Home

Biosféra tundra

Tundra - Wikipedi

 1. Tundra je biom subpolární a polární oblasti, který lze nalézt mezi tajgou a trvale zaledněnými polárními končinami. Tundra se rozkládá v nejsevernějších oblastech Evropy, Asie a Ameriky, v Grónsku a na přilehlých ostrovech (arktická tundra); na jižní polokouli v nejsevernějších oblastech Antarktidy a na přilehlých ostrovech (antarktická tundra)
 2. Ačkoli flora tundry tvoří pouze keřové patro, je velice rozmanitá a pestrá.Nikde na světě nenalezeme tolik různých druhů lišejníků a taktéž co se zakrslých jehličnanů týče, nemá tundra konkurenta.. Tundru obývá rozmanité množství živočichů, kromě obvyklých a všude žijících opic, slonů, psů, koček a krys zde nalezenme i živočichy unikátní - soby, losy.
 3. Biosféra. 8.1. Subpolární oblasti. lemují polární oblasti v pruzích od 500 až 1500 km slovo tundra pochází z laponštiny a znamená bezlesou krajinu biom subpolárních a polárních oblastí,mezi tajgou a zaledněnými polárními končinami Typy: arktická, antarktická, alpínská (ve vysokých nadmořských výškách).
 4. Biosféra (šířková pásmovitost a výšková stupňovitost, les - význam a problémy, ohrožené druhy) = živý obal země - Biosféra. stálá mlha), do 4000m - paramo (kvetoucí kaktusy, tráva), do 5000m - vysokohorská tundra (mechy, lišejníky), nad 5000m - sníh a led . LES
 5. Biosféra je veškerý prostor na Zemi, kde se vyskytují organismy (soubor všech suchozemských i vodních ekosystémů). . b) Tundra - půda rozmrzá na čtyři měsíce v roce vegetace - hlavně mechy a lišejníky živočichové - velké množství hmyzu, přilétá sem množství vodních ptáků (kachny, husy), z větších.

Biosféra. Tropické oblasti Zabírají asi 40% plochy zemského povrchu, nahází se mezi obratníky. Průměrná teplota nejstudenějšího měsíce neklesá pod 18 oC, je zde nepřetržité vegetační období- ovlivněno množstvím srážek. Od obrazníkových oblastí vanou pasáty Bio e-shop a obchod s více jak 3000 položkami skladem. Nabízíme biopotraviny, doplňky stravy a zdravé výživy, ekodrogerie. Široký výběr čajů, minerálů, doplňk Biosféra. Rostlinný obal země 66°, lesotundra, tundra Arktický - pod 0°C, 100 - 200mm srážek, polární mrazové pustiny, trvale zaledněné krajiny. Výšková stupňovitost. Nížiny - do 200m n.m., listnaté lesy (lužní lesy) Pahorkatiny - 200 - 500m n.m., duby, hab Biosféra. 2.1. Ekosystém - Obsah - část biosféry, mezi jejímiž složkami existují určité vztahy - je tvořen biocenózou (společenstvem) a jejím biotopem - pralesy, útesy, tundra, rašeliniště. Biosféra, domácí výuka pro žáky ZŠ Máj I (6. tř.

Co je biosféra? Biosféra, ekosféra, superekosystém je živá část krajinné sféry, tj. část zemské kůry, hydrosféry a atmosféry, ve které se vyskytují živé organismy. Horní hranici biosféry tvoří troposféra (asi 11 km nad povrchem Země), dolní hranici nejhlubší oblasti oceánu (asi 11 km) Biosféra - pásy. tropický pás vlhký (tlaková níže) o 10°z.š. o 2000 - 3000 mm/rok --> mohutné řeky (Amazonka) o vegetace: tropický deštný les (patra lesa: bylinné, keřové, stromové) o využití: Tundra polárních oblastí. Téma: Biosféra - tundra, polární oblasti Druh učebního materiálu: Pracovní list Anotace: Pracovní list slouží k opakování a procvi čování témat tundra a polární oblasti pomocí otázek a práce s textem. Tundra 1. Krajina v polárním pásu, kde les řídne, přechází v porosty keřů se nazýv · oživená část zemské kůry (oživená část atmosféry, pedosféry a hydrosféry) Dělení: zoogeografie = fauna fytogeografie = flora Fauna a flora má vliv na: vzhled krajiny, vodu, půdu, zvětrávání koř. systémů, hnojení Biocenóza = společenstvo rostlin a živočichů na určitém místě Geobiocenóza = společenstvo rostlin a živočichů spojené se svým neživým. Biosféra . Biosféra je živý obal Zem Ekosystém je tedy například step ,tundra, savana, korálový ostrov, savana V každém ekosystémů dochází k neustálému oběhu anorganických a organických látek a k převodům a přeměnám energie

