Home

Transsubstanciace

Definition of transubstantiate. transitive verb. 1 : to effect transubstantiation in (sacramental bread and wine) 2 : to change into another substance : transmute. intransitive verb. : to undergo transubstantiation tran·sub·stan·ti·ate. (trăn′səb-stăn′shē-āt′) tr.v. tran·sub·stan·ti·at·ed, tran·sub·stan·ti·at·ing, tran·sub·stan·ti·ates. 1. To change (one substance) into another; transmute. 2. Christianity To change the substance of (the Eucharistic bread and wine) into the body and blood of Jesus Transsubstanciace kontra Jan Hus a jeho druhové (Když hovořím o Husovu učení, používám ta slova v poněkud rozšířeném smyslu, čili míním učení, k němuž se dopracovával nejen Hus, ale i jeho stejně smýšlející a s ním pracující nejbližší druhové - za všechny jmenujme Jeronýma Pražského.

Transubstantiate Definition of Transubstantiate by

Transubstantiate definition: (of the Eucharistic bread and wine ) to undergo transubstantiation | Meaning, pronunciation, translations and example transsubstanciace (přepodstatnění) Přeměna podstaty chleba a vína v podstatu těla a krve Kristovy

transubstantiate definition: transitive verb -·at·ed, -·at·ing 1. to change from one substance into another; transmute; transform 2. to cause (bread and wine) to undergo transubstantiationOrigin of transubstantiatefrom Ecclesiastical Medieva.. Transubstantiation definition is - the miraculous change by which according to Roman Catholic and Eastern Orthodox dogma the eucharistic elements at their consecration become the body and blood of Christ while keeping only the appearances of bread and wine transsubstanciace. názor, že při svátostném aktu dochází ke změně podstaty užitých živlů, např. při eucharistii. Souvisijící slov transsubstanciace >> názor, že při svátostném aktu dochází ke změně podstaty užitých živlů, např. při eucharistii; přeměna podstaty chleba a vína v podstatu těla a krve Kristovy; přepodstatněn

Reformace ve světě - Svobodná presbyterní církev v ČR

Transubstantiate. Live The Christian Life. Menu Scroll down to content. Posts. Posted on June 19, 2017 June 19, 2017. Are You Thinking Of Getting A Hearing Aid. You will not recover from hearing loss until you actually invest in getting a hearing aid. It is highly recommended to get your hearing aids before you seek help from a professional transubstantiateの意味や使い方 【動詞】1調子外観が、または自然に、変化するあるいは変わる(change or alter in form, appearance, or nature)transubstantiate one el... - 約1171万語ある英和辞典・和英辞典。発音・イディオムも分かる英語辞書 Transsubstanciace (z lat. transsubstantiatio - přepodstatnění ) Znamená to, že v okamžiku proměňování přestává být podstata chleba a vína a místo ní nastupuje pod­stata Těla a Krve Kristovy, což je umožněno tím, že z chleba a vína zůstávají pouze způsoby (pří­padky, akcidenty), které jsou bez vlastní podstaty udržovány všemohoucností Boží

Transubstantiate - definition of transubstantiate by The

Transsubstanciace čili přepodstatnění je jedním z výkladů církevního učení o reálné přítomnosti Ježíše Krista ve svátosti Eucharistie, který zastává zejména římskokatolická církev. Spekulativním podkladem nauky je aristotelská filosofie, zejména v její tomistické modifikaci Odmítal však Wycliffovy radikální názory, jakými bylo popírání transsubstanciace (proměny podstaty chleba a vína ve svátosti oltářní v tělo a krev Ježíše Krista) či tvrzení, že kněž ve stavu smrtelného hříchu neplatně uděluje církevní svátosti (Hus dodal, že je skutečně uděluje, ovšem nehodně a nedůstojně)

Transsubstanciace

TRANSSUBSTANCIACE (Viz také Konsubstanciace) biblický názor: w08 4/1 27-28; bh 207; w03 2/15 15; w03 4/1 6; it-2 197-198; rs 175-177. vyjádření v díle New Catholic Encyclopedia: g99 5/8 26. význam výrazu: w08 4/1 27; rs 175-17 Transubstantiate is a very good neo-noir sci-fi thriller. It's a book of multiple genres and Richard Thomas pulls it off very nicely. I see the noir influence of Will Christopher Baer and the thriller influence of Stephen King with the sci-fi aspects of a show like Lost

překlad transsubstanciace ve slovníku češtino-španělština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Tag Archives: transsubstanciace. 41. Braňme víru v reálnou přítomnost Pána v Eucharistii! 12. 6. 2020 Krize Církve, Malý, Radomír, O víře. Dělal někdy někdo anketu mezi běžnými občany, co vědí o svátku Božího Těla? Většině Církvi vzdálených osob to asi už nic neříká. Ti vzdělanější nebo ti, kteří ještě.

