Home

Mikrobiologie parazitologie

Parazitologie je věda, která se zabývá parazity, jejich hostiteli a vztahy mezi nimi. Při svém bádání využívá poznatků zejména cytologie, imunologie, biochemie, farmakologie, molekulární biologie, genetiky a ekologie, její vlastní poznatky jsou pak často využívány v lékařství, veterinárním lékařství, ekologii a evoluční biologii Kontakt Telefon: 318 641 562 (572, 683) Email: mikrobio@onp.cz Umístění: AREÁL I., pavilon I, 1.patro (Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I., PSČ 261 0. Fig. 1.Transverse section of an adult female in human skin. When the parasite locate in the skin, the inflammatory reaction results in the formation of nodules and the microfilariae can be detected in the surrounding tissue using histological techniques Pracoviště parazitologie a mykologie v sobě slučuje problematiku dvou oborů: humánní parazitologie zabývající se infekcemi člověka způsobenými organizmy živočišného původu ( prvoky, červy a členovci) a lékařské mykologie, která se věnuje diagnostice onemocnění vyvolaných mikroskopickými houbami. Na pracovišti se diagnostikují parazitární onemocnění.

Parazitologie - Wikipedi

 1. Laboratoř parazitologie se zabývá laboratorní diagnostikou všech běžných i importovaných parazitárních onemocnění a některých dalších bakteriálních nákaz. Používá k tomu celou škálu mikroskopických a sérologických metod
 2. Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařské fakulty UK ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí provádí odběry a testování studentů a zaměstnaců UK na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Volná kapacita je využitelná i pro ostatní samoplátce. Pro více informací klikněte zde
 3. Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Rychlé a přesné vyšetření vzorků pro nemocnici i klienty z celého Libereckého kraje; Specializované laboratoře bakteriologie, virologie, mykologie a parazitologie; Imunologie a laboratoř bakteriálních vakcí
 4. Oddělení klinické mikrobiologie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 8. Aktuality I Pro pacienty I Kliniky a oddělení I O nemocnici I Akreditace I Kariéra I Kontakty I Mapa Web

MEFANET portál Mikrobiologie • Mikroskopický atlas • Microbiology and Immunology On-line • Mikrobiologie 3. lf, repetitorium bakteriologie - parazitologie Doporučená literatura JULÁK, Jaroslav Parazitologie; Parazitologie mikrobiologie aj. V rámci studia je důraz kladen především na samostatnou vědeckou práci a na rozvoj schopností kriticky hodnotit, formulovat, prezentovat a publikovat dosažené výsledky. DSP umožní doktorandům věnovat dostatek času nejenom studiu, ale i náročné experimentální práci, a. Ing.Hana Bláhová - informační web o mikrobiálních příčinách nemocí, parazitární detoxikace, příběhy vyléčených klientů, kurzy pro zájemc Katedra parazitologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova. Sekretariát katedry: RNDr. Helena Kulíková Lenka Krejčiříková parazit@natur.cuni.cz (+420) 221 951 820 Viničná 7, 128 44 Praha 2 Vedoucí katedry: Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. ivan.hrdy@natur.cuni.cz (+420) 325 873 912. Informace pro média

