Home

Přenesení významu slov na nové skutečnosti příklady

Přenesený význam - Wikipedi

 1. Formy. Obvykle se rozlišují hlavní dva typy přenosu významu: metafora, přenesení na základě vnitřní nebo vnější podobnosti, například označení chobotnice může být přeneseno na mafii nebo na budovu národní knihovny na Letné; metonymie, přenesení na základě jiné souvislosti než podobnosti, například podle původu, blízkosti atd., například výrazu tramvaj z.
 2. Tyto další významy daného slova vznikly přenesením významu na jinou skutečnost, a to na základě: a) vnější podobnosti (= metafora) Např.: Král měl na hlavě zlatou korunu. Koruna stromu byla košatá. (přenesení významu podle umístění) Např.: Měl nový hřeben na česání. Hřeben hory byl táhlý
 3. b) U slov přejatých z cizích jazyků zjisti ve SSČ příslušný původní jazyk. c) V případech přenesení významu rozlište mezi metaforou a metonymií. ˛ Rozlište sousloví a náhodná spojení přídavného a podstatného jména: Spojené státy americké, dřevěný stůl, krásný obraz, vysoká škola, nová budova, barokní sloh
 4. Přenesení významu slov Od: nitram* 17.09.13 14:51 odpovědí: 3 změna: 17.09.13 15:53 Prosím o radu. mám doplnit tabulku a nechápu co tam má být. uvedu příklady doplněných okýnek. kde je otazník nevím co doplnit
 5. Tropy= jazykové prostředky založené na přenášení významu slov a) metafora- přenesení významu slov na základě podobnosti b) presonifikace- zosobnění c) animizace- neživým věcem přisuzování zvířecích vlastností d) sinestézie- záměna různých smyslů e) katachúze- užití slova v neobvyklém či nenáležitém významu
 6. - přenesení významu na základě souvislosti - k označení jedné skutečnosti používáme slova označujícího jinou skutečnost - mezi těmito skutečnostmi však musí být nějaký vztah, souvislost - druhy metonymií o antonomázie z řečtiny = přejmenován
 7. ELIPSA - vypouštění slov které si můžeme domyslet. APOSIOPESE - odmlčení, výpustka, nedokončená výpověď (tři tečky) TROPY. Nepřímé nebo-li obrazné pojmenování skutečnosti, přenesení významu. METAFORA - přenesení významu na základě vnější skutečnosti. METONYMIE - přenesení významu na základě vnitřní.

Přenesení významu slov - Poradte

 1. Na rozdíl od figur, které si hrají s hláskami a slovy, se tropy týkají zástupných znaků. Jedná se o nepřímé, obrazné pojmenování skutečnosti nebo jde o přenesení významu slov. Při rozboru uměleckého textu se nejčastěji setkáváme s pojmenováním věci, člověka nebo objektu názvem, který se obvykle používá pro.
 2. [1] Srov. M. Dokulil, Tvoření slov v češtině 1, Praha 1962, 103. [2] Na základě zkoumání onomaziologických postupů u 2618 výrazů různých slangů (viz autorovu práci Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů, Praha 1971) je sémantické tvoření na druhém místě; je doloženo 570 doklady, tj. 21,77 % (na prvním místě je tvoření slovotvornými postupy.
 3. Až se ocitneme na šikmé ploše, až se rozjede kotouč důsledků, teprve tehdy si uvědomíme, na jaké rovině jsme se to vlastně ocitli, ale to jsme již na konci a většinou zbaveni možností. Jsme lidmi s psí hlavou. Nerozhodujeme mezi dobrem, zlem, černou a bílou, člověkem a zvířetem, toto rozhodnutí bylo odebráno.
 4. význam tropu tedy závisí na celkovém kontextu, v němž se tropus vyskytuje podle rázu konotací se dělí tropy na dva základní typy: 1. metafora: realizuje přenesení významu na základě podobnosti pojmenovávaných jevů vztah podobnosti (padání listí = pohyb směrem dolů) 2. metonymie
 5. jazykověda výraz založený na významových posunech, např. metafora, metonymie, synekdocha. metafora, přenesení významu na základě vnější podobnosti: počítačová myš. metonymie, přenesení významu na základě věcné souvislosti: čtu metonymii, vlastně článek o metonymii v encyklopedii

