Home

Narativní terapie výcvik

Principy narativní práce, pojednané v první části knihy, jsou pak aplikovány na oblast narativní terapie a narativního koučování. Autoři zde doplňují nastolené postupy dekonstrukce a externalizace o důležitý prvek, který pojmenovávají jako přesvědčení, předsudek, úhel pohledu, ad psychoterapeutický výcvik, psychoterapie, systemický přístup, vzdělávání. Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 800 výukových hodin v průběhu 5 let. Do výcviku s termínem zahájení 11. listopadu 2020 přijímáme přihlášky mužů jak narativn terapie pracuje V e uveden negativn p b h o patn m studentovi (m e to platit i o pozitivn m p b hu), nerespektuje celou i ud lost a NT jej naz v povrchn m popisem /angl. thin description/. Povrchn je proto, e vyb r pouze ud losti do p b hu zapadaj c a nev m si ud lost jin ch.. narativní psychoterapie terapie Mladá Boleslav Praha. Několik let jsem také cestoval. Strávil jsem více než rok v Asii, například v Mongolsku, Indii, Laosu nebo Malajsii

Psychologie Základy narativní terapie a narativního

Pracoviště staví na tradici rodinné terapie od strukturální přes strategickou k systemické terapii, velkého rozvoje zde doznala především narativní terapie s externalizací Davida Epstona a Michaela Whitea, tak, jak ji sem přenesl Torben Marner, dánský pedopsychiatr. Středisko komplexní terapie existuje v síti smluvních. Attachmentové centrum ATTA vzniklo v roce 2017 jako společenství terapeutů, kteří ve své praxi dlouhodobě pomáhají rodinám, které pečují o děti s poruchou ve vytváření vztahové vazby, attachmentu Komplexní psychoterapeutický výcvik. Teorie, sebezkušenost, praxe a supervize v uceleném programu. 15 prosinec 2020 Komplexní výcviky NOVÝ BĚH VÝCVIKU V GESTALT TERAPII Otevíráme nový běh výcviku v Gestalt terapii - odborná garance doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. 23 únor 2021 Komplexní výcviky.

Výcvik (250 h) pro profesionály pracující s jednotlivci nebo skupinami v různých kontextech (rodina, škola, poradenství, terapie), kteří se chtějí naučit pracovat s metodami individuální psychologie Sebezkušenostní výcvik - video z otevřeného webináře Práce s rodinami a páry - zahraniční lektor Samuel Schürer Edukativní rodičovská terapie 250 hodin - video z otevřeného webinář Narativní videa jdou do světa a uvítají vaši podporu. 14.06.2020. Workshop o dialogické rodinné terapii s finskou lektorkou. 09.06.2020. Co chystáme v roce 2020 a 2021. 02.03.2020. Čtvrté setkání sítě Slyšení hlasů v ČR. 30.01.2020 Soukromé terapeutické praxi se věnuji od prosince 2015. V roce 2017 jsem dokončila sebezkušenostní 5 letý psychoterapeutický výcvik. Nicméně se v ěnuji klientům všech věkových kategorií od r. 2009, kdy jsem pracovala v sociální oblasti. Využívám znalosti z psychoterapie, práce s traumatem, sociální práce, krizové intervence a psychosociální terapie

Systemická terapie je krátkodobý léčebný postup, který podněcuje proces změny. Je vždy zaměřena na určitý problém. Učí klienty komunikačním dovednostem a zlepšení vztahů. Terapeut je veden k tomu, aby do terapie co nejméně zasahoval a tím uvedl do chodu přirozené léčebné rodinné zdroje Výcvik je akreditován u MŠMT pod tímto číslem: C.j.: MSMT - 7505/2019-1-387. Ve výcviku si osvojíme základní principy pro terapii dětí a adolescentů v Gestalt modalitě, včetně fáze diagnostické a fáze plánování léčby, s návazností na moderní poznatky neurobiologie, vývojové teorie, narativní práci s příběhem.