Klinická mikrobiologie a parazitologie - Nemocnice Příbra

 1. Laboratoře klinické mikrobiologie. Laboratoře se zabývají komplexní mikrobiologickou diagnostikou ve všech odbornostech klinické mikrobiologie: klinická bakteriologie, mykologie, virologie, parazitologie
 2. Mikrobiologie (z řeckého micron = malý, biologia = studium života) je věda studující mikroorganismy jako jsou jednobuněčná eukaryota a prokaryota, mikroskopické houby, viry a subvirové patogeny (priony a viroidy).. Existuje řada mikrobiologických podoborů, které se věnují jednotlivým aspektům velmi široké problematiky. Základními obory jsou bakteriologie, která studuje.
 3. ZAMĚŘENÍ. Vyšetření citlivosti bakteriálních kmenů,kvasinek a plísní kvalitativně (difúzní diskovou metodou) a kvantitativně (stanovení MIC diluční mikrometodou a semikvantitativní metodou - E-test), zjišťování produkce beta laktamáz včetně širokospektrých (ESBL), screening rezistence k oxacilinu a glykopeptidům u stafylokoků a enterokoků (MRSA a VRE.
 4. Klinická mikrobiologie - laboratoř mykobakteriologie. Laboratoř mykobakteriologie (TBC) Klinická mikrobiologie - laboratoř mykologie. Laboratoř mykologie; Klinická mikrobiologie - laboratoř parazitologie. Žádanka na prazitologické vyšetření a na MOP ; Klinická mikrobiologie - laboratoř sterilit
 5. Laboratoř lékařské mikrobiologie provádí laboratorní diagnostiku infekčních onemocnění bakteriologickou, parazitologickou, mykologickou a virologickou s využitím přímých metod - mikroskopie, kultivace, přímého průkazu antigenu a metod nepřímých - sérologie. Pracoviste parazitologie a mykologie

Parasitology - Ústav Lékařské Mikrobiologie 3

Základy veterinární mikrobiologie, parazitologie, epizootologie. Autoři: Stejskalová a kol. Nakladatelství: Státní zemědělské nakladatelství. Rok vydání: 1975. Popis: Učebnice z veterinárního předmětu mikrobiologie a epizootologie pro SZTŠ veterinárního směru Parazitologie. Laboratoř parazitologie se zabývá laboratorní diagnostikou všech běžných i importovaných parazitárních onemocnění a některých dalších bakteriálních nákaz. Používá k tomu celou škálu mikroskopických a sérologických metod Publikace představuje moderně pojatou učebnici vzájemně souvisejících oborů, a to mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygieny. V části věnované mikrobiologii je text zaměřen na základy obecné bakteriologie, virologie, mykologie a parazitologie včetně kultivačních a diagnostických metod Zavedením nových testů a metod do rutinního používání došlo k rozvoji bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie a imunologie. Využíváním laboratoře PCR patogenů lze nyní více objasňovat etiologii řady infekčních onemocnění u Vašich pacientů. World Health Organisation Mikrobiologie Bakteriologie + virologie, přímý průkaz DNA / RNA (PCR) Parazitologie Příprava autovakcín Toxikologie. Další informace k odběrům a vyšetřením - viz Laboratorní příručka Centrálních laboratoří NN

Ústav laboratorní diagnostiky se zabývá pregraduální i specializační výukou klinické biochemie, laboratorní hematologie, imunologie, mikrobiologie, výzkumem a vyšetřováním klinických vzorků pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady: Magisterské studium - kurz Mikrobiologie, Imunologie, Obecná infektologie. Vyhlášk

Mikrobiologie je navíc velmi různorodou vědní oblastí, zatímco parazitologie je obor mikrobiologie. Mikrobiologie a parazitologie jsou dvě biologické obory. Jsou zodpovědné za studium mikroskopických organismů. Obecně je 20% známých mikroorganismů parazitických. Oblasti pokrytí. 1. Co je mikrobiologie - Definice, Vlastnosti. charakteristiky bezvýhradně platné pro všechna prokaryota, které je odlišují od eukaryot: organizace buněčného jádra: jediná do kruhu uzavřená molekula DNA neoddělená od cytoplasmy membránou; buňka haploidní, ne mitóza, ne meióza, jen nepohlavní množení; nepřítomnost buněčných organel: jediná membrána = cytoplazmatická na povrchu cytoplasmy, chybí membránové. 23.10.2020dr. Kolářov uČebnice pro stŘednÍ zemĚdĚlskÉ technickÉ Školy,obor veterinÁŘstvÍ. stav:vazba mÍrnĚ odŘenÁ,ohmatanÁ,strÁnky ohmatan Laboratoř virologie tel. 377 402 709 Laboratoř sérologie a parazitologie tel. 377 402 062, 063

