Home

Matriční úřad praha

MČ Praha 4: Oddělení matrik a státního občanstv

Oddělení matrik a státního občanství. vede matriky a sbírky listin, provádí v nich zápisy, včetně jejich změn, dodatečných zápisů, záznamů rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů, vydává výpisy z matrik a potvrzení , povoluje nahlédnout do matriky a vede jmenný index pro každou matriční knih Úřad městské části Praha 6 - Oddělení matrik a státního občanství Související informace Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Matriční události (sňatky, narození a úmrtí), které se staly na území celé Prahy v letech 1900-1949, jsou zapsány v matričních knihách, uložených u Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, o duplikáty matričních dokladů z uvedených ročníků je nutno žádat na matrice tohoto úřadu Za uzavření manželství na tomto místě zaplatí snoubenci tzv. manipulační poplatek 5000 Kč, který není správním poplatkem, a proto jej nevybírá matriční úřad, ale management Žižkovské věže. Rada městské části svým usnesením č. 125 ze dne 2. 3 Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. Kdo a za jakých podmínek. Matriční úřad vydá matriční doklad Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 00 Praha 8 - Libeň Ústředna: 222 805 111 Fax: 222 805 670 E-mail: posta@praha8.cz E-P: e-podatelna@praha8.cz Datová schránka: g5ybpd2 IČ: 0006379 Oficiální web městské části Praha 5 - Smíchov, Košíře, Motol, Hlubočepy, Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení nesmí být k

Úřad městské části Praha 6 - Oddělení matrik a státního

Matriční záležitosti; Úřad městské části Praha 1. Úřad městské části Praha 1. Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 Tel.: 221 097 111. Potřebuji si vyřídit. Potřebuji si vyřídit. Připravili jsme pro vás jednoduché návody pro řešení nejčastějších situací a Vašich potřeb Odbor matrik Úřadu městské části Praha 1 se dělí na dvě oddělení - oddělení matrik a oddělení státního občanství. spravuje matriční knihy farních úřadů vedených pro území Prahy do 31.12.1949, Úřad městské části Praha 1. Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 Tel.: 221 097 111. Potřebuji si vyřídit Oddělení služeb veřejnosti a informací zajišťuje pro občany městské části Praha 9 agendu matrik, t.j. zápisy do matrik narození, sňatků a úmrtí, včetně vydávání matričních dokladů a provádění svatebních obřadů, vydávání osvědčení o státním občanství a přijímání žádostí o udělení státního občanství, vedení správního řízení o změně.

Úřad MČ: Oddělení matrik - Matrika narození - Praha

Oddělení matrik a státního občanství Praha

 1. Oddělení matrik - OM. Na úseku matriky: Vede knihy (matriky) narození, manželství a úmrtí, zapisuje nové matriční události, změny v zápisech, dodatečné zápisy, záznamy rozhodnutí cizozemských soudů, vydává výpisy z matričních knih (rodné, oddací a úmrtní listy) a duplikáty matričních dokladů a pro každou matriční knihu vede jmenný index, a to ve.
 2. Matriční úřad; Matriční úřad. O odboru - Matriční úřad / Informace o matričním úřadu. / Více. Oddělení EO, OP, CD a ŘP / Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a řidičské průkazy - pracoviště Jeronýmova 1. Ohlašovna pobytu - přízemí radnice, vchod č
 3. Co je matriční úřad. Matričními úřady jsou obecní úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem
 4. Aktuální katalog firem v kategorii Matriční úřady Praha-východ. Zavřít. Přihlášení. nebo. Přihlásit se trvale Matriční úřad. Matriční úřad města Kostelec nad Černými lesy. Kostelec nad Černými Lesy, náměstí Smiřických 53 mapa +420 321 697 531
 5. Matrika Úřad městské části Praha 17 online - adresa, telefon, kontakty, úřední dny, úřední hodiny
 6. Matrika Úřad městské části Praha 4 online - adresa, telefon, kontakty, úřední dny, úřední hodiny

Vydávání matričních dokladů - Městská část Praha

Archiv hlavního města Prahy Archivní 6, 149 00 Praha 4 Tel. ústředna: 23600 1111 Tel. informační přepážka: 23600 4017 Tel. studovna: 23600 4012 Fax: 23600 710 Úřad městské části Praha 5 spouští od 1. prosince 2020 vydávání všech běžných typů certifikátů pro elektronickou komunikaci. Certifikáty si můžete zařídit v úředních hodinách na pracovišti ověřování podpisů, listin a Czech POINT, který najdete na ulici Štefánikova 13 a 15 Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Též může povolit uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce. místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva městské části Praha 6, a to pouze ve správním obvodu Úřadu. Aktuální katalog firem v kategorii Matriční úřady Praha-západ. Matriční úřady v regionu Praha-západ - Najisto.cz Pravděpodobně máte vypnutou podporu Javascriptu, pro lepší prožitek z prohlížení Najista jej doporučujeme zapnout Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu (rodný, oddací nebo úmrtní list) zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může Vám matriční úřad vydat jeho druhopis