Psychoterapeutický výcvik - GI, vzdělávání & konzultac

poradenství a terapie rodinných vztahů i duševního zdraví psychoterapii psychoterapeuta pod supervizí v narativní terapii a krátkodobé terapii orientované na řešení. Rodinným vztahům a výchově, se věnuji již od roku 2009, kdy jsem dokončila výcvik v rodinné terapii Terapie pevným objetím u PhDr Narativní terapie tak pracuje s mapami příběhů a s pocity, jak dané situace vnímáme a jak je prožíváme. Pro ukázku a modelový příklad si zde všimněte této karty ( b-creative ). Když se ptám klientů, co u této karty cítí, když si ji vybrali, tak mi často odpoví věty: Jako by se na mě někdo vys nebo že mě. Mezi další vzdělání patří Akreditovaný psychoterapeutický Výcvik v systemické a narativní psychoterapii: Od roku 2010 jsem psychoterapeutem pod supervizí v rámci psychoterapeutického výcviku Cestou systemických terapií (800 hodin), Integrativní výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně pod vedením N. Grosamové, S. Rafalské. Spoluautor knihy Vidět věci jinak (spolu s dr. Gjuričovou a prim. Špitzem.) Spolu PhDr. Gjuričovou napsal knihu Rodinná terapie - systemické a narativní přístupy, jejíž druhé a doplněné vydání vyšlo v roce 2009 v nakladatelství Grada Český institut věnující se systemické psychoterapii od roku 1990 - vzdělávání, kurzy, psychoterapie, supervize, couching. Institut pořádá komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii, výcvik v narativní terapii, mnoho workshopů význačných zahraničních hostů. Institut vede Vratislav Strnad a Jan Hesoun

Vyu it p b hu v terapii du e / t ma - ale neusa

Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3 IČ 01616706 Účet: 2850718309/0800 tel: +420 603 467 289 (Martin Jára) e-mail: instep-kancl@seznam.c JSEM PSYCHOTERAPEUTKA Nejde o velký nebo malý problém. Především jde o naději s ním něco udělat. Absolvovala jsem pětiletý komplexní výcvik v systemické a narativní psychoterapii v ISZ-MC v Praze, akreditovaný také pro zdravotnictví. Na Masarykově univerzitě jsem prošla dvěma lety magisterského oboru Psychoterapeutická studia

Výcvik v integrované rodinné terapii 2014 - 2018. Výcvik aktuálně probíhá. Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima o.s.) ve spolupráci s GI (konzultační a vzdělávací skupina) otevírají v červnu 2014 výcvik v integrativní rodinné psychoterapii Narativní terapie, roční výcvik (Strnad, Institut pro systemickou zkušenost - Praha) Klasická masáž, thajská masáž. Reiki 3. stupeň. Tantra Teacher Training (John Hawken - Sky dancing Tantra UK) Rodinné konstelace a práce s energií, roční výcvik (Doris a Josef Grevenstette - Berlín

Narativní terapie. Hypnoterapie. Terapie psychosomatických poruch u dětí i dospělých. Práce se systemickými konstelacemi. Terapie při závažných somatických potížích. Rodinná terapie. Terapie párového vztahu. Individuální terapie. Práce s traumaty a náročnými životními situacemi Základy narativní terapie a narativního koučinku Autor: Nejedlá, Alžběta a Strnad, Vratislav Nakladatel: Portál EAN: 9788026207290 ISBN: 978-80-262-0729- Popis: 1× kniha, brožovaná, 150 stran, česky Rozměry: 16 × 23 cm Rok vydání: 2014 (1. vydání Psychologické vzdělání jsem absolvoval na univerzitě Palackého v Olomouci. Psychoterapeutické kompetence nabyty prostřednictvím Dlouhodobého výcviku v Integrativní psychoterapii a díky výcviku narativní terapie Cestou příběhu, dále pak v dílčích kurzech focusingu, arteterapie, rodinné terapie a práce se sny

Mgr. David Panuška - Narativní Psychoterapi

Výcvik v komunikaci s dětským klientem (Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce, 48 hodin, akreditace MPSV a MV) Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany (64 hodin) Narativní přístup k vedení rozhovoru s dětským klientem (120 hodin Výcvik má integrovanou podobu, vychází ze systemického přístupu, který doplňuje o GROW model a metodiku Inner Game. Tuto základnu obohacuje o inspirace z Gestalt terapie, Rogersovského PCA, narativní formy práce, Ericksonského přístupu, práce s tělem, NLP a dalších škol. Určeno pr

