Home

Pravopisně cz n nn

otřebujete lépe procvičit svůj pravopis? Přesně pro vás připravujeme ucelené diktáty, cvičení, testy a doplňující materiály, díky kterým můžete zlepšit své znalosti češtiny a jejího správného psaní. Jsme tu s vámi déle než 4 roky a měsíčně pomáháme více jak 250 000 žákům ZŠ a SŠ z celé České republiky. A nejenom těm Psaní dvou n. Dvě n se píšou u přídavných jmen odvozených příponou ‑ní, ‑ný od podstatných jmen, jejichž kořen končí na ‑n, ‑ň.Stejně tak se píšou výrazy od nich odvozené: den -⁠ denní, holeň -⁠ holenní, stehno -⁠ stehenní, temeno -⁠ temenní, cena -⁠ cenný (cennější, nejcennější, cennost), jméno -⁠ jmenný, ochrana. Psaní n, nn a dalších hlásek IV, Doplňování slov I, Zdvojené souhlásky, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Ve škole využíváme už mnoho let Pravopisne.cz, takže když přišla aplikace +Pravopisně, která je určena pro pedagogy a rodiče, tak jsme ji chtěli ihned vyzkoušet. Musím říci, že pro přípravu je to neocenitelný pomocník, díky kterému už nemusíte zdlouhavě řešit drobné pětiminutovky do hodin

Doplň -n- nebo -nn- Pravopisně; Doplň -n-/-nn- Online cvičení; Procvičování na vina, vinna, vinný, vinen - OK help; Souhláskové skupiny. Vyber vě nebo vje - OK help; Doplň vě, vje - Umíme česky; Vyber bě nebo bje - OK help; Doplň bě, bje - Umíme česky; Doplň bě/bje a vě/vje - Pravopisně; Doplň bě/bje a vě. Témata: n, nn, pravopis. Tápete při psaní n a nn? 3. Ve slově raný ve významu brzký(není odvozeno od slova ráno, naopak slovo ráno je odvozeno od slova raný) Chceme všem pomoci s domácím procvičováním češtiny v tomto těžším období. Proto jsme pro rodiče s dětmi (i učitele) ZDARMA uvolnili placenou aplikaci. Rychlost. Vytvořte unikátní pravopisné cvičení během 15 vteřin. A to s libovolnou obtížností a počtem vybraných jevů. Poté jen cvičení uložíte, vytisknete a hned může vaše dítě procvičovat (jak pravopis, tak psaní rukou)

Online testy z pravopis Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů Český jazyk. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky. Procvičování pravopisu , Doplňování slov II, Pravopisná směska, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Didaktické testy z českého jazyka online řešení Krátké diktáty i / y, Pády podstatných jmen, Nevyjádřený podmět, Nevyjádřený a všeobecný podmět, Souhláskové skupiny - předpona a kořen, Souhláskové skupiny - jedno nebo dvě n, Koncovky přídavných jmen, Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent, Psaní bě/vje, vě/vje, Psaní je/ě, Cvičení na.

Na rozhraní částí slova se řídíme podle toho, zda slyšíme v odvozeném slově souhlásku n rozu mně - řekneme si rozu mn ý - zde n slyšíme, píšeme tedy mně zřej mě - řekneme si zřejmý - zde n neslyšíme, píšeme tedy mě. U příslovcí je vhodné si říct tvar přídavného jména v prvním stupni (www.klatovy.cz, upraveno a zkráceno) 4 Napište pravopisně správně všechna slova, která jsou ve výchozím textu napsána s pravopis-nou chybou: _____ 5 Rozhodněte, zda je věta napsána pravopisně správně: A N 5.1 Dej na mě, já ti říkám vždy pravdu. ® ® 5.2 Prošel kolem mně, jako bych byl vzduch. ®

18 Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit N/NN tak, aby věta byla pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou N/NN uvedena v odpovídajícím pořadí? A) n - nn - n B) n - n - nn C) nn - n - nn D) nn - nn - n. Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, Jak vidíte v následující ukázce, chyby bývají opravdu různé. Vidíme tam 2x psaní i/y, 1x psaní mě/mě a 1x psaní n/nn. Typy chyb se opakují pořád dokola, a tak jediným doporučením zde je pamatovat na to, jaké typy chyb se můžou objevit a podle toho se i řídit při jejich hledání zda je napsáno pravopisně správně (A), či nikoli (N): 2.1 Nebyla z těch dívek, které se tak snadno vzdávají, rozhodla se tedy, chyba v psaní n/nn B) chyba v psaní přepony s/z C) chyba v psaní velkých písmen Procvičujte si více na www.skolasnadhledem.cz, zadejte kód 526 008 Cvičné testové úlohy s řešením PRAVOPIS.