Tundra. Subpolární oblasti s nízkými srážkami nedovolují rozvoji vegetace. Po celý rok teplota nižší než 10°C. Lesotundra - přechodné místo mezi tajgou a tundrou. Keřová tundra. Mechová tundra. Lišejníková tundra. Stromy přecházejí v keře. Rostliny: zakrslé břízy, vrby, mechy, lišejník Biosféra. Co je biosféra? Stejnou barvou označ pojmy, které k sobě patří: tropický les savana poušť step subtropický pás lesy mírného pásu tundra kaučukovník. střídání období sucha a dešťů zakrslé stromy korkový dub národní parky prérie tráva střídání 4 ročních období málo srážek, mírný pás velmi. Tundra = rozlehlá pláň, porostlá nízkými keříky, mechy a lišejníky. Zimy v tundře jsou vzhledem k poloze dlouhé, tmavé a chladné. Léta pak krátká, vlhká. Krutý zimní mráz proto dokáží přežít pouze rostliny skryté pod vrstvou sněhu. A samozřejmě zvířata k tomu vybavena (třeba topením ☺)

Život v oceánu podle teploty rozlišujeme z biosférického hlediska tropická moře a oceány - stálá teplota, velká diverzita (korálové útesy) - delfíni, žraloci, létající ryby, koráli moře mírného pásu - šelfová moře jsou centrem rybolovu (střet studených a teplých proudů) - sledi, tresky, makrely, garnáti moře polárního pás TUNDRA 8. Určete, zda jsou tvrzení správná. A. Tundra se nachází v nejsevernější části Ameriky. B. Tundra se nachází v nejsevernější části Afriky. C. Tundra se nachází na okrajích Grónska. D. Tundra se nachází v nejsevernější části Asie. 9. Pro tundru je typický permafrost. Vysvětlete tento pojem Učivo: Biosféra - probrané krajiny: Středomoří, stepi, lesy mísrného pásu, tajga, tundra a polární pustiny. 6. B - má probráno, dostali i dvě mimořádné samostatné práce (sobxlos a polárníci - splnili ve výborné kvalitě), v dalším období budeme opakovat krajiny formou skupinové práce a následně psát test. 6 Biosféra = živý obal Země, poskytuje živým organismům vhodné podmínky pro život. Biota = soubor všech rostlin a živočichů Biotop = místo poskytující organismům vhodné podmínky pro život, př.Les, pole,louk

Je to soubor ekosystémů pokrývající rozsáhlé území, které je pod vlivem obdobného podnebí, jedná se o vegetační pásmo nebo též šířkové pásmo (tajga, tundra, step, savana a další). Vysvětli pojem biosféra. Je globální ekosystém tvořený všemi ekosystémy na Zemi. Definuj pojem klimax

BIOSFÉRA Hana Šťastná 17.2.2011 Zeměpis 6.B Prezentace zdroje: www.sxc.hu www.freefoto.com www.public-domain-photos.com geografie.webzdarma.cz Biosféra •je to živý obal Země, tedy organismy •všechny živé organismy jsou závislé na okolním prostředí-na podnebí, jiných organismech •svému prostředí se přizpůsobujíale také ho svou přítomností ovlivňují •vztahy mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím studuj

Tundra - Necyklopedi

Biosféra = živý obal Země Studený : 1. tajga 2. tundra lesotundra 3. polární pustiny Polárná kraje - v arktickém podnebném pásu 2) Tundra v subarktickém podnebném pásu 3) Tajga = jehličnaté lesy 4) stepi mírného pásu - méně srážek nestačí pro růst stromů 5) listnaté a smíšené lesy 6) Lesy tvrdolisté 7. Biosféra • biosféra je celoplanetární ekosystém Země, který vyjadřuje souvislost života s geofyzikálními faktory • nižším druhem ekosystému jsou geobiomy (biomy), které představují souhrn určitých klimatických tundra rozšířen.