Rorschach, Baumtest, Handtest etc.) či kurzu krizové intervence, užívá prvky narativní terapie a KBT. Pracuje s dětmi s výchovnými, sociálními a emocionálními problémy od 4 let věku a v závislosti na typu problému poskytuje poradenství, psychoterapii (individuální, rodinnou) psychodiagnostiku Sezení výborně vedla a terapie naplnila mé očekávání. Mohu jen doporučit. Při své práci s klienty používám systemický a narativní přístup a někdy využívám i koučovací techniky. Soustředím se především na to, co v životě klienta funguje a to spolu s klientem posilujeme. Dokončený výcvik v systemické. Ve spolupráci s institutem GI připravujeme 4. běh výcviku v integrativní rodinné psychoterapii.. Doba trvání výcviku je 5 let (760 hodin výuky). Teorie, sebezkušenost, praxe, supervize v uceleném programu. V průběhu výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe. V průběhu výcviku se seznamujeme a trénujeme více soudobých konstruktivistických terapeutických směrů: terapie zaměřená na řešení (Steve de Shazer, Insoo Kim Berg) v aktualizované podobě, narativní přístup (Michael White, Chana Rachel Frumin, Jill Freedman) podpořený aktivní spoluprací s Ch. R. Frumin, práce s předpoklady (G. Cecchin, V. Strnad, M. Závěrková.

Gestalt psychoterapie je psychoterapeutický směr, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se také existencialismem, holismem a filozofií. Gestalt terapie klade důraz jak na aktuální prožívání - teď a tady, tak na celkový proces, jímž klient prochází. Terapeut pomáhá klientov Psychoterapeutický výcvik v Rodinné a systematické terapii psychosomatických poruch, Středisko komplexní terapie v Liberci Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (2015 - dosud) Specializační kurz v Rorschachově metodě, Wechslerově inteligenční škále pro dospělé, TAT

Studium rodinné terapie - LIRTAPS, o

komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení VÝCVIK SF Učení jako spoluvytváření SOLUTIONS FOCUS - KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PORADENSTVÍ A TERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ (710h) Je to jednoduché, ale nikoli snadné. (Steve de Shazer) Jedná se o první a jediný komplexní výcvik v přístupu zaměřeném na řešení (solution-focused approach, zkr Výcvik je určen pro všechny, kteří potřebují fungující nástroje a ucelenou metodologii a filozofii pro práci s lidmi. Hranice mezi jednotlivými systemickými přístupy - terapie, poradenství, koučování. Modely - systémově terapeutické přístupy, základní představa. Narativní přístup a jeho využití. V letech 1997- 2004 měla příležitost působit jako česká reprezentantka v rámci tvořících se struktur Evroé asociace rodinné terapie EFTA. S Jiřím Kubičkou napsali příručku Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy, 2. vydání vyšlo v Gradě 2009, kromě toho publikovala řadu menších prací

Kdo jsme Attachmentové centrum ATT

Akreditovaný výcvik v rodinné terapii ve Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Intenzivní výcvik v systemické terapii podle modelu Virginie Satirové. Intenzivní výcvik v dramaterapii. Kratší zahraniční stáže a vzdělávání v Kanadě, Irsku, Finsku a Velké Británii. Pracovní zkušenosti absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii a hypnóze, mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii (Cestou systemických terapií, ISZ- MC), pracuji pod supervizí. Při práci využívám terapii zaměřenou na řešení, narativní terapii a zakázkový model Systemická terapie. 6000+ hodin praxe. Jazyky: Zkontrolovat dostupnost Zavřít Představení terapeuta: Cítíte, se zahnáni do pomyslného rohu nebo chodíte v kruhu a nevíte kudy kam? Nebo za sebou máte nepříjemnou zkušenost, která Vás pronásleduje? Snažíte se opakovaně zhubnout a nedaří se?. Výcvik v komunikaci s dětským klientem (Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce) Filip Hajna, MPSV, MV, Praha: 5.5. 9:00 - 16:30 Metoda Kniha Života - využití ve skupinové práci s dětmi: Filip Hajna, MPSV, MŠMT, Praha: 7.5. 9:00 - 16:30 Základy vedení rozhovoru s dítěte

Kniha přibližuje nové přístupy, které vznikly v kognitivně-behaviorální terapii (KBT) v posledních desetiletích a bývají označovány jako třetí vlna v KBT. Ty se více zaměřují na analýzu hluboce zakořeněných vzorců uvažování a chování, jež vznikly u jedinců, kteří byli v raném dětství vystaveni škodlivému působení a u nichž v důsledku toho vznikly. Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii plán na roky 2015-2019 EFT: EMOCIONÁLÍ SCHÉMA (Narativní struktura) Přesvědčení: Očekávám, že selžu ??? Kruhy pro jednotlivé osoby Kruhy pro jednotlivé emoce Kruhy pro různé stavy ega Na schéma zaměřená terapie Třetí vlna KBT Hraniční porucha.