Moderní cvičebnice k procvičování pravopisu Pravopisně

Mluvené diktáty. Klasické mluvené diktáty - poslechnete si větu, kterou následně zapíšete. Diktáty mají okamžitou automatickou kontrolu po každé větě Pri písaní n - nn si vždy musíme pomôcť skladbou slova samotného, rovnako je to aj v tomto prípade. Nami ponúkané prídavné meno je zložené z dvoch častí, a to z prídavného mena každý a prídavného mena denný. Slovo denný je nutné písať s dvomi nn - základom slova je podstatné meno deň (tu vidíme, že je tvar zakončený na n), ku ktorému je. 15 Na každé z vynechaných míst (*) ve výchozím textu je třeba doplnit n/nn, aby text byl pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou n/nn uvedena v odpovídajícím pořadí? A) n - nn - n B) n - n - nn C) nn - n - nn D) nn - nn - n 1 bod 16 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba Precvičte si svoje znalosti pravopisu v našich najnovších pravopisných cvičeniach. Nájdite pravopisné javy, ktoré vám robia najväčšie problémy, a vyberte si, či chcete precvičovať formou cvičení, testov, audio diktátov či iných metód. Ak nezvládate naše pravopisné cvičenia, odporúčame vám preštudovať si naše spracované pravopisné pravidlá Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Strachotice 71, 671 29 Strachotice tel: 515 235 529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com Vyrobil WeDeComWeDeCo

Postaráme se o vaše účetnictví od A do Z. Vlastní účetní a tým poradců k dispozici kdykoliv Bez zbytečného paírování Aplikace pro telefon a table Větné členy - přehled. Popis pracovního postupu. Osnova vzor. Popis a charakteristika osoby. Vzory smutečního projevu. Státní příslušnost. Cvičení na velká písmena. Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b. Charakteristika. Abstraktní podstatná jména. Vypravování

Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná Na vynechaná místa doplňte n/nn tak, aby byl text pravopisně správně: Podle předem da*ého plánu úči*ě zvyšoval svou výko*ost. n - nn - nn n - n - nn - nn/n Doporučuji pravidla pravopisu - jejich úvodní stránky, souhrnné cvičebnice zakoupené v knihkupectví, různé webové stránky s výkladem - např. www.Pravopisně.cz a na procvičování - např. www.Ewa.cz apod.. udu vám držet palce! R Ostatní Pravopisná Cvičení | Pravopisně.cz. Ostatní pravopisná cvičení Doplňování N/NN (14) 14.11. 2011 | 1 869 zhlédnutí Procvičte si doplňování N/NN do jednotlivých slovních spojení. Cvičení je poměrně krátké (14 úloh), takže jistě stihnete i další 18 Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit n/nn tak, aby text byl pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou n/nn uvedena v odpovídajícím pořadí? A) n - n - nn, (). ()..

Někdy se studenti snaží zamaskovat nečitelností případné chyby, např. hodně obloučků tam, kde si nejste jistí, zda napsat n nebo nn). Pokud bude větší část textu nečitelná, je možné, že dostanete 0 bodů za celou slohovku Diktáty a pravopisná cvičení. Více než 330 diktátů a pravopisných cvičení s okamžitým vyhodnocením a možností uložení výsledků do pdf Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon 7.) Na vynechaná místa doplňte n/nn tak, aby byl text pravopisně správně. Podle předem da___ého plánu úči__ě zvyšoval výko__ost. n-nn-nn. nn-n-n. nn-nn-n. n-n-nn. 8. Na každé vynechané místo (*****) v ustálených spojeních doplňte příslušné slovo Přídavná jména jsou druhým slovním druhem. Latinsky se nazývají adjektiva. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že je můžeme skloňovat (mění tvary v závislosti na pádech). Určuj