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Laboratoř poskytuje lékařům nemocnice i mimo nemocnici široké spektrum vyšetření v oblasti bakteriologie, serologie, virologie, parazitologie a imunologie Popis oddělení. Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM) se zabývá především klinicko-mikrobiologickou diagnostikou infekčních nemocí v oblasti bakteriologie, sérologie, virologie, parazitologie a mykologie. Součástí oddělení je specializované pracoviště Antibiotického střediska, které konzultuje antibiotickou terapii a sleduje antibiotickou rezistenci u vybraných. V oboru parazitologie, kromě diagnostiky u nás se běžně vyskytujících parazitóz, se na pracovišti detekují stále častější importovaná tropická onemocnění jako je malárie, leishmaniózy, larva migrans, myiáze atd. V tomto spolupracujeme s Centrem cestovní a tropické medicíny na Infekční klinice FN Poskytujeme kompletní služby v oblasti laboratorní diagnostiky. Provádíme široké spektrum rutinních i vysoce specializovaných laboratorních vyšetření z oboru klinické biochemie, hematologie, alergologie a klinické imunologie, lékařské mikrobiologie (parazitologie, virologie, bakteriologie) a metody PCR

Pracoviště parazitologie a mykologie Nemocnice České

Mykologie a parazitologie. 49 583 2749. Virologie: 49 583 2583 Kontrolní laboratoř sterilit a mikrobiologických kontrol: 49 583 4876 ATB středisko konzultační telefon: 722 592 798. Sdělování výsledků: 702 225 016, 702 224 96 Mikrobiologie (EN) Parazitologie; a dalších 5 programů 8 programů Zobrazit detail . TIP. 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova | Praha 5-Motol; Mikrobiologie; Mikrobiologie (EN) 2 programy Zobrazit detail . Kam na vysokou školu?. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > M > Mikrobiologie Parazitologie (prezentace) - pdf - aktualizováno 3.6.2010 . Všeobecná sestra - prezenční. B01754 Mikrobiologie a imunologie, LS - více informací získáte v SIS - odkaz zde . PREZENTACE - pro přístup je třeba být přihlášen v SIS k ověření autorizace. K otevření doporučujeme Adobe Acrobat Reader verzi 10 a novější

Akreditované pracoviště I. typu pro Mikrobiologii. Oddělené provádí široké spektrum vyšetření v oblasti klinické mikrobiologie, která pokrývá klinickou bakteriologii, virologii, mykologii, parazitologii, mykobakteriologii a infekční imunologii, dále vyšetření v oblasti prevence nádorových onemocnění děložního hrdla u žen a v oblasti lékařské genetiky Lékařská mikrobiologie je samostatným odborným úsekem Centrálních laboratoří Slezské nemocnice Opava. Je umístěna v pavilonu O a pavilonu Y (parazitologie). V laboratořích lékařské mikrobiologie jsou prováděna vyšetření bakteriologická, parazitologická, mykologická, diagnostika mykobakterií, infekční sérologie a.

Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie

V segmentu diagnostické péče zajišťuje ÚKM komplexní služby v oboru lékařské mikrobiologie (bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie) a jeho součástí je samostatné antibiotické středisko a Národní referenční laboratoř pro cytomegaloviry. Ve spolupráci s ÚKBD je zajišťována molekulárně- biologická. Klinická mikrobiologie . Primářka Mgr. Hana Křemečková e-mail: kremeckova.hana@nemkyj.cz tel.518 601 550. Ústavní hygienik MVDr. Vladimíra Frýbortová e-mail: frybortova.vladimira@ nemkyj.cz tel. 518 601 551 Vedoucí laborantka Blanka Jankůjov