Česká asociace pro psychoterapii - Komplexní výcvik

 1. Výcvik má integrovanou podobu, vychází ze systemického přístupu, který doplňuje o GROW model a metodiku Inner Game. Tuto základnu obohacuje o inspirace z Gestalt terapie, Rogersovského PCA, narativní formy práce, Ericksonského přístupu, práce s tělem, NLP a dalších škol. Určeno pr
 2. Výcvik v Komplexní krizové intervenci - 2011 Kvalifikační zkouška Poradenství pro pozůstalé - 2017 Terapie v postmoderně - od roku 2017 Kratší kurzy, např. Sebevražda a sebevražedné jednání klienta, Postabortivní syndrom, Narativní práce s pozůstalými
 3. Důležitý je psychoterapeutický výcvik, v mém případě směr narativní, systemický a krátkodobá terapie zaměřená na cíl, www.isz-mc.cz. Stále se cvičím a učím vše nové. Mou praxi doprovází supervize. To znamená, že svou práci podrobuji kontrole supervizora, tedy zkušenějšího kolegy akreditovaného Českou.
 4. narativní psychoterapie. See: psychoterapeutické metody See also: scientologie. See also: psychowalkmany. See also racionálně-emotivní terapie. psychoanalytická psychoterapie. terapie zaměřená na řešení.
 5. 24. 4. 2020 odvysílala Česká televize další díl populárního pořadu Infiltrace - Obchod s duší. Rozhodli jsme se reagovat na slova pana MUDr
 6. Jako akreditovaný lektor dalšího vzdělávání v sociálních službách vede výcvik narativní práce s dětským traumatem a je členem týmu pro rozvoj metodiky vedení rozhovoru s dítětem Child in Focus. psycholožka a terapeutka. Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Kromě individuální a rodinné terapie nabízí také.

O mně. Věnuji se individuální, párové a rodinné terapii, supervizi a lektoruji témata, kde mám co sdělit.. V terapii integrativně využívám více přístupů osvojených výcviky (např. narativní, systemický, psychodynamický, z přístupů rodinné terapie pak např. strukturální, strategický, model růstu dle V. Satirové) Výcvik: systemická a narativní terapie, ISZ-MC Zařazení: terapie, poradenství Výcvik: v navazujícím výcviku v přístupu zaměřeném na řešení, DALET Oblast: dospelí klienti, práce s dětmi a mládeží, párová terapie Církev: Římskokatolická círke

6. Gestalt terapie 7. Transakní analýza 8. Hypnotická psychoterapie 9. Kognitivn behaviorální terapie, dialekticko behaviorální terapie, schematerapie, 10. Relaxaní terapie a na všímavost zamřené terapie 11. Strategická komunikaní terapie a rodinná terapie 12. Systemická a rodinná terapie, narativní psychoterapie 13 Gaudia-ISZ - Výcvik systemické psychoterapie akreditovaný pro oblast zdravotnictví Umění terapie, 750 hodin; The Institute of Narative Therapy ISZ - Výcvik narativní psychoterapie, 72 hodin Institut rozvoje dovedností v pomáhajících profesích - Terapie partnerského vztahu, 110 hodin LIRTAPS - Práce s časovou oso narativní psychoterapie Viz: psychoterapeutické metody Viz též: relaxac O psychoterapeutickém přístupu. Psychoterapii jsem se učil od českých stoupenců systemické terapie v komplexním psychoterapeutickém výcviku akreditovaném pro zdravotnictví Umění terapie.Absolvoval jsem narativní výcvik zaštítěný The institute of narrative therapy a četné workshopy se zahraničními lektory, zaměřené na postmoderní psychoterapeutické přístupy Reflexní terapie pomáhá odstraňovat bloky reflexních drah a tím zlepšuje činnost jednotlivých orgánů. Zkušený terapeut díky t; Psychoterapeutický výcvik - Terapie v postmoderně 750hodinový výcvik [5 let], certifikace Česká asociace pro psychoterapii