1. Ve které variantě je pravopisná chyba? A, Býval vždy velmi pohotový a hbitý. B, Mlynář musí umlýt kávu. C, Musím si rychle nabít mobil Předpony s, z, vz. Předložku s píšeme u slov, která se pojí:. se 7. pádem (kým, čím) s kamarády, s tetou a strýcem, s dobrou náladou, s vodou v lahvi, s tebou; se 4. pádem (koho, co) - v zastaralých knižních výrazech být s to ho překonat, nejsem s to ti odpovědět, kdo s koho - to se uvidí; Předložku z píšeme u slov, která se pojí

18 Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit n/nn tak, aby text byl pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou n/nn uvedena (www.obydleni.cz, upraveno) 1 bo končí na -n, -ň-, píšeme nn (denní, ranní, vinný). Slova, která mají na počátku d-a před něž pokládáme předponu nad-,pod-nebo od-, píšeme tedy také se skupinou dd (oddělat, oddálit). Stejně tak u slov začínajících na z-a tvořených předponami bez-nebo roz-(bezzubý, rozzlobený) píšeme zz

Test z českého jazyka a literatury šestileté studium - ukázky Část I. (text upraven pro potřeby zkoušky; podle R. Mertlíka) Všechny úkoly v části I. (tj. 1-18) vycházejí z následujících ukázek. Správná řešení v nabídkách zřetelně zakroužkujte (vždy pouze jediné) nebo je doplňte. Když Zeus zvítězil a uspořádal svět, tu teprve se nad ním vyklenula. Větu hlavní značíme ve větném rozboru VH. Hlavní věta není odpovědí, ale vybízí čtenáře k dalším otázkám. Z věty hlavní VH (věty řídící) lze snadno vytvořit otázku , kterou se ptáme na větu vedlejší - závislou - (VV)

Internetová jazyková příručka: Psaní n - nn

Psaní n, nn a dalších hlásek IV O češtině

 1. Ve slově dennodenně se skutečně n zdvojuje dvakrát! 2. Skupiny jiných hlásek vzniklé tvořením a ohýbáním slov. Pravopisně problematické skupiny souhlásek tu vznikají tak, že se k sobě souhlásky dostanou jednak při tvoření slov, jednak při ohýbání slov (tj. při skloňování a časování)
 2. Popis stránky * • Druhy vedlejších vět, otázky, příklady, tabulka • Věty vedlejší, popis, připojovací výrazi, příklady - český jazyk
 3. Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit n/nn tak, aby text byl pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou n/nn uvedena v odpovídajícím pořadí? A) n - n - nn B) n - nn - n C) nn - n - n D) nn - nn - n 27
 4. A) chyba v psaní n/nn B) chyba v psaní předpony s/z C) chyba v psaní velkých písmen D) chyba v záznamu interpunkce E) chyba v psaní i/y v kořenu slova F) chyba ve shodě přísudku s podmětem 6) Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? a) Pachatel je povinný bezodkladně uhradit vzniklou škodu v plné výši
 5. Použij je pravopisně správně (zpráva = novinka, správa = správa domu, kdo se o něj stará apod.) procvičování není nikdy dost! :-) TADY Dnes budeš naopak rozřazovat slova podle toho, jestli napíšeme n/nn. PS str. 16/5, 6 poslat; jmeno.prijmeni@zsmsstezery.cz heslo (to vaše): Chleba1234* Vyber Žluťásci, vlevo klikni.

Pravopisně.cz

Které z následujících souvětí je zapsáno pravopisně správně? Když vstoupil do sálu přeplněného cizými lidmi, začal mít obavy, jestli tady vydrží. Když se setmnělo, věděl už zcela určitě, že jejich vzpoura skončí špatně. nn - n - n - nn nn - n - nn - n Vyberte řádek, v němž jsou uvedena správně. Doplňte na vynechaná místa (**) ve výchozím textu N!NN/I/Y tak, aby byl text pravopisně správně: (Výrazy s vynechanými místo jsou ve výchozím textu zvýrazněny) 2 body. nn, i, n, y/ ranní, klikatých, straně, jmenovaly. Úloha 26