Ústav imunologie a mikrobiologie

Mikrobiologický ústav LF a UNB nadviazal spoluprácu s COMBACTE. Mikrobiologický ústav LF a UNB sa stal súčasťou siete LAB-Net COMBACTE (Combatting Bacterial Resistance in Europe- Boj proti antibakteriálnej rezistencii v Európe), projektu vrámci iniciatívy Innovative Medicines Initiative (IMI) podporovaom programom New Drugs for Bad Bugs (ND4BB) Kontakty pracoviště Mikrobiologie - katedra. IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Tel.: 224 968 589 E-mail: mikrobiologie@ipvz.c Podobné jednotky. Základy veterinární mikrobiologie, parazitologie, epizootologie : učební text pro SZTŠ oboru veterinárního / Hlavní autor: Stejskalová, Dobromila Vydáno: (1975) Mikrobiologie a veterinářství : učebnice pro SZTŠ oboru drůbežnictví / Hlavní autor: Janáč, Andrej Vydáno: (1977 Parazitologie a mykologie- Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem +420 286 591 542 / 224 815 940. Autovakcíny + Mykobakteriologie - Nemocnice Na Bulovce +420 266 082 525. Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ +420 267 081 111: STD Laboratoře - Ústav klinické biochemie VFN +420 224 968 26

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena

IFCOR - Klinické laboratoře, s.r.o. od 18.12.2017, Lékařský dům, 2. patro - Havlíčkova 5623/34a, Jihlava. Vážení, dovolujeme si Vám oznámit, že od pondělí 18. prosince 2017 nás najdete na nové adrese, a to v areálu Jihlavských teras, konkrétně v Lékařském domě ve 2. patře - Havlíčkova 5623/34a, Jihlava |a Mikrobiologie a parazitologie : |b učebnice pro střední zemědělské technické školy studijního oboru 43-30-6 veterinářství / |c Dobromila Kroutilíková, Juliana Sokolová 250 |a 1. vyd. 260 |a Praha : |b Státní zemědělské nakladatelství, |c 1985 300 |a 226 s. 490: IFCOR - Klinické laboratoře, s.r.o. Laboratoř - příjem vzorků. Volejte zdarma na zelenou linku 800 190 193, nebo tel. 548 422 733 E-mail: laborator.brno@ifcor.cz Adresa: Viniční 235 (budova polikliniky), 615 00 Brn

Publikace je 2., aktualizovaným vydáním moderně pojaté učebnice vzájemně souvisejících medicínských oborů, jejíž 1. vydání v roce 2015 bylo přijato velmi kladně. V části věnované mikrobiologii je text zaměřen na základy obecné bakteriologie, virologie, mykologie a parazitologie včetně kultivačních a diagnostických metod Byl vytvořen základ multimediálního atlasu pro výuku dermatovenerologie a příbuzných oborů (infekční lékařství, mikrobiologie a parazitologie) studentů 1. LF UK magisterského programu všeobecné lékařství, stomatologie, bakalářského studijního programu ošetřovatelství Bohužel se nám nepodařilo najít produkt lekarska mikrobiologie bakteriologie virologie parazitologie marek bednar.Máme pro Vás však několik tipů: Zkuste se podívat, zda nemáte v hledaném slově překlepy; Pokud zadáváte celý název a nejste si jisti, zkuste například místo Olympus E-410 Double Zoom zadat pouze E-41 Laboratoř klinické mikrobiologie. Laboratoř klinické mikrobiologie je rozdělena na pracoviště mikrobiologické, mykologické a parazitologické. Součástí laboratoře je i oddělení molekulárně biologických metod a antibiotické středisko Sídlo MIKRO alej Svobody 80, Plzeň - Lochotín, 304 60 Edvarda Beneše 13, Plzeň - Bory, 305 99 Pracoviště: Vedení MIKRO Oddělení bakteriologie a mykologie Laboratoř pro dg. mykobakterií Oddělení virologie, sérologie a parazitologie Provozní doba St

