleně - zahrady a parky, zeleně - louky, světle zeleně - pastviny, karmínově. Mapy stabilního katastru i jejich duplikáty, stejně tak indikační skici s písemným materiálem, jsou dostupné v NA v Praze, 1. oddělení. Císařské povinné otisky, katastrální operát, částečně originální mapy a indikační skici jsou deponovány v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, sign. 2B/a prostorová data, jejichž využitím je databáze naplněna, patří mapy Stabilního katastru, III. vojenského mapování, letecké snímky z roku 1936, Mapa Československé republiky z roku 1937, Státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5 000 a dále ortofota pořízená v roce 1953 a později

Náhledy jednotlivých částí stabilního katastru se zobrazí pod zvětšenou mapou katastrálních území, po kliknutí se zobrazí celý výsek a jednotlivé části mapy můžete i zvětšovat. Oblast Lovčic (Lowtschitz) byla mapována v roce 1842, mapu obce najdete na mapkách 06 a 07. Součástí map je i legenda Územní plán Ústí nad Labem vydaný v roce 2011. Další témata: Územní studie (dostupné také na samostatné stránce oddělení územního plánování). V rámci podkladových map: Hlavní výkresy územního plánu města z roku 1996 (návrh) a z roku 1974, císařské otisky z roku 1842

Aktuality a sdělení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

Památková péče Objekty a plochy památkové péče - Registrované nemovité památky v ústředním seznamu kulturních památek vedené Národním památkovým ústavem, neevidované památky a válečné hroby, které nad rámec zákona eviduje pracovník památkové péče Magistrátu (většina objektů je doplněná o fotodokumentaci), památkově chráněné plochy, významné. Na mapách zařazených do tzv. císařských povinných otisků stabilního katastru, které byly v Čechách pořizovány po r. 1817 (konkrétně v letech 1826 až 1843), je na parcele náležející k dnešnímu objektu Českého báňského úřadu uveden údaj k.k. Kammeral Gefällen Verw., což znamená c.k. Správa komorních.

Merkelsgrün-Císařské povinné otisky stabilního katastru

Císařské otisky stabilního katastru; Povinné císařské otisky stabilního katastru Zdroj dat: Český úřad zeměměřický a katastrální, transformace do S-JTSK: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Š 2009 e-mail pro Útvar rozvoje Hl Stabilního katastru, byla dána patentem císaře Františka I. z prosince 1817. Podle nich měly být všechny pozemky geometricky zaměřeny, zobrazeny, sepsány a popsány. Dále pozemky měly být roztříděny podle druhu pěstovaných kultur nebo podle užívání a zařazeny do určitých bonitních tříd bez ohledu na to, zda byly v.

Digitální atlas zaniklých krajin - DetailníSoubor:Zemska hranice Cech a Moravy u Svitavy podel

Povinné císařské otisky Stabilního katastru nám poskytují množství informací o některých krasových jevech. Můžeme na nich identifikovat výrazné skalní útvary, např. Hřebenáč, propast Macochu, skály nad dnešními Punkevními jeskyněmi, skalní defilé Býčí skály a další Platil až do vyhlášení platnosti stabilního katastru v r. 1860 - Žádné nové mapy ani náčrty pro účely tohoto katastru nevznikaly-Dále následoval Stabilní katastr a jeho:-Originální mapy ÚAZK Praha - Indikační . skici NA Praha, MZA Brno, - Císařské . otisky ÚAZK Praha Prohlížení katedra urbanismu a územního plánování dle předmětu Neveklov, Neweklau,Velkostatek Tloskov, Císařské povinné otisky stabilního katastru, státní mapa odvozená, katastrální mapa, město Císařské povinné otisky map stabilního katastru (19. st.) 3. vojenské mapování 1 : 75 000 (1941) s přetiskem v němčině 18.-20. září 2019 pro NPÚ Irena Švehlová, Irena.Svehlova@cuzk.cz, Sekretariát Názvoslovné komise ČÚZK, Zeměměřický úřad ZDROJE JMEN: Úvodní stránka aplikace Historická jmén nerealizovatelné (Císařské povinné otisky stabilního katastru). Pro tyto vybrané oblasti budou také vytvořeny rekonstrukce reliéfu a vyuţívání krajiny, včetně identifikace. Národní GEOPORTAL - Císařské povinné otisky map stabilního katastru - Indikační skici stabilního katastru - 19. století - Ortofotomapa ČR - 1950 až 1955 - Mapy z Katedry aplikované Geoinformatiky a územního plánování - Turistická mapa ČR - Atlas Krajiny ČR - Atlas Krajiny Slovenské republiky - Atlas.

 • Warrior brno rozpis ledu.
 • Máslový krém na zdobení.
 • Masoví vrazi kniha.
 • Dřevo do krbu cena.
 • Procvičování francouzských sloves.
 • Středověké svatební šaty.
 • Mudr. baudyšová.
 • Click test.
 • Batoh fenix tl 30.
 • Jsi nejlepší maminka protože.
 • Tom jones kniha rozbor.
 • Chironex fleckeri.
 • Gopro sd karta.
 • Dub šípák.
 • Středoevropský čas praha.
 • Vodka soda limeta drink.
 • Top autoradia.
 • Elithecat video.
 • John hancock center.
 • Ray donovan.
 • Pití slané vody po ránu.
 • Jeep prodej.
 • Restaurace sedmička veleň.
 • Smažený patizon v troubě.
 • Zadražany.
 • Emos mechanická spínací zásuvka tf 16 návod.
 • Arch zen installer.
 • Interierove dvere druhy.
 • Jak změnit klávesnici na mobilu.
 • Best gallery app windows 10.
 • Oběžné mince euro.
 • Jak dlouho se leci zlomena panev.
 • Roberto cabrera.
 • Český lev 2017 vítězové.
 • Eminent granule 15 3.
 • Agrofit kombi 9 6 ml.
 • Jak opravit propálenou péřovou bundu.
 • Matt damon filmy.
 • Světové oceány.
 • Radlice na sníh za traktor.
 • Nezobrazují se příchozí sms.