5. ročník Čj - Procvičování - wildova.cz

 1. Doplň nn, nebo pouze n. 5.1. proskle_ veranda 5.2. havra_ í vlasy 5.3. bezce_ ý obraz 5.4. ce_ ík výkonů 5.5. ra_ í ptáče 6. Rozhodni, které z následujících sdělení je nepravdivé? a) Kalhoty jsou podstatné jméno hromadné. b) Hmyz je podstatné jméno hromadné. c) Mýdlo je podstatné jméno látkové
 2. Pravopisně nesprávně je napsáno slovo: a) čisté táci b) nové skici c) kočky Míci d) písničky Jarka Nohavici e) od pana Máci. 4. Doplň -n-, nebo -nn-. hrdi__ý čin, přinesl ce__ík, tepel__á úči__ost, jele__í guláš, vra__í koně, vě__á města, nehosti__é podnebí, ra__é brambor
 3. 16. Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit n/nn tak, aby věta byla pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou n/nn uvedena v odpovídajícím pořadí? 1 bod a) n - nn - nn - nn - nn b) n - n - nn - nn - nn c) nn - n - nn - nn - nn
 4. V knize Jak se bude vaše dítě jmenovat je uvedeno mezi jmény, která patří mezi jména splňující jazykové hledisko pro zápis do matriky dle zákona o matrikách, uvedena pouze podoba tohoto jména s jedním n, tedy Lillian. Jméno s koncovými dvěma nn není v knize zmíněno

Pravopis brzké uzdraven

 1. Pravidla z roku 1903 se ve většině případů přiklonila ke zkrácení nn na n. Některé ustálené výjimky (český, plaský, hradecký, vlaština, deník) i nepříliš odůvodněné anomálie (plátěný, ale soukenný) zůstávají v jazyce dosud. Složená a sloučená slov
 2. n x nn (uprostřed slova) s x z . předpona . y x i (uprostřed slova) ty x ti (i x y na konci slova po obojetných) vzor - hrad, hradu, ty hrady-ými, -ami, -emi. najít podmět (shoda) POZOR! Děti běhaly. TIP! Čti text a rovnou si říkej, zda víš 100%, že je slovo správně, pokud pochybuješ, udělej si nad ním tečku
 3. Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury
 4. Srovnejte si povinné ručení na ePojištění.cz a ušetřete až 50 % z ceny. K čemu vám povinné ručení je a co všechno ovlivňuje jeho cenu? Přečtěte si podrobný popis, jak na nejlevnější povinné ručení

Efektivnější příprava vašich dětí - Pravopisně

www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 6: Český jazyk: Přídavná jména: Druhy - souhrn: 01b: 6: Český jazyk: Přídavná jména: Druhy - souhrn: 02b: 6: Český jazyk. toto učivo můžete opakovat a procvičovat na stránkách pravopisně.cz LITERATURA : přečíst čínskou pohádku Pohádka o kruté princezně Turandot v čítance str. 28 - 33 po přečtení si zapište do sešitu na literaturu následující zápis a vypracujte do sešitu na literaturu otázky a úkoly k četbě, vše mi zašlete mailem. Pravopisné křižovatky - Vyjmenovaná slova - Zdeněk Topil . Pravopisné křižovatky - Vyjmenovaná slova vychází v edici Zatracená čeština.Je doplňujícím pracovním sešitem k nové řadě učebnic Českého jazyka pro 1. stupeň základní školy, která začíná vycházet v letošním roce (2015) v nakladatelství Tobiáš Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána pravopisně správně (ANO), nebo ne (NE). Zakroužkujte zvolenou variantu. a) Rodiče my koupili nové lyže a blýskavé sportovní brýle. ANO NE n/nn kloka____í mládě, ce____é věci,. plame nn é : jele n í: plame n + n ý = plame nn ý. záko n + n ý = záko nn ý. přípona ný. kamenný, týdenní, ranní, každodenní. přídavná jména odvozená od zvířat mají jen jedno N: jelení, havraní, sloní, beraní, vraní. jde o příponu -í. jako >>> myš í, sob