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie - Krajská

Video: Oddělení klinické mikrobiologie

Portál:Mikrobiologie - WikiSkript

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena. Medicína; Naučná literatura; mykologie a parazitologie včetně kultivačních a diagnostických metod. V části zabývající se imunologií je uveden stručný přehled principů protilátkové a buněčné imunity, imunologických laboratorních metod, poruch imunity a možností. Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Otázky ke zkoušce z lékařské mikrobiologie (1. LF UK, VL)! Stáhnout PDF • Stáhnout ODT • Otevřít v nástroji pro vytváření knih • Objednat knihu u nakladatelství PediaPress. Nápověda:Knihy • Poslední změny Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny

Parazitologie - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlov

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubická nemocnice. Kyjevská 44 Pardubice 532 03. Tel.: +420 466 011 111 E-mail: posta.pardubice@nempk.cz Sledujte nás i n Základní údaje; Originální název: Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie: Autoři: BEDNÁŘ, Marek. Vydání: 1. vyd Doporučená témata mezi výsledky: . parazitologie mikrobiologie (42) parasitology (19) . bakteriologie (13) lékařská mikrobiologie (13) microbiology (11 Title: Žádanka o mikrobiologické vyšetření: bakteriologie a parazitologie Author: LUSIJA 2 Keywords: Oblastní nemocnice Trutnov Created Dat B.cereus - mikroskopie. Wirzovo-Conclainovo barvení na spory, zvětšeno 1000x, oválné, centrálně uložené spor

Parazitologie Hana Bláhov

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Časopis publikuje původní práce, souborné referáty s epidemiologicko-mikrobiologickou tematikou, podává informace z praxe. Potřebný prostor je věnován diagnostickým metodám z lékařské mikrobiologie, parazitologie, imunologie i obecnějším aspektům a diskusím týkajícím se. Lékařská mikrobiologie - Bakteriologie, virologie, parazitologie - Bednář Marek - Kniha je obsáhlou a přitom přehlednou učebnicí lékařské mikrobiologie, rozčleněnou na tři části: bakteriologii, virologii a parazitologii. Aby mohla zahrnout celou pro Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a provozní hodiny Oddělení mikrobiologie a parazitologie - Oblastní nemocnice Příbram, Příbram I. Telefon: 318 641. Interaktivní a dále se vyvíjející parazitologický atlas volně přístupný na síti Internet. Jeho cca 400 fotografii (doplněných podrobným učebním textem) není určeno pouze pro zdravotnické školy a lékařské fakulty, při přípravě k atestaci z lékařské mikrobiologie nebo kolegům se zájmem o obor, ale rádi bychom zaujali opravdu kohokoliv

Zdrojem lidské tasemnice jsou patagonští pstruzi

Katedra parazitologie — Přírodovědecká fakulta U

Lékařská mikrobiologie - Bakteriologie, virologie, parazitologie kniha od: Jiří Schindler , Marek Bednář , Věra Fraňková , Andrej Souček & Jiří Vávra 88 Mikrobiologie; Bioptická a cytologická vyšetření; Průtoková cytometrie a imunologie; Postanalytická faze - vydávání výsledků a komunikace s laboratoří. Hlášení výsledků v kritických intervalech; Informace o formách vydávání výsledků; Typy nálezů a laboratorních zpráv ; Vydávání výsledků přímo pacientů Podobné jednotky. Bacterial and mycotic infections of man / Vydáno: (1965) External infections of the eye : bacterial viral, and mycotic / Autor: Fedukowicz, Helena Biantovskaya, 1900-, a další Vydáno: (1978) Lékařská mikrobiologie

Laboratoře klinické mikrobiologie - AGELLA

Sekce lékařské parazitologie SEM pokrývá oblast lidských parazitóz a je vedena voleným předsedou. Každoročně pořádá konferenci ve spolupráci s Českou parazitologickou společností. Hlavním předmětem zájmu společnosti je epidemiologie a mikrobiologie. Členové nově zvoleného výboru SEM aktualizovali v roce 2018. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a ordinační hodiny Oddělení klinické mikrobiologie - Nemocnice Písek, Písek, Budějovické Předměstí. Telefon: 382 772. Nepodkročitelné meze odborností 802 - Lékařská mikrobiologie (od 1.1.2017 804 - Lékařská parazitologie, 805 - Lékařská virologie a 822 - Laboratoř lékařské mykologie sloučeny pod 802) 1) Definice laboratoře Odbornost Definice laboratoře 802 - Lékařská mikrobiologie Viz koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Mikrobiologie - Wikipedi