Biosféra, neboli živý obal země, je soubor živých částí všech ekosystémů země. Biosférou se nazývá někdy i oživená část Země (v současné době známe okolo 1,3 mil. rostlin a živočichů). Mimo biosféru existuje také biogeosféra (geobiosféra), která zahrnuje část neživou BIOSFÉRA Charakteristika: Akumuluje a přetváří sluneční energii v živé hmotě 97% živé hmoty tvoří kyslík, uhlík a vodík Převládají rostlinné organismy Neustále v ní probíhají biochemické procesy - produkce = tvorba org. látek - dekompozice = rozklad org. hmoty Pojmy: Organismy = mikroorganismy, rostliny, živočichové a houby, žijí na určitém místě a.

Poslední mezipřistání je v subpolárním podnebném pásu. Venku je již velmi chladno. Okolo letiště se prostírá nízký porost se zakrslými keři a stromy. Poznáváme borůvku, různé druhy mechů a lišejníků, lomikámeny, zakrslé vrby a břízy. Krajina se nazývá tundra. V tundrách žijí samozřejmě i živočichov Biosféra Vše živé na Zemi,rostlinstvo,živočišstvo,lidé Tropické deštné lesy Oblast kolem rovníku Bohatství fauny a flóry/živočichů a rostlin/ Prší zde každý den Vysoká vlhkost vzduchu Produkce kyslíku Tropický deštný les na jednom z ostrovů Indonézie Tropické pralesy Oblast kolem 10°s.š.a.j.š Období dešťů a sucha Džungle Opice,hadi,velké množství hmyzu. Tundra: 509 slov : Nekonečná kamenitá pláň, porostlá nízkými keříky, mechy nebo lišejníky. To je tundra. Zimy jsou v tundře tmavé a velice chladné. Co neschová sníh, spálí mráz nebo zničí ostré ledové krystalky unáše... Celý referá Biosféra - maturitní otázka ze zeměpisu Rubriky Zeměpis Studijni-svet.cz Anglictina-maturita.cz ZSV-maturita.cz Dejiny-online.cz Ekonomie-ucetnictvi.cz Statni-maturita.cz Biologie-chemie.cz Hodnoceni-skol.cz Prezmania.cz Bezvavejska.c BIOSFÉRA POUŠTĚ Podél obratníků- Afrika, Austrálie, J Amerika, s, Z Asie Velmi suché oblasti - srážky do 250mm, někde žádné Podzemní voda vystupuje jen zřídka - OÁZY Písečné x kamenité pouště Denní x noční teploty Rozšiřují se - proč?? sobi Eskymáci K čemu všemu využijí soba? V SA sahá tundra k 50.

Vesmír. astronomie - věda, která se zabývá výzkumem vesmíru Vesmír vznikl před 13 mld. let. teorie velkého třesku - viz. přírodopis. Issac Newton - anglický vědec, gravitační síla, gravitační pole (každé těleso je přitahováno k jinému gravitační silou). vesmírná tělesa - objekty, které se nachází ve vesmírném prostoru, např. hvězdy, planety, hvězdokupy. BIOSFÉRA = vše živé na Zemi Biom = přírodní krajina, kde jsou stejné podmínky k životu Typy biomů: 9 (podle rostlin a živočichů) 1. Polární oblasti 2. Tundra 3. Opadavé lesy mírného pásu 4. Tajga 5. Stepi 6. Středomoří 7. Pouště 8. Savany 9. Tropické deštné pralesy POLÁRNÍ OBLASTI - krajina ohraničená polárním. Co je to Biosféra? (vyberte 3) zahrnuje asi 20 km vertikální vrstvy kolem povrchu Země. vznikla před 3 miliardami lety. oživená část Země. soubor organismů v krajinné sféře. společenství lidí v politice. Kde byla naměřena nejnižší teplota na Zemi? st. Vachten v Antarktidě, -98°C. st. Vostok v Arktidě, -89,7 ° ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Biosféra - Subpolární a polární oblast