Manželství a rodina | poradna

Česká asociace pro psychoterapii - Kalendář akc

 1. Vystudoval jsem Univerzitu Hradec Králové, obor Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii. Vedle soukromé praxe jsem pracoval ve Středisku výchovné péče Návrat, od roku 2010 jako ambulantní poradenský pracovník a terapeut (2010 - 2014 i jako koordinátor Programu celodenní péče). Nyní ve školském poradenském zařízen Mozaika
 2. Terapie v postmoderně Nejen systemické přístupy k psychoterapii Organizační informace psychoterapeutického výcviku Moto výcviku: Pojďte s námi za školu Výcvik představuje celkem 750 vyučovacích hodin v průběhu 5 let, z toho 104 hodin teorie, 400 hodin sebezkušenost
 3. Výcvik v narativní terapii Výcvik rodinné terapie psychosomatických poruch Kurzy: Daseinsanalytický výklad snů Psychodiagnostická a psychoterapeutická práce s kresbou stromu Imaginativní přístup k nočnímu snu Základy systemických konstelací Práce s časovou osou Workshop PBSP Úvod do řízení a superviz
 4. Společně s Ludmilou Trapkovou založili Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (LIRTAPS), ve kterém vedou výcvik systemické rodinné terapie orientovaný na narativní terapii modifikovanou vlastním konceptem, ve kterém je rodina chápána jako sociální děloha, a separace přirovnávána k sociálnímu porodu
 5. Psychoterapeutická pomoc dětem má řadu specifik, daných především nutností respektovat ještě více než u dospělých vývojovou situaci dítěte a kontext jeho rodiny. Učebnice podává přehled obecných otázek spojených s psychoterapeutickou pomocí dětem, představuje jednotlivé přístupy a formy terapie i možnosti jejich použití u vybraných skupin poruch (děti.
 6. Systemická terapie je výrazně kognitivní, krátkodobá terapie, která zaměřuje pozornost na významy, které jsou připisovány, mobilizuje vlastní autosanační schopnosti klienta. Terapeut se nezaměřuje na problém ve vakuu, ale v jeho relacích k sociálnímu kontextu

Kurzy pro sociální pracovníky Mansi

1998 - 2003 Psychoterapeutický výcvik akreditovaný ČPS ČLS JEP Umění terapie 1992 - 2000 Psychologie jednooborová, FFUK Praha. Další vzdělání. 2015 Umění narativních rozhovorů, Jill Freedman, EFTC, Chicago 2015 V čem je narativní přístup jiný?, Chana Rachel Frumin, JNTI, Jerusale Výcvik Umění terapie v systemické a rodinné psychoterapii. GI system, s.r.o., Praha. Narativní práce s dětským traumatem. Velký vůz sever. SANDPLAYING - využití herního pískoviště. Absolvovala výcvik v systemické a narativní terapii, výcvik rodinných konstelací a je NLP Master.Respekt, Užitek a Krása tvoří základ jejího koučování. Přistupuje ke každému klientovi s respektem k jeho vlastnímu pojetí života a snaží se, aby společná práce byla nejen užitečná, ale také příjemná a krásná Rodinná terapie (certifikát IRT Praha), Systemická terapie (systematický 7-letý výcvik v systemickémpřístupu-certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Narativní terapie (certifikát ISZ, Praha), Koučování a moderování (Newton Solutions Focused), Akreditovaný profesionální kouč (Česká asociace koučů

Narativ.cz web pro postmoderní směry v terapii a poradenstv

Strategická rodinná terapie Haley Strukturní rodinná terapie Salvador Minuchin Milánský tým (krátká dlouhá terapie) MaraPalazzoli-Selvini GulianaPrata LuigiBoscolo GianfrancoCecchin Narativní terapie Michal White David Epson Přístup otevřeného dialogu J.Seikkula Petr Boš Jan Špitz Gjuričová Vyhnálek Kubička Macek Radostová. Absolvovala výcvik skupinové krizové intervence na školách v případě přírodní katastrofy, smrti učitele a žáka, teroristického útoku, autonehody a hromadného neštěstí v International School Psychology Association na Maltě. Práce s klientem je založena na konceptech gestalt terapie, narativní terapie, KBT a pozitivní. tříletý výcvik v supervizi v ČIS Výcvik v NLP - neurolingvistické programování krátké kurzy: tvarová terapie a logoterapie (Balcar), hypnoza (Kratochvíl), Balint (Skála, Mrázek), integrativní (Knobloch), narativní psychoterapie a superviz Po studiích na vysoké škole jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní rodinné terapii Institutu Petra Boše u Dr. Jitky Vodňaské a Mgr. Zdeňka Macka. Při své práci čerpám z narativní terapie, strukturální a strategické terapie Obrázky, zvuky či videa k tématu Psychoterapie ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 8 podkategorií z celkového počtu 8 podkategorií v této kategorii