Jazykové prostředky, CJ - Český jazyk - - unium

 1. 3) Spojováním slov do sousloví. souslovím se rozumí pevné spojení, které pojmenovává jednu věc; př. lehká atletika, bytové jádro, základní umělecká škola, panelový dům; 4) Přenesením významu. metaforicky - slovo má více významů, podobnost tvaru (např
 2. - přenesení významu slov na základě vnější podobnosti dvou jevů: noha = u stolu/ u člověka, ryba = hastrmaní lžička, let vlaštovek = rychlé stehy nití, slza = voda co je sama. metonymie - přenesení významu slov na základě vnitřní souvislosti: Jana miluje Čajkovského - myslí se jeho hudbu. moti
 3. metafora = přenesení významu na základě = působivý (básnický) přívlastek - neotřelé vyjádření vlastnosti jevu anafora = opakování stejných slov na začátku veršů, půlveršů nebo slok neologismus (novotvar) = nové slovo, které vytvoří často autor sám příklady jednotlivých básnických prostředků:.
 4. Materiál (DUM - digitální učební materiál) je určen pro práci na interaktivní tabuli, do předmětu JAZYK ČESKÝ pro 7. ročník základních škol. Je součástí tematického okruhu Jazyková výchova - 7. ročník: nauka o významu slov, tvoření slov, tvarosloví, skladba, pravopis

Maturitni otázky - imaturita

Slovní druhy - přehled, význam a příklady slov

personifikace - zosobnění, přenesení vlastnosti živé bytosti na věc nebo zvíře (slunce se smálo, tráva si šeptala) synestezie - smíšení pocitů - (cítí hudbu, její hlas voní) Metonymie. přenesení pojmenování na základě věcné souvislosti významu výchozího a cílového pojemnován Synekdochou je označováno přenášení významu slov na základě rozsahových poměrů denotátů. Jedná se o přenos pojmenování části na celek a celku na část. Pokud se jedná o přenesení pojmenování části na celek, označuje se tento jev pars pro toto, např. švestka, růže, kolo Kupující má právo na slevu, právo odstoupit od kupní smlouvy, právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Kupující může od smlouvy odstoupit a platí zde záruční lhůty. Pokud jsou obchodní podmínky aukce stanovené jejím organizátorem odlišné, nejsou. Významu slova se věnuje lingvistická disciplína, které říkáme lexikologie. Tato věda se zabývá lexikem, tedy slovní zásobou určitého jazyka a jejím užíváním. Základy lexikologie se probírají již na prvním stupni základní školy. Jedná se o celkem nenáročnou a oblíbenou látku, která se později na střední škole dále rozšiřuje záměna slov na základě vnitřního obsahového vztahu . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova Tady je definice z učebnice českého jazyka- obrazné pojmenování, které se zakládá na přenášení významu na základě souvislosti 2 jevů příklady: neregistrovaný.

 • Velká zavinovačka.
 • Andrologie brno.
 • Kuřecí roláda video.
 • Az kvíz speciál.
 • Dopravníkové válečky bazar.
 • Dajána akordy.
 • Zkazena plodova voda priznaky.
 • Amaranth nightwish wiki.
 • Synchronizace android s windows.
 • Mammacentrum roškotova praha 4.
 • Otrava krve po úrazu.
 • Komedie ryan gosling.
 • Konferencni stolek kulaty bily.
 • Museum kampa.
 • Europass resume english.
 • Bujon bez chemie.
 • Svetr pletený do kruhu.
 • Podnik v třeboni.
 • Čerpadlo do vrtu sigma.
 • Bekvam ikea.
 • Google iss street view.
 • Cestovní kancelář pohoda mladá boleslav.
 • Přepisování textů brigáda.
 • Pivní slavnosti znojmo 2019.
 • Nosiče kol na tažné zařízení.
 • Základní organizace čsop.
 • Windows wallpaper location.
 • Ledové království 2 online celý film.
 • Krvácení z předkožky.
 • Tvorba panoramat.
 • Onufrius.
 • Valacyclovir recenze.
 • Ben prodejna.
 • Ušní svíce praha.
 • Máj online.
 • Nikotin paměť.
 • Zatah na drogy 2018.
 • Co signalizuje škytavka.
 • Strelicie řezaná cena.
 • Čistič pračky rossmann.
 • Nejlepší zš v praze.