Testy - PRAVOPIS - Čeština onlin

 1. Psát nemusíte (to byste psali dva dny), ale skutečně si to pomalu pročítejte a uvědomujte si, že tohle jste už slyšeli. A pak si zahrajte hry. Patrně vyčerpáte denní limit, proto tam jsou dvě různé stránky (pravopisně cz. a umíme česky.cz. Jděte na obě
 2. Kniha vydaná v roku 2002 by mohla být s jedním -n- , ale jestli do katalogu zapsala knihu pracovnice zvyklá na dřívější pravopis, tedy dříve se psalo ranná se dvěma. Podle den , denní, denník, každodenně, také ráno, ranní atd. Podobně měkký se dvěma -kk-. Dnes se zjednodušuje a píše se deník s jedním -n-
 3. Doplníte správně -n-, nebo -nn-? 1.kostě-ý předmět, 2. de-í program, 3. ra-ý středověk, 4. ra-é brambory, 5. ra-í ptáče, 6. rumě-ý obličej, 7. povi-á školní docházka, 8. je vi-en, 9. da-é příklady, 10. ona je vi-a.Doplňuji:Jen doplnění:ranní ptáče (od slova ráno)ruměný obličej Další informac
 4. Profil žáka v kontextu Voršilského školství Vážení rodiče, chceme dětem nabízet nejen kvalitní vzdělávání, ale předávat jim také hodnoty v duchu odkazu sv.Anděly Merici.K dosažení těchto cílů vznikl Profil žáka voršilské školy a brožura Voršislké školství v duchu sv. Anděly Merici, které doporučujeme Vaší pozornosti
 5. Porovnání cen vyjmenova slova a pribuzna, srovnání cen vyjmenova slova a pribuzna na portálu HLEDEJCENY.cz
 6. Je to tu zase. Záludné zdvojení souhlásek -nn-. Ale nezoufejte, není to tak složité, jak se na první pohled může zdát. Pravopisně správně je pouze každodenní! Abychom si s tímto přídavným jménem hravě poradili, potřebujeme ho rozložit na jednotlivé části, ze kterých vzniklo. Jak to tedy je

Pravidla českého pravopisu - Pravidla

 1. ČJ-Zásobník pravopisných úkolů pro 1. Zásobník pravopisných úkolů k 1. dílu 01 Na každém řádku škrtněte slovo obsahující chybu. 04 Doplňte do textu i, í / y, ý. motyka - rybář - kniha - poskitnout - Jizera - tichý V__kopat hluboké jámy, v__suté mosty, v__sící obraz, tis - dětská postýlka - dílna - činnost - nit - kivadlo v__robený.
 2. Interaktivní mluvící kniha Vyjmenovaná slova z edice Kouzelné čtení seznámí děti od 8 let s vyjmenovanými slovy. Dětská kniha je zaměřená na úkoly a procvičování. Nechybí ani význam jednotlivých slov, nejběžnější příbuzná slova a uvedení pravopisně výjimečných slov
 3. DOPLŇ -NN NEBO - N: Plynná angličtina, cenný dar, proutěný koš, trestný čin, skleněná miska, dřevěný schod, havraní křídla, hliněný džbánek, sezónní slevy, olověná kulička, bylinný čaj. 3. DOPLŇ JEDNO - J, NEBO -JJ, TAK, ABY SLOVA DÁVALA VÝZNAM V TEXTU. Jeho chování bylo stále nejistější, cítil se.
 4. na -n: den - denní, ráno - ranní, vina - vinný (ve tvaru mužského . rodu vinen jsou dvě n oddělena samohláskou e (vinen), ve tvaru . ženského a středního rodu se píše -nn-, tj. vinna, vinno); Pozor: V přídavném jménu raný se píše jen jedno -n-, jelikož nebyl

On-line cvičen

8 1824 Kostel P. Marie v Turnově počal se stavěti a stavěl se 30 roků. 1825 Ve Volavci u Drahoňovského shořel statek a v něm 10 kusů dobytka. 1831 Stavěla se státní silnice od Turnova do Kněžníc 6 roků, toho rou se stavěla brána a dvůr u zámku na Hrubé Skále. 1833 Stavěl se Dvůr Hruboskalský a v roce 1925 byl rozdělen malým. 4. Rozhodněte o každé z následujících možností , zda je napsána pravopisně správně ( ANO), nebo ne (NE). Zakroužkujte zvolenou variantu. a) Rodiči my koupili nové lyže a blýskavé sportovní brýle.ANO N