802 - lékařská mikrobiologie. 804 - lékařská parazitologie. 813 - laboratoř alergologická a imunologická. 822 - laboratoř mykologická . INFORMACE. Všechny potřebné informace týkající se správného odběru biologického materiálu a nabídky laboratorních služeb jsou součástí Laboratorní příručky OSL - viz. níže Parazitologie - aktuálně o malárii Infekční oddělení KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha; 3Klinika infekčních, tropických a parazitárních infekcí, Nemocnice Na Bulovce, Praha. Přestávka s občerstvením . Léčba nekomplikované malárie (20 min. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena mykologie a parazitologie včetně kultivačních a diagnostických metod. V části zabývající se imunologií je uveden stručný přehled principů protilátkové a buněčné imunity, imunologických laboratorních metod, poruch imunity a možností léčebného ovlivnění imunitního. Mikrobiologie - souhrn věd zabývajících se studiem mikroorganismů (viditelné pouze mikroskopicky) - bakterie, sinice, houby, viry - jde o velmi různorodou skupinu → předmět studia specializovaných věd • bakteriologie • virologie • mykologie • parazitologie

V Německu našli v lese velká africká klíšťata, přenášejíPPT - Lékařská mikrobiologie pro ZDRL PowerPointDaria Lori, naše kolegyně z Modeny (Itálie)

- atestace v oboru lékařská mikrobiologie II. st Mgr. Veselský Pavel - manažer kvality - absolvent UJEP v Ústí nad Labem. Vávrová Jarmila - SZP, - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotní laborant - atestace v oboru mikrobiologie. Zamrazilová Drahomíra - SZP mikrobiologie - parazitologie, NNB, Praha Kongenitální toxoplasmóza RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.1, MUDr. Martin Matas2, MUDr. Alena Koubová3, Mgr. Petra Soušková1, 1Ústav mikrobiologie LF a FN v Plzni, 2Neonatologické oddělení FN v Plzni, 3 Infekční klinika FN v Plzni Přestávka Případy strongyloidózy v České. Mikrobiologie Přidané látky, aditiva Naše laboratoře Oddělení bakteriologie Oddělení hygieny potravin a krmiv Oddělení chemie Oddělení patologie a parazitologie Oddělení virologie a sérologi

 • Svastika indie.
 • Venkovský styl postele.
 • Orgány kraje.
 • Spí jako když ho do vody hodí.
 • Sweet home alabama song.
 • Příčiny násilí.
 • Conor mcgregor citáty cz.
 • Burza gramofonových desek.
 • Těžké popáleniny od slunce.
 • Let do new yorku cas.
 • Grace kelly lyrics.
 • Gta 6 abcgames.
 • Adresní štítek.
 • Akrylové barvy recenze.
 • Ardon prodejny.
 • Výroba tětivy kuše.
 • Daňový portál eet.
 • Fotbalový míč velikost 4.
 • Časopis elektrokola.
 • Linux imagemagick.
 • Trhani zubu se zanetem.
 • Známka na pohlednici cena.
 • Romantické komedie filmy.
 • Klučičí jména seznam.
 • Kdy otevřít keramickou pec.
 • Fotoexpedice toskánsko.
 • Odhackovani tantra.
 • Sme zeny.
 • 500 kts to kmh.
 • Bytový textil brno.
 • Suzies menu.
 • Obrazy z fotek sleva.
 • Prodej vinného sklepa mikulov.
 • Tyfloservis volná místa.
 • Procvičování francouzských sloves.
 • Alza e knihy.
 • Biče prodej.
 • Pekanové ořechy chut.
 • Campylobacter sport.
 • Autodesk autocad architecture 2020.
 • Figurky andělů.