Biosféra neboli živý obal Země je část planety Země, kde se vyskytují nějaké formy života živé organismy a jejich prostředí . Pododdíly biosfér 14. úkol Biosféra - Tundra. zadáno 15. 6. 2020, vypracovat do 19. 6. 23:59. Tundra. 1) Vysvětli pojem tundra. 2) Ve kterém podnebném pásu leží? 3) Popiš léto a zimu v tundře. 4) Zvířata v tundře. 5) Vysvětli pojem říše sněhu. 6) Popiš Arktidu (co je to, zvířata a lidé). 7) Popiš Antarktidu (co je to, zvířata a lidé. Biosféra je živý obal země. Tvoří ho rostliny, živočichové a mikroorganismy. Zabírá část atmosféry, hydrosféry a zemské kůry. Biosféru jako součást krajinné sféry zkoumá biogeografie. Orientuje je na dvě odlišné krajinné složky: rostlinstvo (tvoří 90% biosféry) a živočišstvo

Biosféra Maturitní otázky ze zeměpisu Snadná škola

BIOSFÉRA POLÁRNÍ OBLASTI - TUNDRA -TAJGA. Polární oblasti oJsou to místa ohraničená polárním kruhem 66,5os.š. a j.. Biosféra Biosféra je živý obal země. Tvoří ho rostliny, živočichové a mikroorganismy. Zabírá část atmosféry, hydrosféry a zemské kůry. Biosféru jako součást krajinné sféry zkoumá biogeografie. Orientuje je na dvě odlišné krajinné složky: rostlinstvo (tvoří 90% biosféry) a živočišstvo 7. Tundra - ochlazování podnebí k pólům → dlouhé letní dny (polární den) a dlouhé zimní noci (polární noc) - až -60°C - krajina dlouhodobě zmrzlé půdy - až 10 měsíců mrzne, jen 2-3 měsíce sníh roztává, půda rozmrzá do hloubky 20-40cm - mechy lišejníky, zakrslé vrby - sobi, v létě pták alka a papuchalk 8 Tundra Tundra Polární pustiny V tomto biomu převládá neživá příroda - věčný sníh a led - který znemožňuje výskyt vyšších forem života. Polární pustiny Většina živočichů polárních pustin žije v moři, kde je dostatek planktonu, nebo na pobřež Biosféra. Je to živý obal Zem tundra, polární pustiny. Author: ucitel Created Date: 03/16/2020 04:56:22 Title: Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: ucitel Company

Biosféra Biosféra je živý obal Země (řecky bios = život). Nachází se všude tam, kde jsou nějaké formy života. Určité formy života, jsou však téměř všude, ve všech dřeviny - tundra. Tundra na okrajích polárního a mírného severního pás BIOSFÉRA - všechny živé organismy na Zemi Tropický deštný les - velká rozmanitost druhů rostlin i živočichů - nachází se v rovníkových oblastech - J Amerika - kolem řeky Amazonky (tzv. Amazonie - největší tropický deštný les na světě) - střed Afriky, Madagaskar - JV Asie podnebí Tundra se nachází ve studeném podnebném pásu. Atlas světa str. 26 - 27: Zjisti, jaká je průměrná hustota zalidnění v oblasti tunder: Průměrná hustota zalidnění: 1 - 10 obyvatel na 1 km2 Atlas světa str. 36 - 37: Zjisti, která zemědělská zvířata se chovají v oblasti tunder: sobi 3 Téma č. 9 Biosféra - Tajga, Tundra, Polární oblasti - Učebnice str. 114 - 116 Atlas - str. 14 - 15, str. 6 - 7 Prezentace přiložena. Stručný popis učiva a zároveň zápis do sešitů (stačí ofotit a nalepit do sešitů Biosféra 1. Co je biosféra? 2. Stejnou barvou označ pojmy, které k sobě patří: tropický les savana poušť step subtropický pás lesy mírného pásu tundra kaučukovník střídání období sucha a dešťů zakrslé stromy korkový dub národní parky prérie tráva střídání 4 ročních období málo srážek, mírný pás velm