Záludné zdvojení souhlásek -nn-. Ale nezoufejte, není to tak složité, jak se na první pohled může zdát. Pravopisně správně je pouze každodenní! Abychom si s tímto přídavným jménem hravě poradili, potřebujeme ho rozložit na jednotlivé části, ze kterých vzniklo. Jak to tedy je Na pravopisně. cz lze procvičovat také druhy VV. Zadaná cvičení opravdu vypracujte, je to důležité pro další výuku! Pravopis - Na internetu vyhledej a vypracuj nejméně 2 cvičení na zdvojené hlásky ( hlavně -nn-), připomínám webové stránky pravopisne.cz, ocestine.cz a jiné, stačí napsat do vyhledávače Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno! jdi nahoru, na obsah kategorie (18632) Jazyky (2107) Čeština (310) Literatura (339) Angličtina (609) Němčina (128) Francouzština (51) Jiné jazyky (216) Geografie (1633 Čeština pravopisně rozlišuje jméno nelétavého nočního ptáka z řádu běžců, který je domovem na Novém Zélandě, od pojmenování malých chlupatých plodů liány Actinidia chinensis se zelenavou dužinou a drobnými černými semeny. že dvě -nn- za sebou (-nen) se zdálo nevhodným. Kalendář podle sklizně ovoce Od.

Procvičování pravopisu O češtině

Testi.cz > Jazyky > Čeština > Skloňování podstatných jmen. test Skloňování podstatných jmen (Čeština). Autor: Robin Balon (anonym) vloženo 16.11.2005 Pravidelné tvoření. Množné číslo pravidelných podstatných jmen se tvoří prostým přidáním -s ke tvaru jednotného čísla Jde o starou slovní hříčku. Větu můžeme vyslovit, protože na rozdíl od našich předků ve výslovnosti i a y nerozlišujeme, ale pravopisně ji obvyklým způsobem (tj. napsáním jednoho písmena) řešit nelze. Jedná se o dvě různé lexikální jednotky se zcela odlišným významem, které nelze shrnout pod jeden pojem Procvičování čtení. Potřebujete procvičit pravopis u koncovek přídavných jmen? Tak vyzkoušejte moderní a rychlou formu procvičování na Pravopisně.cz Procvičování počítání pro prvňáčky.By Šité učení · Updated about 3 months ago. V tomto albu budou postupně přiskakovat zadání listy už s připraveným zadáním Ve většině případů se žáci rozhodovali mezi dvěma možnostmi (mezi i-y, n-nn, s-z, mezi malými písmeny atd.). Z toho vyplývá, že žáci mohou mít v případě neznalosti poloviční naději na úspěšné rozhodnutí. V diktátu je nutno brát v úvahu omezené množství času na promyšlení jevu Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví. Nejčastěji se zkratky používají pro zápis často užívaných slov či ustálených spojení (r. 1945, p. Novák, nám., apod.) nebo pro zkrácení zápisu víceslovných názvů institucí (jako jsou státy, úřady, spolky a podniky), dokumentů (deklarací, smluv, zákonů), odborných termínů (DNA, MHD) apod

on-line testy z českého jazyka skolaposkole

Český jazyk a literatura pro 8. třídu (za výuku ve dnech 11.- 22.května 2020) A: Literatura a sloh Milí osmáci, dnes mám pro vás krásný test, k němuž si můžete pustit i něco pěkného, aby se vá Naše řeč, 35 (1951—52), str. 175 n. Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 5-6 , s. 170-175 Předchozí Vladimír Ženatý: Jazykový koutek slovenského a polského rozhlas J 6. A 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 Ahoj šesťáci! Tak jak se máte? Jak vás baví učit se doma? Mě osobně to baví více ve škole, takže se už opravdu těším, až se zase společně setkáme Koprodukce, či komprodukce? Miloš Dokulil [Drobnosti]-V poslední době se v denním tisku i v rozhlase často setkáváme se slovem koprodukce, jímž se označuje společná, sdružená produkce, zvláště filmová.Protože je to slovo nové, v slovnících dosud nezaznamenané, obrací na sebe pozornost široké veřejnosti, a to často přísně kritickou Vydal: Státní nakladatelství politické literatury,n.p. v Praze Počet stran: 616 Stav: Nakladatelská vazba,224x153, odrbané rohy, listy zažloutlé, některé pasáže podtržené obyč tužkou, jinak dobr