O nás - Psychoterapeutické centrum pro děti a dospěl

Výcvik mediace, AMČR Psychoterapeutické zaměření: Systemická terapie, Ericksonská hypnóza, Narativní přístup (ISZ, Hermés) Akreditovaný externí profesionální kouč, Koučink Centru Výcvik v systemické a narativní terapi. Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii (narativní terapie, solution-focused therapy) akreditovaný pro zdravotníctví. Publikace. Pichlavé hnízdo aneb Rodina jako sociální děloha a poruchy příjmu potrav

Systemická psychoterapie oPsychologii

Dále pak dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, ericksonovské terapii a hypnóze, a v neposlední řadě mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně. Od roku 1997 mám funkční specializaci v systematické psychoterapii a od roku 1998 osvědčení k výkonu. Narativní přístupy sice rozebírají problém, ale nikoli za účelem interpretování patologie nebo objevování jeho příčin. Narativní terapeut se snaží zaslechnout v problematickém příběhu záblesky alternativ, jiskřivé momenty, kdy se klient jeví být takovým, za jakého by se rád považoval supervizorkou. Byla zakladatelkou a spolu ředitelkou moskevského centra narativní psychologie a terapie. Ve své praxi pracuje p řes 10 let s individualní klientelou i rodinami a p řes 6 let vede workshopy a kurzy s narativní tématikou. Má bohaté zkušenosti z narativních výcvik ů a kurz ů po celém sv ětě

GESTALT TERAPIE S DĚTMI A ADOLESCENTY :: Institut-pro

 1. - Vzdělávacího institutu (Gaudia Institut s.r.o.), který garantuje Psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně - Neziskové organizace PRO Gaudia z.ú., která v současné době provozuje jediný projekt Gaudia proti rakovině. Tyto organizace sdílí přístup k psychoterapii a ke vzdělávání a k práci s lidmi vůbec
 2. narativní psychoterapie. zdravotnictví psychoterapeutický výcvik. nedirektivní psychoterapie. dialekticko-behaviorální terapie. kognitivně-behaviorální terapie. biblioterapie. holotropní terapie. terapie zaměřená na emoce. focusing. EMDR (terapie) LSD terapie. adolescentní psychoterapie
 3. PdF MU - Výcvik v expresivní terapii se zaměřením na arteterapii ISZ-MC 800hodinový výcvik v systemické a narativní psychoterapii Kromě toho absolvovala množství dalších kurzů, např. satiterapie či Pesso Boyden, poradenské dovednosti či trénink v komunikaci
 4. VLADISLAVA MARKOVÁ. Vede sebezkušenostní skupiny, poskytuje individuální konzultace a rodinné poradenství se zaměřením na psychosomatiku (poradna).Ve své práci vychází z principů rodinné narativní terapie, využívá projektivně-intervenční arteterapii, aktivní imaginaci, relaxační techniky
 5. Na řešení orientovaný přístup, rodinná terapie, narativní terapie a krizová intervence proFem, o. p. s. V srpnu 2017 absolvovala akreditovaný výcvik v chatové krizové intervenci. V červnu 2018 absolvovala kurz kompletní krizové intervence. V září 2018 zahájila systemický psychoterapeutický výcvik Cestou systemických.

Komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii Umění terapie v GI (750 hodin) Mezinárodní výcvik v Narativní psychoterapii, Institute of Narative Therapy, Velká Británie (96 hodin) Narativní terapie: broušení nástrojů (Jill Freedman, Evanston Family Therapy Center, Chicago, USA Terapie hrou - Sandtray (Společnost V. Satirové, akreditace Asociace klinických psychologů) Narativní psychoterapie (Gaudia institut, mezinárodně uznávaný výcvik) Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu Umění terapie (GI, akreditovaný vzdělávací program pro oblast zdravotnictví) - teorie. 2000-2004 Výcvik v systemické psychoterapii, ISZ Praha 2012-dosud Výcvik v narativní psychoterapii V rámci celoživotního vzdělávání si zvyšujeme kvalifikaci množstvím doplňkových kurzů v psychodiagnostických a terapeutických metodách, zúčastňujeme se odborných konferencí a seminářů narativní terapie, systemická rodinná terapie apod.). Vzhledem ke skutečnosti, že ucelené psychoterapeutické vzdělávání v tomto přístupu samostatně v naší zemi dosud neexistuje (na rozdíl od většiny evroých zemí, USA a Japonska), připravovali jsme tento výcvikový program od roku 2010 v úzké spolupráci s předním Procházím výcvikem Terapie v postmoderně a díky tomu mě oslovují různé druhy práce, jako například narativní nebo zakázkový přístup, práce s reflektujícím týmem a další. Vycházím z postmoderních psychoterapeutických škol a pracuji hojně s teoriemi předních psychoterapeutických osobností, jako jsou Michael White.