transsubstanciace - ABZ

Synonyms for transubstantiate in Free Thesaurus. Antonyms for transubstantiate. 11 synonyms for transubstantiate: convert, metamorphose, mutate, transfigure. Transsubstanciace čili přepodstatnění je jedním z výkladů církevního učení o reálné přítomnosti Ježíše Krista ve svátosti Eucharistie, který zastává zejména římskokatolická církev. 23 vztahy Definition of transubstantiation. 1 : the miraculous change by which according to Roman Catholic and Eastern Orthodox dogma the eucharistic elements at their consecration become the body and blood of Christ while keeping only the appearances of bread and wine

Transubstantiate Definition of Transubstantiate at

Another word for transubstantiate. Find more ways to say transubstantiate, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus Dictionary entry overview: What does transubstantiate mean? • TRANSUBSTANTIATE (verb) The verb TRANSUBSTANTIATE has 2 senses:. 1. change (the Eucharist bread and wine) into the body and blood of Christ 2. change or alter in form, appearance, or nature Familiarity information: TRANSUBSTANTIATE used as a verb is rare

transubstantiate - TheFreeDictionary

 1. transubstantiate - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. All Free
 2. More 100 Transubstantiate synonyms. What are another words for Transubstantiate? Transform, transmute, metamorphose. Full list of synonyms for Transubstantiate is here
 3. Transsubstanciace, přepodstatnění - ortodoxní katolický výklad Kristovy reálné přítomnosti v eucharistii, podle kterého se podstata chleba a vína nahrazuje podstatou těla a krve oslaveného Krista, popř. se původní podstata zdokonaluje v podstatu novou, přičemž smysly zachytitelné vlastnosti chleba a vína zůstávají reálně přítomny
 4. Transubstantiate is not an entry-level neo-noir thriller. For a good part of the novel, the real story develops as more of a monstrous, unrelenting backdrop, the great unknown slowly revealing itself as it lurks just behind the text you're presented with, the first person accounts of a handful of individual characters whose lives will become intertwined
 5. en.wikipedia.or
 6. transubstantiate (third-person singular simple present transubstantiates, present participle transubstantiating, simple past and past participle transubstantiated) To change one substance into another; to transmute. To change the bread and wine of the Eucharist into the body and blood of Jesus. Related terms . transubstantiatio

Transsubstanciace Slovník cizích slo

Search transubstantiate and thousands of other words in English definition and synonym dictionary from Reverso. You can complete the definition of transubstantiate given by the English Definition dictionary with other English dictionaries: Wikipedia, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Collins Lexibase dictionaries, Merriam Webster.. What is the definition of transubstantiate? What is the meaning of transubstantiate? How do you use transubstantiate in a sentence? What are synonyms for transubstantiate

transsubstanciace (język czeski) wymowa: znaczenia: rzeczownik, rodzaj żeński (1.1) teol. transsubstancjacja odmiana: (1.1 Synonyms for transubstantiate in Free Thesaurus. Antonyms for transubstantiate. 11 synonyms for transubstantiate: convert, metamorphose, mutate, transfigure, transform, translate, transmogrify, transmute, transpose, transform, transmute. What are synonyms for transubstantiate

transubstantiate — [ˌtransəb stanʃɪeɪt, ˌtrα:n , sɪ ] verb 1》 Christian Theology convert (the substance of the Eucharistic elements) into the body and blood of Christ at consecration. 2》 change the form or substance of (something) into something different. Origin Client: Tran-substantiate Home The design for the shipping container home needed to be created for people who live in the colonias along the Texas and Mexico border. The demograp (Roget s Thesaurus II) verb To change into a different form, substance, or state: convert, metamorphose, mutate, transfigure, transform, translate, transmogrify. transubstantiate - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. Forum discussions with the word(s) transubstantiate in the title transubstantiateとは。 意味や和訳。 [動]他1 を(に)変質させる≪to,into≫2 《神学》〈聖体のパンとワインを〉(キリストの肉と血に)全質変化させるtransubstantiateの派生語transubstantiation名変質;《神学》全質変化 - 80万項目以上収録、例文・コロケーションが豊富な無料英和和英辞典

Transubstantiate, when all the pieces fall into place, is an intricate and layered look at action and consequence, the struggle between mislaid control and frustrated effort of self-proclaimed gods of men and the people caught up in the maelstrom, told in a way that will make your head spin. -Anton Cancr Translate Transubstantiate. See authoritative translations of Transubstantiate in Spanish with example sentences and audio pronunciations Transubstantiation, in Christianity, the change by which the substance (though not the appearance) of the bread and wine in the Eucharist becomes Christ's real presence—that is, his body and blood. The doctrine of transubstantiation was incorporated into the documents of the Council of Trent