Pravopis mě -mně - diktatorek

Jak jste dopadli u maturitního didaktického testu z češtiny na jaře 2017? Tisíce maturantů dnes čelily této výzvě a nyní doufají v co nejlepší hodnocení. Přinášíme Vám výsledky didaktického testu z českého jazyka a literatury psaného v jarním termínu 2017. Celý příspěvek NN 003 : hrací karty mariášové Nikola Novakova 140 Kč (poslední kus) AB 053 : Hravě bez lepku - Průvodce bezlepkovou stravou ( 75 str. B5) 169 Kč (poslední kus) kniha receptů začínající kapitolou nejdůležitější: co nakoupit aneb suroviny pro bezlepkovou stravu - od toho se pak další již nenuceně odvíjí. Český jazyk a literatura pro 8. třídu (za výuku ve dnech 11.6., 18.6. a 25.6.) Milí osmáci, v červnu se již s některými z vás potkám ve škole, proto se společně podíváme na rozbor

www.skolasnadhledem.cz) nn záznamový arch k jednomu testu, další archy 3 Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je napsáno pravopisně správně (A), či nikoli (N): gymnasium/gymA N A) Nebála se putovat temnými lesy se dvěmi cizími hochy. nn pp n p np. Cvičení 4 a) 135. 25. Napište pravopisně správně tři slova, která jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisno­u chybou. _____ _____ 26. Zvolte správnou variantu: Často si na tebe vzpomě/něl. Díval jsem se na dědečkovi/y holubi/y. O vítězi/y se rozhodne mezi třemi/y družstvi/y. Nechoďte s námi/y. Pro ni/í to dělám nerad. Ví/ýřivý. A v jeho hloub i se ukrývá nejro zs áhlejší jesky nn í komplex v Čechách, K oněpruské j eskyně. Když byl y v roce 1950 ob je veny, našl y se tu četné zkame n ělé kosti pravěkých zvířat. K těm největším patřil i tygři šavlozub í i jesky nn í medvědi, ale mezi nejvzácnější ob je vy patřil y koster n í.

Komentáře . Transkript . ŠVP - učební osnovy předmět ÚVOD. S výkonem celé řady technických a dalších odborných profesí je neodmyslitelně spojena tvorba a psaní dokumentů nejrůznějšího charakteru a obsahu. Vedle věc Formula 1 Auto Collection USCITA N° 169 - Centauria Formula 1 Auto Collection USCITA N° 170 - Centauria Diktáty na psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě (více než 30 cvičení) - Pravopisně.cz Diktáty online - 6. třída - Umíme česky. ČEŠTINA. Psaní velkých písmen | skolaposkole.cz Kde se píše n a kde nn. ZK CERMAT.

 • Fadi fawaz.
 • Praktická sestra 21b.
 • Nejvyšší hora kosova.
 • Jak přežít infarkt.
 • Best multiplayer games xbox one.
 • Nejlepší české komedie 2017.
 • Krizovkařský slovník on line.
 • Krvácení z nosu v horku.
 • Nakopnuté lýtko.
 • Tetovani na pater.
 • Kosik nebo rohlik.
 • Pestovani v truhlíku.
 • Feederové montáže na stojatou vodu.
 • Test verbální paměti.
 • Bolest hlavy i na dotek.
 • Psychoterapeutické karty.
 • Rodné číslo anglicky.
 • Dopravníkové válečky bazar.
 • Testo na ryby ze strouhanky.
 • Jak napsat inzerát na auto.
 • Jak se oblékat jako hipster.
 • Termin svatby.
 • Jmenovky šablona word.
 • Zajímavosti z historie.
 • Tis červený otrava.
 • Adam beach.
 • Nehoda d4.
 • Hirsuties papillaris odstranění.
 • Co umí dítě ve 23 měsících.
 • Flauš fleece.
 • Imagemagick install.
 • Guinea bissau.
 • Počasí jeseníky karlov.
 • Peugeot partner tepee 2015.
 • Mini morris.
 • Červené uši u psa.
 • Exilová nakladatelství.
 • Reebok sportisimo.
 • Rivotril koupit.
 • Toy foxterier prodej.
 • Go pro 4 silver edition.