Absolvovala jsem komplexní výcvik v psychoterapii, výcvik v systemické párové a rodinné terapii, výcvik v narativní terapii, dva výcviky Supervize a koučování v pomáhajících profesích a zhruba desítku dalších menších specializačních vzdělávacích programů Psychoter.výcvik - cestou system. terapií. Systemická terapie - Na řešení orientovaný přístup. Narativní terapie. workshop u ISZ. Jakko Seikkula - Dialog jako tanec. workshop2014. ISZ - 275h - absolvováno v system. terapii. Zobrazit vše (6 Výcvik v systemické rodinné terapii při Institutu rodinné terapie Praha. Výcvikový program Narativní práce s dětským traumatem. K dětským klientům přistupuji s maximální citlivostí, úzce spolupracuji s nejbližšími členy rodiny. Cílem je dosažení trvalých změn v psychickém prožívání dítěte a jeho sebepojetí Rodinná terapie (5-letý výcvik, certifikát Institutu rodinné terapie Praha 1995) Systemická terapie (systematický 7-letý výcvik v systemickém přístupu-certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha, 1997) Narativní terapie (certifikát ISZ, Praha) Koučování a moderování (Newton Solutions Focused 2007

pruvodcerodicovstvim

Tříletý výcvikový program rodinné terapie se supervizí Dr. Boš, Dubí u Teplic, ukončení 1979 IRT (Institut rodinné terapie Praha) Tříleté teoretické a praktické vzdělání v systemické a rodinné terapii včetně výcvikové supervize ukončení studia 1999 Výcvik v arteterapii. Členství v Společnostech, certitikace Výcvik v narativní terapii. Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch. Homeopatická akademie. Atestace v oboru klinická psychologie Krátkodobé výcviky, kurzy a semináře. Daseinsanalytický výklad snů. Psychodiagnostická a psychoterapeutická práce s kresbou stromu. Imaginativní přístup k nočnímu sn Psychoterapeutické vzdělání: • Terapie v postmoderně Gaudia Praha (pětiletý psychoterapeutický výcvik) - probíhá • Kid´s skills - Dalet Olomoc - výcvik zaměřený na děti a dospívající (2018 - 2019) • Zpátky na cestě - workshop práce s traumatizovanými dětmi - Gaudia Praha (2018) • Narativní práce s. 2011 - 2016 - výcvik v systemické rodinné psychoterapii při Institutu rodinné terapie Praha. 2017 - výcvikový program Narativní práce s dětským traumatem v délce jednoho roku. 2018 - certifikát rodinného a systemického terapeuta SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů Co se týká koučovacích škol, výcvik vychází jako ze svého základu ze systemického přístupu, který doplňuje o GROW model a metodiku Inner Game. Na tuto základnu pak dále přidává psychologické a terapeutické inspirace z Gestalt terapie, Rogersovského PCA, narativní formy práce, Ericksonského přístupu, NLP a dalších.

Narativní psychoterapie - danielbaumruk

 1. Systemický a narativní přístup Psychologie Základy narativní terapie a narativního koučink . Narativní systemický přístup jde do hloubky lidské komunikace. Pracuje s jazykem, s jeho zamlčenými a zhuštěnými významy, vzorci myšlení a usiluje o efektivitu a užitečnost vzájemné komunikace
 2. áře, Dramaterapie, Narativní terapie, Rodina v procesu změny Mgr. Soňa Procházkov
 3. Výcvik se skládá ze dvou hlavních narativní, ), a to bu ď v poradenství nebo terapii nebo kou čování (doloží se osv ědčením) Přehled terapeutických sm ěrů a místo terapie zam ěřené na řešení, principy p řístupu zam ěřeného n
 4. V roce 2009 jsem dokončila výcvik v rodinné terapii, terapii pevným objetím u PhDr. Jiřiny Prekopové a PhDr. Jaroslava Šturmy a od té doby se věnuji terapii, poradenství a lektorské činnosti. Nyní jsem třetím rokem ve výcviku systemické terapie u Mgr. Jana Hezouna a Mgr. Markéty Závěrkové