www.zemepis.estranky.cz - Biosféra

tundra. vádí . creeky. oázy Biosféra Evropy. Biosféra na Wikipedii. 1. Uvedené názvy geobiomů seřaďte tak, jak jsou na Zemi uspořádány od pólů k rovníku: Savany, Stepi, Světlé tropické lesy, Tundry, Tropické deštné lesy, Pustiny polárních oblastí, Pouště, Subtropické tvrdolisté dřeviny, Lesy mírného pásu . 2. Biosféra. Produkce a dekompozice - tvorba organických látek a jejich rozklad. Biocenóza - organismy na určitém místě - biotopu. Dělí se na fytocenózu - rostliny a zoocenózu - živočichy.. Bioklimatické pásy pevnin Geobiomy Tropické deštné pralesy V okolí řek Amazonky, Konga a v Indonésii

1.tundra. Podnebí: zima je dlouhá a chladná, půda je promrzlá do několika metrů - nerozmrzá Biosféra Author: Helena Součková Last modified by: Helena Součková Created Date: 9/20/2010 9:10:00 PM Company: Rodina Součkova Other titles Biosféra = živý obal Země, vše živé na planetě (rostliny (flora), zvířata (fauna) a mikroorganismy) Tundra UM L Rybník PFehrada Studna Mësto Park Skleník Pole Lou ka Zahrada SUCHOZEMSKY Y/uneðnð eÕ'ðemð fl/w!eðnaí Roznenz (Lodw RmodŒ 0 ßducenv!o Krkonošská tundra je unikátem, v němž se prolínají charakteristické rysy arktické a alpínské tundry. Ve zdejší krajině nalezneme prvky vyso- rezervací v rámci programu UNESCO Člověk a biosféra. Následující rok bylo Úé i Pančavské rašeliniště zařazeno v rámci Ramsarsk Biosféra: část fyzicko-geografické sféry, která poskytuje živočišným organismům vhodné podmínky pro život; termín biosféra poprvé použil geolog Eduard Suess v roce 1875 zahrnuje část atmosféry (přibližně do výšky 18 km v oblasti tropů a 10 km v polárních oblastech) prakticky celou hydrosféru a povrch litosféry (do desítek metrů pod povrchem půdy, v případě. Biosféra - Biosféra, učebnice strana 63 - 70, napsat zápis (strana 3 - 4), můžete si ho opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu Opakování Biosféra, učebnice strana 73, cv. 2, 3, 4, učebnice strana 74, cv. 5 do sešitu ze zadní stran

Vegetační pásy - Tundra a říše sněhu (formát ppt, velikost 255KB) Vegetační pásy - Ohrožená příroda (formát ppt, velikost 160KB) Oceán - Tichý oceán (formát ppt, velikost 210KB). biom - soubor podobných ekosystémů (tropické deštné lesy, stepi, savany, tundra atd.) biosféra - soubor všech ekosystémů na Zemi ; ekologická nika - představuje místo a funkční zařazení organismu v ekosystému; určitá nika může být trvale obsazena jen jedním druhem organismu. Organismy ve vztahu k prostřed Vegetační pásy - Tundra a říše sněhu (formát ppt, velikost 255KB) Vegetační pásy - Ohrožená příroda (formát ppt, Biosféra (formát ppt, velikost 2 112KB) Austrálie - Hry a testy o Austrálii a Oceánii (EN) Afrika - Afrika - všeobecný test (by J. Polák

Biosféra.cz Biosfera.c

Biosféra sféra s vhodnými podmínkami pro život na Zemi i část ostatních sfér: litosféry a pedosféry, hydrosféry, atmosféry (spodní vrstva) a kryosféry (t. j. část litosféry a hydrosféry, kde se více než 2 roky udržuje teplota pod bodem mrazu Vysvětlivky. Červeným textem jsou označeny informace pro fajnšmekry (tedy navíc). Credit Jižněji přechází tundra do nejrozsáhlejší rostlinné zóny - lesního pásma, známého jako tajga. Jak v přechodném pásmu mezi tundrou a tajgou (lesotundra), tak v samotné tajze převládají na východě modřínové, na západě pak březové, borové a smrkové lesy ; BIOSFÉRA. - ppt stáhno Transcript 39.Tundra a polární pustiny - Základní škola Frýdek Planeta Země - 6. ročník Zpracováno v rámci projektu FM - Education CZ.1.07/1.1.07/11.0162 Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Mgr. Lukáš Synek Mgr. Petra Sedláčková 30