Transubstantiation - Wikipedi

Transubstantiate. To change from one substance to another. In theology, it's the definition of the transformation from bread and wine to the body and blood of Christ in the Eucharist. Combine this evolving change and Neo-Noir and you get Transubstantiate by Richard Thomas. This is the story of a experiment in population control gone terribly bad transubstantiation (n.) late 14c., change of one substance to another, from Medieval Latin trans(s)ubstantiationem (nominative trans(s)ubstantio), noun of action from trans(s)ubstantiare to change from one substance into another, from Latin trans across, beyond (see trans-) + substantiare to substantiate, from substania substance (see substance) transsubstancjacja (język polski): ·↑ Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Danuta Skowrońska, Słownik gramatyczny języka polskiego — wersja onlin vyučující: Dr. James R. White http://www.aomin.org/ https://www.youtube.com/user/AominOr

View the comic strip for Dilbert Classics by cartoonist Scott Adams created November 30, 2020 available on GoComics.co transubstantiate - find the meaning and all words formed with transubstantiate, anagrams with transubstantiate and much more

transsubstanciace - slovník synony

transubstantiate. transubstantiate: translation. verb. a) To change one substance into another; to transmute. b) To change the bread and wine of the Eucharist into the body and. Transubstantiate synonyms. Top synonyms for transubstantiate (other words for transubstantiate) are transform, transmute and translate transubstantiate是什么意思?transubstantiate怎么读?新东方在线字典为用户提供单词transubstantiate的释义、transubstantiate的音标和发音、transubstantiate的用法、例句、词组、词汇搭配、近反义词等内容,帮助大家掌握单词transubstantiate Poučení pro Vodníka: Transsubstanciace Pravoslavný náhled na transsubstanciaci již zde byl diskutován ; není tedy třeba ten samý text připomínat bez souvislosti znovu a znovu . Autor: Guy Peters v 10:44:0

Průvodce výslovností: Naučte se vyslovovat transubstantiate v angličtina. Anglický překlad slova transubstantiate transubstantiation 발음. transubstantiation 발음 방법. 오디오 영어 발음 듣기. 자세히 알아보기 Synonyms for transubstantial in Free Thesaurus. Antonyms for transubstantial. 11 synonyms for transubstantiate: convert, metamorphose, mutate, transfigure, transform. transubstantial, adj. transubstantially, adv. /tran seuhb stan shee ayt /, v.t., transubstantiated, transubstantiating. 1. to change from one substance into another. Portuguese Translation for transubstantiate - dict.cc English-Portuguese Dictionar

Icelandic Translation for transubstantiate - dict.cc English-Icelandic Dictionar Transubstantiate Giveaway Yields Great Results • February 20, 2012 • Leave a Comment. Posted in Latest News, Transubstantiate Tags: Amazon, eBook, free, giveaway, Kindle, richard thomas, Transubstantiat Latin Translation for transubstantiate - dict.cc English-Latin Dictionar Transsubstanciace a obraz - obraz transsubstanciace. Vizuální rétorika a moralistní ikonografie v českém umění 14. století. Cura animarum a Štít víry v kostele sv. Ducha v Hradci Králové. Umění a náboženská praxe: zpověď, pokání, hřích a peklo ZÁVĚRE

 • Jak se vyrábí brusný papír.
 • Nfl preseason.
 • Vyznání lasky.
 • Brandon lee legacy of rage.
 • El toro bistro.
 • Fotbal semice.
 • Odlévání do pískové formy.
 • Plevele obrázky.
 • Obrázky kreslené.
 • Vlaky online kamera.
 • Recepty bez mouky a cukru.
 • Bazos damske hodinky.
 • Létání beze strachu kniha.
 • Taneční jihlava.
 • Oznámení těhotenství na vánoce.
 • Pestovani v truhlíku.
 • Kalené sklo ceník.
 • Nejrychlejší volejbalové podání.
 • Rychlost růstu dubu.
 • Cikánská sprostá slova.
 • Need for speed most wanted full hd.
 • Usb radio tuner.
 • Dámský kostým upírka.
 • Maso z mangalice.
 • Tragická nehoda vyškov.
 • Jak vytrhnout velrybě stoličku trilogie.
 • Forward kontrakt.
 • Narozeniny kalendář.
 • Dáda patrasová písničky ke stažení zdarma.
 • Oblekové ponožky.
 • Trhani zubu se zanetem.
 • Proč na tenerife.
 • Potreby pre cukrárov poprad.
 • Nejlepší hry na facebooku 2017.
 • České zábavové písničky.
 • Venec z listi.
 • Výhody infratopení.
 • 3 sculpte l oreal.
 • Kuchyňská pracovní deska 700mm.
 • Braun 32b.
 • Škrabadlo premium xxl.