Jako psychoterapeutka pracuji s dětmi, dospělými, páry i rodinami. Ve své praxi využívám syst emický a narativní přístup, absolvovala jsem dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v systemické a narativní terapii (4 roky, 800 hodin).. Kromě své soukromé psychoterapeutické praxe působím i jako psychoterapeutka v poradně pro poruchy příjmu potravy a externě také jako. Celkem za 3 roky: 7 podpůrných skupin po 6 hodinách: 4 individuální supervize po 2 hodinách: domácí úkoly: Celkem: 42 hodin praxe ročně 126 hodin praxe za 3 roky 8 hodin ročně 24 supervizí za 3 roky cca 2 a více hodin za výcvik 800 hod výcviku Časový rozvrh na rok 2012 1. setkání: 8. - 10.3. 2012 2. setkání: 19.- 21.4. Absolvoval integrativní psychoterapeutický výcvik Integra a v současnosti ukončuje výcvik v Biosyntéze. kompetence jsem si osvojil prostřednictvím Dlouhodobého výcviku v Integrativní psychoterapii a díky výcviku narativní terapie Cestou příběhu, dále pak v dílčích kurzech focusingu, arteterapie, rodinné terapie a. 2. rok: vývoj systemické terapie v moderním a postmoderním kontextu, sociální konstrukce a narativní terapie, model zakázky, genderová perspektiva, terapie s párem, terapie s jednotlivcem, model Výcvik v systemické rodinné terapii (dr.Boš a dr. Špitz) Pracovala krátce na DPA Ml. Boleslav, od konce 80. let na pediatrické. Absolvovala jsem výcvik v krizové intervenci a internetovém poradenství (2 roky), dále výcvik systemické supervize a koučování (2 roky), kariérového poradenství (Stockholm university, 1 rok), výcvik v postmoderně inspirovaném přístupu, v systemické a narativní psychoterapii (4 roky) a výcvik v expresivních terapiích.

Psychoterapeutka, 25 let praxe v oboru psychoterapie, absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii a hypnóze, mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně Pracuje jako lektorka, psychotrapeutka a supervizorka systemické, narativní a kolaborativní terapie. Je specialistkou na práci s dětmi, mladistvými a rodinami s problémovým kontextem (vztahové problémy, násilí, zneužívání, psychiatrické problémy a traumata). Při rozhovorech o těchto náročných tématech využívá.

Základy narativní terapie a narativního koučinku - Alžběta Nejedlá, Vratislav Strnad - 16x23 . Narativní systemický přístup jde do hloubky lidské komunikace.. Pracuje s jazykem, s jeho zamlčenými a zhuštěnými významy, vzorci myšlení a usiluje o efektivitu a užitečnost vzájemné komunikace § certifikovaný systemický terapeut (Institut pro systematickou zkušenost v Praze, výcvik v rozsahu 800hodin), následné semináře narativní terapie § výcvik Krizová intervence (Gaudia, 100 hodin) § získání profesní kvalifikace PORADCE PRO POZŮSTALÉ 69-020-M. rekvalifikace Výchovné a kariérové poradenství

 • Proč je nutné hledat alternativní zdroje energie.
 • Sparta juniorka hokej.
 • Jak se zbavit deliria.
 • Zoner photo studio návod.
 • Adac test autosedaček 2019.
 • Levné granule pro psy.
 • Museo del prado madrid wikipedia.
 • Vrtací korunka do betonu 68.
 • Nožířská pásová bruska bazar.
 • Bazar rustykalniho nabytku olomouc.
 • Pokladka sindele iko.
 • Chromozomální vada.
 • Potraviny na rozpuštění kyseliny močové.
 • Caridina japonica prodej.
 • Prednison 20 a alkohol.
 • Windows 10 miracast lg tv.
 • Jsi nejlepší maminka protože.
 • Dvousmerne zaluzie.
 • Teplota more costa calma.
 • Bluetooth soubor nebyl odeslán.
 • Teplota vesmiru kolem zeme.
 • Podíl vody v těle.
 • Půjčovna filmů pro veřejné promítání.
 • Těhotenství změna postavy.
 • Infant dophilus plus pilulka.
 • Dekorace komponenty.
 • Theaceae.
 • Alfa beta gama delta.
 • Nancy sinatra summer wine.
 • Diary of a wimpy kid 13 wiki.
 • Herní židle k pc.
 • Domači ravioli recept.
 • The baseballs cd.
 • Youtube dido don t believe in love.
 • Tipsport kontrola tiket.
 • Saharská poušt.
 • Boty na antuku volejbal.
 • Speedio bazar.
 • Sanotint barvy.
 • Karty zdarma laska vztahy.
 • The farm letna.