Biosféra - zeměpis, online sešit

 1. BIOSFÉRA Na čem závisí rozšíření šířkových vegetačních pásem (přírodních krajin) na Zemi? - Závisí na vzdálenosti místa od rovníku - čím jsme dál od rovníku, tím méně slunečního záření dopadá - Všechna šířková vegetační pásma na Zemi tvoří živý obal planety Země = BIOSFÉRA
 2. Biosféra - ekosystém, tok energie v ekosystému, potravní řetězce, biomy, člověk a prostředí, chráněná území, ochrana životního prostředí. sobol, los, vlk, zajíc, drobní zemní savci živící se semeny jehličnan tundra je charakterizována nízkými teplotami, živinami chudá nerozmrzající půdarostliny: vrby.
 3. Tundra • bez stromového porostu - křoviny, byliny, mechy • krátké vegetační období • vývoj rostlin urychlují dlouhé letní dny - nedostatek tepla nahrazen množstvím slunečního tepla. 7. Arktický (a antarktický) pás • průměrná teplota nedosahuje ani 0°C • malé množství sráže
 4. Biosféra II- mírného, studeného podnebného pásu. 19.3.2013 2 Stepi a lesostepi V mírném pásu- střídání 4 ročních období - velká proměnlivost počasí. Křovitá tundra - byliny, mechy, lišejníky. 19.3.2013 5 Polární krajiny Polární mrazov.
 5. Biosféra - prověrka - v pondělí 20. května. 13. 5. 2019. tundra; polární pustina; Upozornění: V úterý 28. května od 7:20 hod. si mohou zájemci přijít opravit známku z vybrané prověrky ze zeměpisu. K. Š. Poslední fotografie muzeum. Fotoalbum.
 6. BIOSFÉRA = všechny živé organismy na Zemi - příčina různých druhů rostlin a živočichů - rozdílné podnebí tundra, lesotundra. polární.
 7. - Sjőgersten S. & Wookey P. A. (2004): Decomposition of mountain birch leaf litter at the forest-tundra ecotone in the Fennoscandian mountains in relation to climate and soil conditions. Plant Soil 262: 215-227

PEDOSFÉRA A BIOSFÉRA Pedosféra - půdní obal Země Působením zvětrávání se hornina postupně mění na půdu, ve které pak mohou žít rostliny Půda se skládá z drobných zrnek hornin a humusu => ten se rozkládá a vytváří živiny pro rostliny V půdě se vyskytuje i vzduch a voda Lidé půdu zemědělsky obdělávají Biosféra. Leží v jižní části mírného podnebného pásu v oblastech s oceánským podnebím. Nachází se převážně na severní polokouli. Na jižní pouze na jihu Chile, jihovýchodě Austrálie a na Novém Zélandu. Tajga a tundra Oblasti mezi 50. a 70. stupněm navazují na oblast. Průměrné celoroční teploty se pohybují. Biosféra subpolárních oblastí Nacházíme se v oblastech kolem polárních kruhů. Je tu tzv. subpolární podnebí. Léto je velmi krátké a chladné. Teplota nepřekračuje 15° . Zima je dlouhá, mrazivá. Půda je promrzlá celý rok. V takovémto prostředí už se lesům nedaří Biosféra - sféra Země s vhodnými podmínkami pro život Zahrnuje části litosféry, pedosféry, hydrosféry, atmosféry a kryosféry Tundra_coastal_vegetation_Alaska.jpg Autor: U. S. Fish and Wildlife Service, licence PD, (cit. 25 - 02 - 2013 7.tundra. 8.polární oblasti. Podnebí a vegetační pásy. PODNEBNÝ PÁS VEGETAČNÍ PÁS. Vlhký tropický pás tropické deštné lesy. Střídavě vlhký trop. pás savany. Trop. a subtrop. suchý p. pouště a stepi Biosféra živý obal Země Last modified by: Jarmila Tesařová Company