ÚMČ Praha 3 - Odbor matriční. Správní úřad. Havlíčkovo náměstí 700/9, 13000 Praha 3 - Žižkov, Česk Prvopis matričního dokladu zašle matriční úřad oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Úřad městské části Praha 11 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 415 tel: 267 902 111 fax: 267 902 286 O-linka 800 104 30 Okres Praha-západ 246 - 265 Okres Píbram 266 - 292 Okres Rakovník 293 - 320 . 3 OKRES BENEŠOV I. Církev ímskokatolická Fara: Matriční úřad(y): Arnoštovice Votice B lice Neveklov Benešov Benešov Borovnice echtice, Vlašim Bystice Bystice echtice echtice ervený Újezd Votice Divišov Divišov. Matriční úřad praha Uzavření manželství Praha . Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. budova Úřadu MČ Praha 7, U Průhonu 38 - prostor v 9. NP - každý pátek od 10 do 15 hodin (po dokončení.. Matriční úřady. Možná hledáte

Úřad Městské části Praha - Zličín Tylovická 207/2 Zličín 155 21 Praha 517 Tel.: 257 951 298 257 950 113 E-mail: umc@mczlicin.cz posta@mczlicin.cz ID datové schránky: cnbbtxh IČO: 00241881 DIČ: CZ00241881 Podrobný kontak Český statistický úřad používá soubory cookie, aby mohl své webové stránky lépe přizpůsobit potřebám uživatelů. Prostřednictvím nastavení prohlížeče souhlasíte s jejich ukládáním na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu Matriční úřad Informace občanům. S platností od 12. 10. 2020 vám oznamujeme nové úřední hodiny Městského úřadu, stavebního úřadu a matričního úřadu Klecany. Pondělí 13:00 - 18:00 Středa: 08:00 - 13:0 (2) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 nebo v nich vyhledávat a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy. Příslušný úřad k přijetí žádosti o vydání druhopisu matričního dokladu je ten úřad, kde tato situace nastala. Jedná-li se o cizince je příslušný úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika. V případě, že jedná o ÚMČ Praha 17, pak navštivte: ÚMČ Praha 17, odbor občansko-správní Žalanského 291/12

Pokud matriční úřad vydání matričního dokladu nevyhoví, lze se do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolat k Magistrátu hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, odd. matrik, st. občanství, voleb a územní orientace, Jungmannova 35/29, Praha 1 prostřednictvím Úřadu MČ Praha 8, odbor občansko-správní. na matriční úřad podle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR u nezletilých dětí na matriční úřad podle trvalého nebo posledního trv.pobytu dítěte v ČR pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha

Informační server Městské části Praha 16: Koronavirus

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. Související články. Matriční úřad; Zvláštní matrika; Registr obyvatel; Externí odkazy. Obrázky, zvuky či videa k tématu matrika ve Wikimedia Common Osvědčení o státním občanství ČR pro děti narozené v zahraničí, které nemají trvalý pobyt na území ČR vydává Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1 plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce s úředně ověřeným podpisem žadatel Za stejných podmínek povolí matriční úřad nahlédnout do matriční knihy, popř. do sbírky listin. Správní poplatek činí 20,- Kč za každou matriční událost. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar. Úřad městské části Praha 14, Kancelář tajemníka, oddělení matriky. 26. Kontaktní osob

Úřad MČ Praha 8: Oddělení matriky - Oddělení matrik

Následně si vyhledejte kontakt na příslušný matriční úřad a telefonicky nebo e-mailem si ověřte, zda tam vámi hledanou matriční knihu skutečně evidují. Pokud je vše v pořádku, nabízí se dvě základní možnosti, jak postupovat dále. O vyhledání a zaslání požadovaných zápisů si můžete požádat e-mailem nebo. Matriční úřad . Matriční úřad vydává tyto dokumenty: rodný list, oddací list, úmrtní list, potvrzení o registrovaném partnerství. Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti Kontakt a úřední hodiny Úřadu městské části Praha 8 Vzhledem k aktuální epidemické situaci, nově přijatým krizovým opatřením a v souladu s příslušným usnesením Vlády ČR upravuje Úřad městské části Praha 8 úřední hodiny pro veřejnost na 2 dny v týdnu Kontakt Městská část Praha - Dubeč Starodubečská 401/36 Dubeč 107 00 Praha 112 Tel.: 272 701 925 E-mail: info@praha-dubec.cz Podrobný kontak

v ČR může žádost vyřídit kterýkoli matriční úřad. Úřad městské části Praha 14, Kancelář tajemníka, oddělení matriky, v úředních hodinách nebo po dohodě s matrikářkami, tel. 281 005 337, 360). 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou. K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připoj Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Matrika úmrtí 04. Základní informace k životní situaci. Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela Po narození dítěte (občana České republiky) vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového informačního systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Úřad městské části Praha 17 Žalanského 291/12b 163 02 Praha 6 - Řepy. Odbor občansko-správní výkon matriční agendy, svatby, vítání občánků, jubilanti, státního občanství, změny jména a příjmení, přihlašování občanů k trvalému pobytu, rušení údaje o místu trvalého pobytu, vydávání občanských.

Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, tel.: 974 817 427, 974 817 430 nebo 974 817 431, e-mail: jhalova@mvcr.cz, mvitovco@mvcr.cz, abradiko@mvcr.cz , úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod. Kterýkoliv matriční úřad Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, je možno ze zápisu v matriční knize vydat jeho druhopis. POZOR - občané narození v Praze 8 před rokem 1950 se obrátí na Úřad městské části Praha 1 - církevní matriky, Vodičkova 18, Praha 1

Odbor matrik a státního občanství - MČ Praha

 1. na matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR : u nezletilého dítěte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu; na Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt nen
 2. Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítě takový pobyt není, jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno, které má být změněno, zapsáno
 3. Úřad městské části Praha 12, - matriční doklad, byl-li již zápis proveden, a pokud jej vlastní, - jde-li o nezletilou osobu, písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 4. v ČR může žádost vyřídit kterýkoli matriční úřad. (Úřad městské části Praha 12, Odbor občansko-správních agend (OSA); oddělení matrik v úředních hodinách - tel.: 244 028 286.
 5. Matriční doklad - úmrtní list vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, zemřela. Matriční úřad zašle prvopis úmrtního listu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. 5

MČ Praha 4: Matriky a státní občanství - Matrika úmrt

 1. Úřad městské části Praha-Vinoř Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a Statut hl. m. Prahy. Působnost a činnost dále upravují obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, právní předpisy a vyhlášky. Úřad MČ navenek vystupuje jako právní subjekt s vlastní strukturou.
 2. Matriční úřad Praha 16 vede matriční knihy pro: Lahovice, Lipence, Lochkov, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav. 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit. Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín. Úřední hodiny. 10. Jaké doklady je nutné mít.
 3. Hledáte nejbližší pobočky Úřad městské části Praha 14 ve svém okolí? Na firmy.cz je snadno najdete na mapě s aktuálními ověřenými kontakty a hodnocením uživatelů

Oddělení matrik, státního občanství a - Praha 1

 1. imum. Počínaje pondělkem 12
 2. Oficiální stránky obce. Městský úřad Černošice. Adresa: Podskalská 19, 128 25 Praha 2; Tel: 221 982 11
 3. Úřad městské části Praha-Kunratice Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění a Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Působnost a činnost dále upravují obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, právní předpisy a vyhlášky. Úřad MČ navenek vystupuje jako.

Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se narodila, uzavřela manželství nebo zemřela fyzická osoba, o jejíž matriční doklad žádáte. Matričním úřadem pro území městských částí Praha 20 je Úřad městské části Praha 20 Horní Počernice, Jívanská 647 (5) Matriční úřad vede matriční knihy pro každou obec, město, městskou část, městský obvod a území vojenského újezdu samostatně. Registrující matriční úřad vede jednu knihu pro svůj správní obvod. (6) Svazky matriční knihy se od účinnosti vyhlášky označí novou číselnou řadou začínající číslicí 1. U.

Uzavření registrovaného partnerství - Ministerstvo vnitra

V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1. Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno (2) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy.

Je ale svatba platná?Superlegalizace kuvajtské velvyslanectví | JSV Překlady a

vede matriku narození a vydává matriční doklady z knihy narození Úřad městské části Praha 21. Staroklánovická 260. 190 16, Praha 9. tel.: +420 281 012 911. fax.: +420 281 971 531. el. podatelna:.

Video: Matriční záležitosti - Praha

Superlegalizace - Írácké velvyslanectví | Tlumočení a překladyHitlerovy akvarely se vydražily za víc než deset milionů
 • Tvorba webu wordpress cena.
 • Lhostejné.
 • Levné granule pro psy.
 • Hattie hayridgeová.
 • Čov cena.
 • Cín anglicky.
 • Linkedin zájmy.
 • Jak někoho ztrapnit.
 • Global 3000 recenze.
 • Jan komínek.
 • Přišli ti ty peníze.
 • Guitalele thomann.
 • Střih na lněné šaty.
 • První německá dálnice.
 • Videji.
 • Změna hlasu při telefonování.
 • Zoeva rose golden vol 2.
 • Heterozygot.
 • Jednoduché kresby zvířat.
 • Heslo na složku windows 7.
 • Bechyně počet obyvatel.
 • Hp probook 450 recenze.
 • Brokolice recept blog.
 • Gelove nehty 2016.
 • Battery unite.
 • Volné termíny svateb olomouc.
 • Chemlon na copanky cena.
 • Dire straits live aid.
 • Vyjdou z vás tuny parazitů pokud ráno.
 • Folie proti plevelu hornbach.
 • Černé šaty dlouhé.
 • Medovicoví med.
 • Elektrický zdroj značka.
 • Kovboj bebop lovec odměn online.
 • Návrat píseň.
 • Fotbal semice.
 • Piece of my life why be in when you could be out.
 • Bazar rustykalniho nabytku olomouc.
 • Bony a klid kniha.
 • Masters of rock 2017 program.
 • Vitiligo modelka.