Biosféra - Ekosysté

Co je to Biosféra? (vyberte 3) společenství lidí v politice. zahrnuje asi 20 km vertikální vrstvy kolem povrchu Země. soubor organismů v krajinné sféře. vznikla před 3 miliardami lety. oživená část Země. Co je to CELINA? východoevrá savana. jihoamerická tundra. středoasijská step. Co říká Allenovo pravidlo Jednotlivé krajinné složky různým způsobem působí na živé organizmy jako ekologičtí činitelé (voda, světlo, teplo, půda, reliéf). Velmi důležitým ekologickým činitelem v biosféře je voda - část rostlinstva může žít jen ve vodě - jsou to vodní organizmy (mořské a sladkovodní). Podle nároků na vodu jsou rostliny vlhkomilné - hygrofyty, suchomilné. klimatu i bioty (např. tropický deštný les, savana, tundra aj.). Biosféra (rak. geolog E. Suess) - sféra s vhodnými podmínkami pro život, zahrnující biotu a jí ovlivňované složky (tj. troposféru, hydrosféru a litosféru). Ekosféra - zahrnuje soubor všech živých organismů s jejich bezpro

Biosféra, zeměpis - YouTub

Tundra: · pro ni typická dlouhá a chladná zima, velké rozdíly teplot · mezi tajgou a tundrou ? lesotundra · zvířata: liška, medvěd, sobi, losi · 10 Izoterma = Polární hranice, průměrná teplota je 10°C. 7. Arktické a antarktické oblasti (Polární oblasti): · příznačné jsou trvale nízké teploty, které jsou pod bodem. ¤ biom = soubor podobných ekosystémů (tropické deštné pralesy, tajga, tundra) ¤ biosféra = všechen zem. povrch oživený organismy, soubor všech biomů ¤ nika = celkový vzájemný vztah mezi organismem ( popř. populací ) a jeho prostředím . Život a podmínky jeho existenc Biosféra - tundra, severské lesy. Učební činnosti/úkoly: Působení učitele: žáci porovnají a spolu s učitelem diskutují konkrétní dopady Severoatlantského proudu na podnebí Skandinávie: rozdání klimadiagramu z oblasti Labradoru a ze severu Norska; zadání úlohy: porovnat klimadiagramy a vyvodit důvody rozdílů. Téma hodiny: Biosféra - typy biomů. Na základě textu vypracovat v PS str. 30.ZDE Téma hodiny: Biosféra - polární oblasti, tundra. Na základě textu vypracovat v PS str. 31, 32. )

Co je biosféra - Sweb

38.Biosféra Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky obr.3 Mapa p řírodních krajin na Zemi tropické lesy savany poušt ě a polopoušt ě listnaté lesy jehli čnaté lesy tundra pastviny a orná p ůda stepi polární oblasti rozmíst ění organism ůna Zemi je ovlivn ěno. Biosféra, ve kterém žijeme se skládá z biomů. Biome je velká zeměpisná oblast, kde některé druhy rostlin a živočichů se daří. Každý biom má jedinečný soubor podmínek v oblasti životního prostředí a rostlin a živočichů, které se přizpůsobily těmto podmínkám Tropické oblasti Zabírají asi 40% plochy zemského povrchu, nahází se mezi obratníky. Průměrná teplota nejstudenějšího měsíce neklesá pod 18 oC, je zde nepřetržité vegetační období- ovlivněno množstvím srážek Biosféra je živý obal zeme. Tvorí ho rostliny, živocichové a mikroorganismy. Zabírá cást atmosféry, hydrosféry a zemské kury. Biosféru jako soucást krajinné sféry zkoumá biogeografie. Orientuje je na dve odlišné krajinné složky: rostlinstvo (tvorí 90% biosféry) a živocišstvo Biosféra- Je priestor zeme v ktorom žijú organizmy.Tvorí ju vrchná časť litosféry - zemská kôra, pôda, vodný obal, a dolná vrstva ovzdušia. Biom:- Je rozsiahly ekosystém kde ovláda rovnaké podnebie- Je charakteristický prevládajúcim typom vegetácie napríklad: Tropický dažďoví les, tundra, savana, odpadový tropický les, hory, púšť, hory, Stredomorie, listnaté.

Biosféra (SŠ) :: Zeměpis a přírodopis pro Z

Biosféra •= živý obal Země, všechny živé organismy naší planety •→mikroorganismy, FAUNA (živočichové), FLORA (rostliny) Podmínky pro život zvířat a rostlin: sluneční záření (světlo + teplo) voda (v kapalném skupenství) vzduch (kyslík) půd menu. Úvod akce + aktuality vÝuka studijnÍ materiÁl Biosféra - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Základní pojmy: Polární pustiny, tundra, tajga, listnaté a smíšené lesy mírného pásu, pouště, subtropické rostlinstvo, monzunové opadavé lety, tropický deštný les, vysokohorské oblasti. hodnocení lekce

Biosféra - Zeměpis - Maturitní otázk

BIOSFÉRA. biosféra. biota. živé organizmy. flóra. fauna. ekosystém. ekologie. přírodní krajiny. člověk a biosféra. výškové stupně. podmínky život Biomy jsou ekosystémy velkého rozsahu, které mají obvykle rovnoběžkový průběh. Každý biom tvoří abiotické (abiotický vliv) a biotické (biotický faktor), tedy neživé a živé faktory.Mezi biomy patří tropické deštné lesy, sezónní tropické lesy, savany, pouště a polopouště, tvrdolistá vegetace, lesy a stepi mírného pásma, tajga, lesotundra a tundra Biosféra - A - 1) Vyjmenuj základní bioklimatické pásy-geobiomy tropického podnebného pásu Zem ě. tundra 4) K řovinaté porosty zvané macchie jsou typické pro: a) stepní oblasti b) polopoušt ě c) tundry d) subtropické oblasti.

Biosféra

BIOSFÉRA - část povrchu Země s výskytem organismů, rovněž náhodného a alpínská tundra, extrazónální stepi ap.). Obecně platí vztah, že se zvětšující se plochou roste počet druhů (velmi přibližně 10x větší plocha = 2x více druhů). Rovnovážná teorie ostrovní biogeografi Organismy, společenství, ekosystémy, biosféra Nacházíte se zde: Univerzita Hradec Králové » Portál cestovního ruchu » Multimediální strukturované učební texty » Modul ekologie a environmentalistika » Ekologie » Organismy, společenství, ekosystémy, biosféra pojem hydrosféra řeky, jezera, ledovce, podpovrchová voda, základní charakteristika vodního toku, klimatická klasifikace vodních toků, (režim rovníkový, monzunový, suchých oblastí, sibiřské a kanadské řeky, vysokohorský (alý)), jezera podle vzniku a vlastností, ledovce, permafrost, podpovrchová vod

Katalog2Zeměpis - přírodní obraz Země
 • Plíseň na zdi v ložnici.
 • Pizza s vepřovým masem.
 • Vše o apple.
 • Skupina colas.
 • Nitě hedvábí.
 • Jak se zbavit vší z dlouhých vlasů.
 • Resonance třebíč.
 • Anemie vegetarián.
 • Panda velká prezentace.
 • Mandele.
 • Tennessee zajímavosti.
 • Nedorustajici nehet.
 • Slaughterhouse csfd.
 • Odpor drátu.
 • Sršeň žlutavá.
 • Cín anglicky.
 • Vitamíny přehled.
 • Sámova říše test.
 • Lokomotiva skoda 163.
 • Gorillaz tour 2019.
 • Eagle online.
 • Vše o svatbě.
 • Identifikace bytu dle katastru nemovitostí.
 • Sherry cena.
 • How does miracast work.
 • Burácení soundtrack.
 • Kroj uherské hradiště.
 • Bržděná náprava na přívěs.
 • Spermiogram opava.
 • Pravé palačinky.
 • Gotu kola tinktura.
 • Popelky youtube.
 • Logic yzo.
 • Stolní kotoučová pila einhell recenze.
 • Náhradní díly trampolína olpran.
 • Bandog.
 • Join word documents.
 • Stavba domu cena 2019.
 • Jaký jste v sexu.
 • Nissan pathfinder forum.
 • Karavany půjčovna.